Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Erebestuur
Rond de viering van het 95-jarig bestaansfeest van onze vereniging in 1995 werd door meerdere personen die St. Cecilia een warm hart toedragen het idee gelanceerd om een clubje op te richten dat in een of andere vorm ondersteunende activiteiten voor het bestuur zou kunnen verrichten op basis van vrijwilligheid. Op 30 november 1995 vond reeds een eerste bijeenkomst plaats van een 10-tal ereleden en voormalige bestuursleden, nadat enkele gesprekken waren gevoerd met het dagelijks bestuur over de in de toekomst te voeren strategie. Op 19 maart 1996 vond de eerste officiële vergadering plaats waarbij de 'geboorte' van het erebestuur plaatsvond. In de aanloop naar het jubeljaar 2000 bood het erebestuur al in een vroeg stadium haar diensten aan en ook bij de feestviering van de gouden drumband in 2002 was er EB-ondersteuning. Verder werd en wordt bij acties, festiviteiten en evenementen zoveel mogelijk assistentie verleend onder het motto 'vele handen maken licht werk', uiteraard afhankelijk van de mogelijkheden. Het erebestuur bereidt momenteel een actie voor die het aantal ereleden en leden van de club van honderd moet opvijzelen, voorwaar een niet geringe klus!


Erebestuur na de ALV van 2005
V.l.n.r.: Arnold Maassen†, Jos Jacobs, Frans Pernot (Papenhoven), Frans Pernot (Aan de Greune Paol),
Sjeng van den Bergh, Ger Theelen, Pierre Lumens, Math Tholen. (Niet op foto: Jo Eurlings)

Sinds enkele jaren rapporteert het erebestuur haar werkzaamheden aan de Algemene Vergadering via een beknopt jaarverslag. Er wordt zo vaak vergaderd als nodig, maar er is géén vast vergaderrooster, vrijwilligheid en vrijheid staan ook hierbij voorop. Momenteel bestaat het erebestuur uit de volgende personen: Ger Theelen (voorzitter), Jos Jacobs (vice-voorzitter), Math Tholen (secretaris), Sjeng van den Bergh, Jo Eurlings, Pierre Lumens, Twan Helgers, Frans Pernot (Papenhoven), Frans Pernot (Aan de Greune Paol) en Wil Schreurs. Jos Jacobs is door de algemene vergadering tot ambassadeur benoemd.

 
 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275