Nederlands English
 
  Woensdag 23 Januari, 2019

Laatste site-update
20-1-2019 13:04:35 [HS]

 
 
   
 

 Geschiedenis
Harmonie St. Cecilia stamt waarschijnlijk uit 1857, zeker is dat op 15 maart 1900 de (her)oprichting volgde. De vereniging begon destijds haar bestaan met 21 werkende leden en 34 donateurs. De muzikale leiding werd in handen gelegd van de heer F.Brouwers die in de Raadhuisstraat bij de familie Spee de eerste repetities gaf.
Op Paasmaandag 1900 was men zover dat men het aandurfde om een muzikale rondwandeling te houden door het dorp. Hiermee vond het eerste openbare optreden plaats van fanfare St. Cecilia (de eerste 19 jaar van onze vereniging was er namelijk sprake van een fanfare). Vanaf die dag had Grevenbicht-Papenhoven twee muziekverenigingen: Aurora en St. Cecilia, in de volksmond "de Aw" en "de Nuuj" genoemd.

Harmonie St. Cecilia in actie tijdens een carnavalsoptocht in Sittard


In 1919 werd overgeschakeld van fanfare naar een harmoniebezetting. Snel volgden de eerste successen, in 1926 werd een Medaille van de Belgische Koning Albert gewonnen, en onder leiding van Math Ruyters stoomde St. Cecilia door naar de ereafdeling. Onder leiding van Jos Ruyters werd in 1954 en 1959 beslag gelegd op het landskampioenschap in zowel de ere- als de superieure afdeling.
In 1964 nam August Thissen de directie over en het orkest behaalde met hem drie eerste prijzen waarvan twee met lof. In 1977 werd Thijs Tonnaer tot dirigent benoemd. Onder zijn leiding behaalde het harmonieorkest zes maal een eerste prijs waarvan vier met lof. In 1995 werd, in samenwerking met Omroep Limburg Klassiek, de eerste cd uitgebracht.
Met het concoursresultaat van 1999 verwierf het orkest toegang tot de concertafdeling. Gekozen werd evenwel voor continuďteit in de afdeling waarin St. Cecilia dit jaar exact 50 jaar onafgebroken concerteert. Bij gelegenheid van het honderdjarig bestaan (2000) verscheen het jubileumboek 'Een Eeuw in Harmonie' en ontving de vereniging o.a. de zilveren legpenning van de toenmalige gemeente Born en de Koninklijke Erepenning van H.M. koningin Beatrix.
In 1952 werd er een geüniformeerde drumband opgericht onder leiding van August Thissen.
De drumband staat sinds 1993 onder leiding van John Maassen.
Tot op heden hebben de drumband en de harmonie verschillende uniformen en vormen tezamen een prachtig korps. Op dit moment telt harmonie St. Cecilia, ereleden meegerekend, meer dan 300 leden.

 
 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275