Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Marc Bongers slaagt royaal voor zijn bachelor-examen Hafabra-dirigent.
[RJ] - 29-4-2018 19:49:42


Zondag 29 april vond in de Willibrorduskerk in Obbicht het dirigentenexamen plaats. Terwijl het orkest inspeelde, verdedigde Marc zijn scriptie tegenover de examencommissie met twee afgevaardigden van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, docent Alex Schillings en onze dirigent Jos Simons. Vervolgens vond gedurende zo'n 40 minuten een beoordeelde repetitie plaats, waarna drie concertwerken (eveneens ter beoordeling) werden gespeeld. Deze werden toegelicht door Koos Snijders. Een goedgevulde kerk was getuige van - zoals de commissievoorzitter later zou aangeven - '....een persoonlijkheid op de bok, die het overigens voortreffelijke orkest snel naar zijn hand zet....' Terwijl het kwartet de eindbeoordeling ging bespreken, werden nog drie concertwerken gespeeld, door Marc zelf aangekondigd. Bovendien nam hij aan het eind de tijd om iedereen te bedanken voor de ondersteuning in het realiseren van zijn droom. Zonder anderen te kort te willen doen werden Harmonie Condordia (faciliteiten), zijn eigen Harmonie St. Cecilia (examenorkest) en bovendien Lambert Evers, Raymond Jennen en Jos Janssen persoonlijk bedankt. De commissie beoordeelde het bachelor-examen met een prachtige 8.5. Een fantastische prestatie! Na afloop vond nog een gezellige nazit plaats in de Harmoniezaal in Obbicht. Marc van harte gefeliciteerd!


Oranjeconcert op Koningsdag
[RJ] - 21-4-2018 22:55:18


Vrijdag a.s., op Koningsdag, verzorgt het orkest het Oranjeconcert in Oos Hoes. Vanaf 19.30 uur wordt ingespeeld en vanaf 20.30 uur start het concert. Vanwege het cachet dat hoort bij Koningsdag wordt van de gedecoreerde Cecilianen verwacht dat zij hun Onderscheiding (groot) dragen. Het orkest zal dan ook met jas concerteren. De directie wordt uiteraard gevoerd door Jos Simons, maar ook Marc Bongers zal – met het oog op zijn bachelor-examen twee dagen later – enkele werken dirigeren. Sanne Goossens zal door het programma voeren.
Het programma: Hommage aan de Cavalerie | Rhapsody for trombone and band (solist Menno Pernot) | Fiesta del Pacifico | Czardas (solist Olaf Renes) | This Majestic Land | Shrewsbury Fair March | Suite from Far and Away | Rhapsody in Blue | Wilhelmus


Kansen voor alle kinderen
[HS] - 20-4-2018 13:51:37


Heeft u een laag inkomen en woont u in de Gemeente Sittard-Geleen? Dan komt u misschien wel in aanmerking voor de “kansen voor alle kinderen”-regeling. Deze regeling biedt (financiële) ondersteuning aan ouders, voor de kosten van school, sport, sociale en culturele activiteiten. Dat bekent dat (een deel van) de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap van onze harmonie kan worden vergoed. Meer weten? Kijk dan eens op de website van de Gemeente Sittard-Geleen: www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen


Voorjaarsconcerten
[RJ] - 6-4-2018 13:55:40


Paasmaandag gaf ons slagwerkensemble haar eerste concert op weg naar het bondsconcours op 25 november. Plaats van handeling de harmoniezaal in Obbicht. Na de mooie optredens van de jeugdslagwerkgroep en de slagwerkgroep van Concordia o.l.v. Etienne Houben, traden de dames en heren o.l.v. Jelle Overheul op voor een volle zaal. Silent Heroes, Cygnus X, Black Sands (met een solo van Annet Schmeitz op klarinet, mede ondersteund door Sjors Dahmen op gitaar en Hermie Smeets op trompet) vormden het concoursdeel. Afgesloten werd met Root Beer Rag en de Tambourine Dance waarin Jelle zelf twee keer 'aan de bak moest'. Een leuke ochtend met mooie muziek.
Het concertseizoen van het orkest krijgt eind april en begin mei behoorlijk vorm. Binnen 10 dagen verzorgt het orkest namelijk 3 concerten. Op vrijdag 27 april, Koningsdag, speelt het orkest onder leiding van Jos Simons in Oos Hoes een licht programma, met onder andere twee solisten uit eigen gelederen Menno Pernot en Olaf Renes. Twee dagen later, op zondag 29 april hanteert Marc Bongers de baton, want dan vindt in de St. Willibrorduskerk in Obbicht zijn dirigentenexamen plaats. Op het programma staan dan andere werken, uit het repertoire voor het Maasgouwtoernooi (Arabesque, Andromeda en Fiesta del Pacifico) en de andere examenwerken (instudeerwerk The Music Makers en een bewerking van March in D). Tenslotte zal op zondag 6 mei een dubbelconcert in Stokkem in zaal Nieuwenborgh plaatsvinden. De beide buurorkesten uit Grevenbicht en Rotem ontmoeten elkaar onder de noemer ‘Cecilia in het kwadraat.’ Jos Simons leidt dan beide orkesten. Voor de Beegse harmonie zal dan het Maasgouwprogramma (27 mei in Berg aan de Maas) de hoofdmoot vormen en zullen 2 Cecilianen hun D-examen praktijk afleggen. Dit zijn Menno Pernot op trombone en Olaf Renes op melodisch slagwerk. Daarmee houdt het orkest een traditie in ere, waarbij examenkandidaten hun proeve kunnen afleggen met orkestbegeleiding. Voor de Cecilanen van Rotem is dit concert een opmaat voor het Europese Kampioenschap voor Harmonieorkesten dat op 26 mei in Brussel wordt gehouden. Op hun programma o.a. Danse Funambulesque, Mutations, en Fantasia per la vita e la morte.


Goede jaarvergadering
[RJ] - 6-4-2018 13:55:14


De Cecilianen kunnen tevreden terugblikken op een prima jaarvergadering. In een positieve sfeer werden de gebruikelijke verslagen vastgesteld, de financiën besproken en het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid. Een heel mooi jaar werd hiermee afgesloten, aldus een trotse voorzitter John Maassen.
Ook het toch weer stevige jaarprogramma 2018 kwam aan bod met o.a. diverse concerten en twee kampen: het gebruikelijke jeugdkamp en het andere gericht op de concoursdeelname van de slagwerkgroep. Een vooruitblik op 2019 (Taptoe Born) en 2020 (C120) waren tevens korte items.
Hugo Lumens nam afscheid als bestuurslid en als nieuwe bestuursleden werden Jack Heijligers en Robin Koevoets gepresenteerd. Secretaris Raymond Jennen, dit jaar 25 jaar bestuurslid werd opnieuw herkozen. Vanuit enkele werkgroepen werden goede presentaties gehouden door Johan Renes, Sanne Goossens en Ger Theelen. Er komen meer handen aan de ploeg en dat is een positieve ontwikkeling. Tenslotte mocht secretaris Raymond Jennen de doopceel weer lichten van vijf jubilarissen: Guusje Duijsens, Anouk Vrencken en Vera Pernot voor 10 jaar, Lizzy Helgers-Maassen voor 25 jaar en last but not least Ron Mangham voor 40 jaar. Insignes, oorkondes en bloemen werden met geroutineerde assistentie van beschermvrouw Ria Pernot uitgereikt. Zij mocht als dank voor haar morele en financiële steun de laatste ruiker ontvangen.


Bowlen met het JAC
[HS] - 24-3-2018 20:01:37


Vanmiddag werd met een delegatie jeugdigen naar Stardust Bowling afgereisd voor de voorjaarsactiviteit van het JAC. Ze waren weliswaar met een relatief kleine groep, maar dat mocht de pret zeker niet drukken! Al gauw na de start vlogen de strikes om de oren. Op de linkerbaan werd ook dankbaar gebruik gemaakt van de "hulprekjes" aan de zijkanten voor menig effectbal... Topscoorder van de middag was Jens "Hossa" Goossens met 176 punten, op de voet gevolgd door Michelle Vrencken. Na afloop waren er frietjes en een snack om de honger weer een beetje te stillen. Dank aan alle deelnemers!
Bericht in Aachener Zeitung
[RJ] - 25-2-2018 10:22:19


Doppelter Musikgenuss
Das Konzert „Winds in Concert“ bot den Zuhörern gleich einen doppelten Musikgenuss. Neben West-Harmony trat die Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven auf. Auch dieses traditionsreiche niederländische Orchester musizierte auf hohem Niveau und zwar unter der Leitung von Jos Simons. Die „Rhapsody in Blue“ von George Gershwin begeisterte das Publikum ebenso wie die Suite aus „Far and away“ von John Williams oder das auf einem ungarischen Volkstanz basierende Stück „Csárdás“ von Vittorio Monti.


Buitengewoon lid Jeanne Smeets-Spee overleden
[RJ] - 20-2-2018 20:27:33


Helaas hebben we het treurige nieuws van het overlijden van mevr. Jeanne Smeets-Spee ontvangen. Zij overleed op 18 februari op 86-jarige leeftijd. ''Tant Jeanne'' was vele jaren zeer actief in het Beegse verenigingsleven, o.a. voor Kerk, Koor en Vrouwenbond en werd hier terecht Koninklijk en Kerkelijk voor onderscheiden. Zij was ook de weduwe van oud-muzikant Frits Smeets (trombonist) en als telg uit de familie Spee klopte haar hart altijd voor St. Cecilia. Dat zij moge rusten in vrede. Wij wensen de familie veel sterkte.


Cecilia-dag
[RJ] - 17-12-2017 17:34:22


Zondag 17 december was een echte Cecilia-dag. In de Catharinakerk werd vanochtend onder leiding van Jo Savelkoul op een zeer muzikale wijze de Eucharistie opgeluisterd met stemmige en populaire muziek. Diverse toehoorders waren onder de indruk en ook Pastoor Houwman sprak zijn waardering uit voor het prachtige resultaat van de muzikale samenwerking, van ‘het in harmonie’ zijn.
Aansluitend vond in Oos Hoes de Kerstlunch plaats, een variant op de traditionele Kerst-in vanwege het ochtendprogramma.
Na het welkomstwoord en de kerstgedachte van de voorzitter John Maassen mochten de aanwezigen naar het buffet en vervolgens was er een optreden van de C-kids met de blokfluiters. Het geheel onder leiding van Jo Savelkoul verzorgde een verrassend repertoire met tropische muziek, kerstmuziek, koekoeks en bubbels. Een enthousiast applaus was hun beloning.
Na dit optreden werd de Cecilia-award uitgereikt. Deze werd overhandigd door Ceciliaan van het Jaar 2016 John Smeets, terwijl de voorzitter het CV van de winnaar Koen Cuijpers voorlas. Koen, Ceciliaan in hart en nieren, won deze prijs voor zijn inzet in algemene zin, maar ook voor zijn inzet in de voorbereiding naar het Wereld Muziek Concours. De zaal ondersteunde de uitreiking met een groot applaus. Er was ook even tijd voor de uitreiking van drie instrumenten, namelijk aan Marit Glaesmakers (klarinet) Bibi Dolmans (trompet) en Amy Weinheimer (trompet).
Een verrassend optreden werd geleverd door vier van onze alt-saxofonisten, Ellen Schmeitz, Joep Leenders, Esther Smeets en Milou Lemmens. Zij brachten een serenade aan Rudolf, die met die rode neus.
Het derde muzikale optreden was van ons onvolprezen Jeugd Ensemble dat onder leiding van Hermie Smeets enkele kerstwerken uitvoerde. Werken die donderdag pas uit de Verenigde Staten waren ontvangen. Top dat het JEC het klusje op deze wijze klaarde en ook deze groep kreeg een groot applaus.
Last but not least mocht secretaris Raymond Jennen aan de voorzitter een mooie cheque ven enkele honderden euro’s overhandigen, zijnde de opbrengst van de verkoop van de door Raymond geschreven WMC-boeken. Nog een leuke bijdrage voor de verenigingskas. De aanwezigen kregen ook hiervoor nog de handen op elkaar.
De voorzitter dankte tot slot nog de organisatoren van vandaag; Danielle Nelissen, Jack Heijligers, Roger Thissen en Gertie Theelen, met ondersteuning van Wilma Hintzen van Oos Hoes.
Uiteraard werd nog enige tijd gezellig geëvalueerd en gekeuveld.


Briljant jubileumfeest drumband
[RJ] - 3-12-2017 16:29:49


In Oos Hoes vond zaterdagavond een geweldig Concert in Blue plaats, waarin de jubilerende slagwerkgroep met blazersgroep en combo, onder leiding van Jelle Overheul een gevarieerd programma liet zien en horen. Het repertoire omvatte origineel repertoire voor slagwerkensemble, maar ook film-, musical-, pop- en rockmuziek, waaronder geweldige werken zoals medleys uit de Lion King en uit het brede repertoire van John Williams.
Een volle zaal was getuige van een mooi concert, dat bovendien van geweldig licht en geluid was voorzien.
Diverse solisten kwamen in de spotlight, zoals Ellis Oving (dwarsfluit) in ‘Rain Man’, Annet Schmeitz (klarinet) in ‘Black Sands’ en Hermie Smeets (trompet) in ‘Tribute to Magione’. Een speciaal moment was ook de ‘Tambourine Dance’, waarin Kirsten Teunissen, Lieke Hermans en Lizzy Helgers samen met Jort Lemmens, Niels Bijlmakers en Gijs Vogten de dans voor hun rekening namen. Overigens mocht instructeur Jelle Overheul zelf aan de bak in ‘Root Beer Rag’
L1-Coryfee Bart Storcken praatte en zong alles aaneen en had daarbij de spontane hulp van Myron Stauder in Kensington en de Meisjes Medley, compleet met vuurwerk. Uiteraard konden de toegiften niet uitblijven. Het was nog lang gezellig met de DJ’s van Neet te Redde.
Op zondagochtend was er een goed verzorgde brunch met dank aan Wilma Hintzen en Tilly Vola, voor laatstgenoemde werd nog gezongen wegens haar 40-jarig huwelijk en aansluitend vond de jubileumreceptie plaats. Mooie woorden werden gesproken, complimenten werden gemaakt en felicitaties aangeboden. Bovendien presenteerde voorzitter John Maassen het werk Cygnus X, een compositie geschreven door Etienne Houben. Etienne was helaas verhinderd, maar hij heeft een formidabel concertwerk geschreven voor onze drumband en dit zal dan ook op het bondsconcours op 25 november 2018 uitgevoerd gaan worden. Uiteraard volgde nog een lange, lange, gezellige nazit.


WMC Huldiging door Provincie Limburg
[RJ] - 29-11-2017 19:55:42


Dinsdag 28 november was er een mooie bijeenkomst op het Gouvernement aan de Maas, met hapjes en drankjes, de huldiging van de Limburgse Wereldkampioenen en de Gouden Medaille-winnaars van het afgelopen WMC. De provincie had bij monde van Gouverneur Bovens en Deputé Koopmans mooie woorden, een boeket bloemen en een mooie waarderingssubsidie voor de korpsen. Er werd nog enthousiast gerecipieerd na afloop van het officiële deel. Het muzikale intermezzo werd verzorgd door Camiel Lemmens en Ankie Mofers.


Fons Cramers overleden
[RJ] - 15-11-2017 23:01:59


Op 83-jarige leeftijd is Alfons Cramers overleden, oud-instructeur van St. Cecilia.
Alfons heeft een lange staat van dienst gehad bij St. Cecilia. Niet alleen meer dan 40 jaar als een uiterst kundig tamboer bij de drumband, maar ook op kleine trom en pauken bij het harmonieorkest en als opleider van slagwerkers. Daarnaast heeft hij 27 jaar de drumband van St. Cecilia onder zijn hoede gehad.
‘Fons’ of ‘Fňntje’ wordt in 1969 als opvolger van August Thissen benoemd tot instructeur van de drumband en samen met tambour-maître Frans Laumen bouwt hij aan een nieuwe toekomst, zowel muzikaal als qua presentatie en in 1976 behaalt de drumband in de eerste divisie de Limburgse titel in Kerkrade. Helaas mislukt de greep naar de Nederlandse titel in Honselersdijk nog, maar vanaf dat moment gaat het alleen maar crescendo.
Alfons is gedreven en trouw aan zijn trendsettende visie met vernieuwend repertoire. Daar kan menig slagwerker wel een boek over schrijven, inclusief de soms gebezigde terminologie.
In de eredivisie wordt St. Cecilia een speler om rekening mee te houden en tussen 1981 en 1992 grossiert de drumband (inmiddels dus in de eredivisie) in vele lofwaardige prijzen en predicaten op regionale en (inter-)nationale toernooien, festivals en op de bondsconcoursen. Zowel in exercitie als in de concertwerken wordt gestreefd naar perfectie. Een mooi voorbeeld van vernieuwing in repertoire is het werk ‘Emotions of Life’ van Charles van Zanten. Tijdens het (buiten-)concours in Leveroy klinken (of het zo moet zijn) de klokken van de parochiekerk op de achtergrond.
De inspanningen van de drumband onder leiding van Alfons en Frans leiden tot drie provinciale kampioenschappen in Venray (1981) Beek (1985) en Brunssum (1988) en twee nationale titels in Kerkrade (1982) en Den Bosch (1986). Dochter Jeannette en zoon Peter maken daarbij deel uit van de kampioensdrumband.
Naast zijn instructeurschap bij onze drumband organiseert hij het slagwerk van het orkest en speelt daar op onnavolgbare wijze de kleine trom en alles wat verder voorhanden is. Tijdens Harmo-Festi90 wordt hij voor zijn grote verdiensten voor St. Cecilia door burgemeester Creemers onderscheiden met de Eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau.
In 1992 neemt hij het besluit te stoppen als instructeur en als slagwerker. St. Cecilia dankt hem voor zijn bijdrage aan de vereniging. Ofschoon wat meer op afstand, is hij tot op het laatst nog vol belangstelling geweest, ongetwijfeld geďnformeerd door zijn kleinzoons Mitch en Stan.
Wij wensen echtgenote Lucie en de hele familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Dat hij moge rusten in vrede.


Jan Simons overleden
[RJ] - 8-10-2017 22:45:54


Vrijdagochtend bereikte ons het droevige nieuws dat de vader van onze dirigent Jos Simons plotseling is overleden. Jan Simons werd 86 jaar. De begrafenismis zal a.s. donderdag om 10.30 uur in de parochiekerk van St. Monulphus en Gondulphus in Kaulille plaatsvinden.
Wij wensen Jos, Nadia en de hele familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies. Onze vereniging zal op gepaste wijze haar medeleven betuigen.


Oud-vaandeldrager Joep Lenssen overleden
[RJ] - 3-10-2017 20:00:22


Helaas ontvingen wij gisteren het bericht dat onze oud- vaandeldrager Joep Lenssen is overleden. Joep was sinds 2002 lid van onze vereniging en heeft zo'n 10 jaar ons verenigings-vaandel gedragen. De gezondheid speelde hem helaas parten en maakte dat onmogelijk, maar hij bleef wel belangstellend voor onze harmonie. De Luxemburgreis in 2014 vond hij nog geweldig. Sinds enige tijd was hij in de Bronnerhof te Born.
De crematie zal in besloten kring plaatsvinden op vrijdag 6 oktober a.s. en de uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 7 oktober a.s. om 10.30 uur in de St.Catharinakerk te Grevenbicht. Uiteraard zal zijn en onze Drapeau aanwezig zijn in deze dienst.
Verzoek is om met een fijne delegatie aanwezig te zijn in uniform om onze oude vaandeldrager een laatste groet te brengen. Bijeenkomst 10.15 uur aan voornoemde kerk. We wensen de familie veel sterkte.


St. Cecilia praktijkorkest dirigentencursus LBM
[RJ] - 21-9-2017 9:24:21


Op zaterdag 28 oktober a.s. neemt ons orkest deel aan de LBM-dirigentencursus De Maestro. De eerste workshop van de zesdelige cursus 2017 - 2018 heeft als titel Da Capo al Fine.
Bij Adams in Ittervoort zal het orkest vanaf 13.30 uur beschikbaar zijn voor cursusleider Jan Cober en de deelnemende dirigenten. De gastdocent is op dit moment nog niet bekend. Andere orkesten in deze serie zijn o.a. de Koninklijke Harmonie van Thorn, Brassband Merum, Ensembles van de WMC Biënnale en Fanfare Aurora Baexem. Meer info via http://www.lbmblaasmuziek.nl/de-maestro

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275