Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Diplomaregen zaterdag 2 juli
[RJ] - 9-7-2011 14:59:48


Op zaterdag 2 juli kwam (voorlopig) een eind aan een periode van hard werken voor veel jonge Cecilianen. In Oos Hoes was namelijk de uitreiking van de muziekdiploma’s en veel muzikanten waren met ouders, broertjes en/of zusjes aanwezig. Het was een ware regen van puntenlijsten en oorkondes: Maar liefst 13 A-diploma’s, 3 B-diploma’s en 4 C-diploma’s konden worden uitgereikt aan de 22 muzikanten. Enkelen scoorden zelfs met lof!
Namens Muziekschool Artamuse was Helen Hendriks (hoofd van de muziekafdeling) in Beeg aanwezig om de jonge Cecilianen te feliciteren en de diploma’s uit te reiken voor alle instrumenten m.u.v. de klarinet, want les op dit instrument wordt bij St. Cecilia in de eigen opleiding gegeven. Deze diploma’s werden dan ook uitgereikt door Wil Lemmens, coördinator opleidingen van de harmonie.

Het A-diploma werd uitgereikt aan Sophie Mangham (saxofoon), Guusje Duijsens (trompet), Anouk Vrencken (trompet), Menno Pernot (trombone), Teun Lumens (trombone), Gijs Vogten (slagwerk), Bart Koevoets (slagwerk), Jop Caris (slagwerk), Annet Schmeitz (klarinet), Ellen Bijlmakers (klarinet), Michelle Vrencken (klarinet), Selina Gijenes (klarinet) en Vera Pernot (klarinet).
Het B-diploma was er voor Jodi Omloo (dwarsfluit), Stan Lumens (trompet), Merel van Daal (klarinet) en Lieke Duijsens (klarinet)
Het C-diploma voor de meer gevorderden was er voor Janneke Lassche (saxofoon), Floor van Daal (saxofoon), Sjoerd Pernot (tuba), Jort Lemmens (slagwerk) en Fleur Zelissen (klarinet)
Er waren nog enkele leuke muzikale intermezzi via de duo’s Vera Pernot en Ellen Bijlmakers (klarinet), Anouk Vrencken en Guusje Duijsens (trompet) en Jort Lemmens (drumstel) en aan het eind van de ceremonie ging de hele groep op de foto. Daarna was het tijd voor de consumptiebon e.d. Een proficiat is zeer op zijn plaats voor alle leerlingen.
Michelle Vrencken, Janneke Lassche en Gijs Vogten waren afwezig en ontbreken helaas dus ook op de foto.


10e Platzconcert droog met een verrassing
[RJ] - 9-7-2011 14:31:07


Het 10e Platzconcert op vrijdag 1 juli werd gespeeld onder een dreigende, soms een druppel gevende, maar ook zonnige hemel. Dus, zonnige perioden, enkele wolkenvelden en hier en daar een bui....Het zou een weerbericht kunnen zijn.... Vooraf werd nog even in de Schoolstraat een korte serenade gebracht bij scheidend basisschooldirecteur Wil Deuss, die volledig overrompeld was. De zeer drukke receptie werd in overleg even hiervoor onderbroken.
Het JEC opende vervolgens om 20.00 uur onder leiding van Hermie Smeets het concert en de dames en heren speelden Disco Lives en Une Belle Histoire. Een kort buitje was meer hier dan daar, maar het mocht de pret niet drukken. Na een enthousiast applaus nam het orkest plaats voor een licht concert onder leiding van Jos Simons. Zo kon ook Beeg kennis maken met de nieuwe dirigent. De tribunes (al opgebouwd voor de Taptoe) zaten leuk vol. De hele La Leyenda del Beso Suite, vele concertwerken van lichte aard (o.a. Malaguena, Incredibles, Mambo Jambo) en enkele marsen (Proshanye Slavyanki, Probuzeni en Triglav) passeerden de revue en halverwege werd Tilly Vola verrast met een oorkonde behorende bij het Lidmaatschap van Verdienste van St. Cecilia. Een grote deputatie was aanwezig om dat samen met Tilly te vieren. Zij moest hiervoor even haar stek in de buffetwagen verlaten, maar dat was uiteindelijk geen probleem. Hub Renet praatte e.e.a. aan elkaar en na het concert werd nog gezellig nagebabbeld bij deze buffetwagen. Tilly proficiat en muzikanten proficiat met het concert.


Ruby Zelissen 2e plaats Finale Jonge Solisten
[RJ] - 27-6-2011 20:37:19


Tijdens de Finale Jonge Solisten te Horn op zondag 26 juni behaalden onze Cecilianen mooie punten. Ruby Zelissen behaalde in de eerste divisie het mooie aantal van 93 punten en dat leverde haar naast een eerste prijs met lof ook nog een tweede plaats op in de eindrangschikking (op 1 punt van de winnaar) Bovendien kreeg Ruby een Masterclass aangeboden.
Floor Lassche speelde in de derde divisie 81 punten bij elkaar, goed voor een mooie eerste prijs, maar helaas niet het aantal waarmee ze de kwalificatie voor de Finale afdwong. Maar ook deze prestatie mag er zijn. Dames, respect voor deelname en behaalde resultaten. Proficiat.


Goed en Zeer Goed op het MGT2011
[RJ] - 20-6-2011 14:22:32


Tijdens het MGT 2011 te Nieuwstadt scoorde onze drumband onder leiding van Michel Mordant in haar divisie (eerste) het predikaat Goed. De dames en heren die al vroeg uit de veren waren, speelden Phantasm en het nieuwe werk The Battle. Jurylid Leon Camp tekende voor de beoordeling. Een resultaat dat overigens verwacht werd en daarmee geen grote verrassing was.
Het harmonieorkest, voor de eerste keer op een MGT onder leiding van Jos Simons en onder toeziend oog van onze eredirigent Thijs Tonnaer (die met Gilberte en Tim aanwezig was) verzorgde een prachtig concert waar jurylid Jan van der Roost dan ook alleen maar lovend over kon zijn. Het predikaat was navenant en daarmee is na een korte intensieve voorbereiding, en toch een zwaar voorseizoen door de projecten, blijk gegeven van de nu reeds goede samenwerking tussen dirigent en orkest. Ook Thijs was overigens vol lof over de verzorgde uitvoering. De zaken 'stonden bovendien heel goed onder elkaar'
Een proficiat aan allen.


Enquete Concertreis Koblenz
[RJ] - 12-6-2011 12:32:15


Zoals op de repetities reeds is medegeeld, wordt momenteel onderzocht of het haalbaar is in het weekend van 24 september a.s. een tweedaagse concertreis te houden en wel naar de stad Koblenz. In deze plaats, waar de Moezel en de Rijn samenvloeien, wordt dit jaar de Bundesgartenschau gehouden (a.h.w. de Duitse tegenhanger van de Floriade) Iedereen heeft Wittlich/Bernkastel nog wel in het geheugen. Kosten en programma zullen mogelijk eender zijn: vertrek op zaterdagochtend, twee concerten en wat vertier en vrije tijd met terugkeer op zondagavond zijn op dit moment uitgangspunt. Het is voor Jos Jacobs, als initiatiefnemer, belangrijk dat hij z.s.m. inzicht krijgt in wie allemaal mee wil gaan. Vul daarom de enquete (zie link: www.cecilia-online.nl/poll/) zo spoedig mogelijk in.


23e Taptoe Born en 10e Platzconcert
[RJ] - 2-6-2011 10:53:56


Op zaterdag 2 juli a.s. zal de Taptoe Born voor de 23ste keer worden gehouden. Het steeds druk bezochte muzikale evenement waarin de zes muziekkorpsen van de voormalige gemeente Born zich aan het publiek presenteren, wordt dit jaar georganiseerd door onze vereniging. De taptoe Born komt oorspronkelijk uit de koker van de harmonie van Born en is al vele jaren een gezellig evenement dat niet alleen leuk is voor de bezoekers, maar ook de zes korpsen een mooie gelegenheid zich anders te presenteren. Bovendien biedt het de organiserende vereniging de kans extra inkomsten te genereren.
Plaats van handeling is het Burgemeester Kotenplein te Grevenbicht.
Ons korps zal onder leiding van John Maassen het evenement om 19.00 uur openen, gevolgd door de optredens van L’ Union Born, St. Jozef Buchten, Aurora Grevenbicht, Juliana Holtum en Concordia Obbicht. Door St. Cecilia worden de volgende marsen gespeeld: Triglav, Probuzeni, Erzherzog Albrecht Marsch en de Radetzky Marsch.
De finale zal bestaan uit een gezamenlijke uitvoering van de pasodoble El Maestro Mateo, gedirigeerd door Cecilia’s tweede dirigent Jo Savelkoul, die ook tekende voor de compositie. Na afloop speelt orkest Big Joe bij Oos Hoes.
De dag voorafgaand aan de Taptoe Born zal het harmonieorkest van St. Cecilia voor de tiende keer in successie het populaire Platzconcert worden gehouden. Vanaf 20.30 uur zullen de dames en heren musici onder leiding van de onlangs benoemde dirigent Jos Simons plaats nemen bij de tribunes op het Burgemeester Kotenplein. Dat heeft als voordeel dat de luisteraars de stoelen kunnen thuislaten. Zoals de reguliere luisteraars van St. Cecilia gewend zijn, bestaat ook dit jaar het programma uit een mix van klassieke en populaire, lichte werken. Genoemd zijn alvast: Proshaniye Slavyanky, Slavische Mars, Mambo Jambo, The Incredibles, Malaguena en enkele marsen. Een programma dat alleszins weer de moeite waard is.Ere wie ere toekomt; Thimo van Issum
[RJ] - 16-5-2011 8:01:08


Enkele weken geleden maakten we melding van de zeer succesvolle deelnames van onze solisten tijdens de concoursen te Ohe en Laak, Buchten en Bleijerheide. Helaas moeten we constateren dat de berichtgeving niet helemaal volledig was. Gelukkig kunnen we namelijk (als)nog een mooie prestatie melden, namelijk Thimo van Issum. Hij behaalde op het toernooi te Buchten op 17 april in de 5e divisie op klarinet het mooie aantal van 84 ½ punten, zijnde een 1e prijs en hij behaalde daarmee een beker voor de 3e plaats in zijn divisie. Ook in huize Van Issum mag dus een begin gemaakt worden met een prijzenkast. Thimo, proficiat.


Nieuwe dirigent St. Cecilia, een eerste introductie
[RJ] - 13-5-2011 14:42:56


De tiende dirigent in de geschiedenis van St. Cecilia is, zoals uit eerdere berichtgeving bekend is, de heer Jos Simons uit het Belgische Lummen.

Natuurlijk is het voor de gehele Ceciliafamilie interessant te weten wie de persoon is, die in de nabije toekomst ‘op de bok staat’. Vandaar dat hij in dit bericht al eens kort geïntroduceerd wordt. Na de vakantie zal de redactie van ’t Cecielke Jos benaderen voor een interview.

Jos Simons studeerde aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen en het Koninklijk Conservatorium van Brussel. Hij behaalde er een Eerste Prijs notenleer, een Eerste Prijs met onderscheiding en het Hoger Diploma hobo en althobo in de klas van J. De Mayer, een Eerste Prijs en het Hoger Diploma kamermuziek in de klas van L.Gilis. Daarnaast behaalde hij nog diverse pedagogische getuigschriften.
Sinds 1985 is hij als hoboïst verbonden aan de Koninklijke Muziekkapel der Gidsen, waar hij in 1991 promoveerde tot Eerste solist-onderkapelmeester. Sinds 2007 is hij er lessenaaraanvoerder van de houtblazers.
Hij was ook actief in het BRTN Filharmonisch Orkest en het Nationaal Orkest van België en verleende zijn medewerking aan diverse projecten met orkesten en ensembles. In kamermuziekverband musiceert hij met het houtblazerstrio Kalamoi en het Ensemble Belcanto (ensemble ter promotie van de vocale kamermuziek).

Naast zijn engagementen als hoboïst speelt het dirigeren van harmonie-en fanfareorkesten een prominente rol in het leven van Jos Simons. Hierin vervolmaakte hij zich aan het conservatorium van Maastricht bij Pierre Kuypers, waar hij het diploma Hafabra-directie behaalde. Naast de KH Sint-Cecilia Rotem is hij sinds 2005 dirigent van de harmonie Sint-Cecilia Echt (NL) en vanaf 13 mei officieel als dirigent van St. Cecilia Grevenbicht. Een voorliefde voor de patrones van de muziek valt hieruit wel af te leiden, ofschoon zijn echtgenote naar de naam Nadia luistert! De bezoekers van het concert in Stokkem (afsluiting van Project 1) hebben haar (Nadia Loenders) als dirigente reeds in aktie gezien. Zij dirigeerde immers het vocaal damesensemble Femail.

Als kwaliteitsbevorderend begeleider treedt Jos ook geregeld op als jurylid bij wedstrijden voor solisten en orkesten.

Jos heeft een eigen site op het internet en via het aanklikken van http://www.jossimons.be is allerhande informatie te vinden over Jos Simons als hoboïst, dirigent en arrangeur.

Met dank aan de site van de Koninklijke Harmonie St. Cecilia van Rotem (B)Nieuwe dirigent benoemd
[AZ] - 8-5-2011 22:32:20


Met ingang van 13 mei is de heer Jos Simons uit Lummen (België) benoemd tot onze nieuwe dirigent. De werkgroep heeft na de beoordelingen van de muzikanten geadviseerd aan WOMZ, en daarna is een advies uitgebracht aan het bestuur. Hiermee werd het traject afgerond en kunnen we ons richten op de voorbereiding van de komende activiteiten.
Belangrijk onderdeel daarin is uiteraard de voorbereiding op het Maasgouwtoernooi, op 19 juni a.s.
Met Jos Simons wordt nu het programma hiervoor ingestudeerd.
Bestuur en leden heten Jos Simons van harte welkom en wensen hem succes en veel muzikaal plezier bij onze vereniging toe.


Dirigent Project 3 zegt af
[RJ] - 25-4-2011 15:46:19


De dirigent voor het derde project, Patrick Spelthaen, ziet af van deelname. Zijn werkzaamheden en drukke agenda zijn niet af te stemmen op of te combineren met dit project en daarom ziet hij er liever vanaf. Een mededeling die we zullen (moeten) respecteren, zeker wanneer men bedenkt dat dit te elfder ure gebeurt.
Helaas worden door deze onverwachte afzegging wel opgezadeld met een groot probleem, namelijk onze voorbereiding naar Maasgouwtoernooi, Platzconcert en Taptoe Born. Commissie en bestuur zijn al in gesprek over de ontstane situatie en de oplossing hiervan.


Paasconcert sluit Project 2
[RJ] - 25-4-2011 15:35:13


Tijdens het gevarieerde dubbel paasconcert is het project dat ons harmonieorkest met dirigent Jos Heutmekers de afgelopen weken heeft doorlopen, afgerond.
In een aardig gevuld Oos Hoes werd traditioneel tezamen met Concordia Obbicht geconcerteerd. Geopend werd met Triglav, gevolgd door The Incredibles, Saga Candida, Godspeed en Sir Duke. Jos Heutmekers voerde de aanwezigen zelf door het programma. Voor het laatste werk (Malaguena) werd Bas van den Bergh gehuldigd voor zijn 10-jarig lidmaatschap. Hij was namelijk op de ALV verhinderd. Concordia speelde na de pauze. Zij namen werken mee uit hun Tsjechisch programma, zoals Sinfonia Brevis, de Jägerpolka, twee delen uit de Verkochte Bruid en de mars Regimentskinder. De mooie vierde symfonie van Alfred Reed maakt het programma compleet.
De paaseieren smaakten prima en buiten was het 27 graden aldus Jean Cosemans.
Jos Heutmekers had vrijdagavond op de repetitie de muzikanten al bedankt voor de samenwerking gedurende het project. De dank is wederzijds natuurlijk.


Schitterende prestaties solisten
[AZ] - 17-4-2011 22:59:23


Op zondag 17 april stond er, naast de Voorjaarsmarkt, voor een aantal Cecilianen ook het Huub Urlings Solistenconcours in Buchten op het programma. Er namen verspreid over de hele dag maar liefst 13 jonge muzikanten ( Merel van Daal, Vera Pernot, Tom van den Bergh, Ellen Bijlmakers, Michelle Vrencken, Annet Schmeitz, Thimo van Issum, Selina Gijenes, Floor Lassche, Fleur Zelissen, Janneke Lassche, Reineke Vogten en Ruby Zelissen) deel aan dit jaarlijks terugkerende toernooi. De resultaten mochten er zijn. Voor Tom van den Bergh was er in de jeugddivisie een beker voor de tweede plaats, en voor Floor Lassche was dit het geval in de derde divisie waar zij de beker voor divisiewinst in ontvangs mocht nemen. Alle resultaten bij elkaar opgeteld leverde voor onze vereniging bovendien ook nog eens de verenigingsbeker op. Uit handen van Jan Hermans, bestuurslid van de LBM, ontvingen Reineke Vogten, Ruby Zelissen, Floor Lassche en Janneke Lassche (van links naar rechts op de foto) de bokaal.
Voor alle solisten is een ferme proficiat uiteraard op zijn plaats.Dubbel Paasconcert in Oos Hoes
[RJ] - 10-4-2011 17:20:11


Paasmaandag 25 april a.s. zullen de orkesten van St. Cecilia en Concordia Obbicht wederom het dubbel Paasconcert verzorgen. In gemeenschapshuis/zalencentrum Oos Hoes treedt om 11.00 uur ons orkest voor het voetlicht. Deze keer wordt de directie gevoerd door dirigent Jos Heutmekers, tegenwoordig woonachtig in Grevenbicht. Op de pupiter liggen de Triglav Mars van Julius Fucik, Saga Candida van Bert Appermont, Filmmuziek uit The Incredibles (Michael Giacchino) Malaguena (Ernesto Lecuona) Sir Duke (Stevie Wonder) en Godspeed (Stephen Melillo)
Concordia Obbicht – dit jaar deelnemend aan het bondsconcours in het najaar – speelt vanaf 12.00 uur en staat onder leiding van Jean Cosemans uit Urmond. Zij zullen werken ten gehore brengen die genomen zijn uit hun Tsjechisch programma getiteld Zlata Muzika (Gouden Muziek) Beroemde componisten prijken op de partituren: Julius Fucik, Bedrich Smetana, Zdenek Lukas en Antonin Dvorak.
U bent van harte welkom. Een kop koffie en paaseieren zijn aanwezig.


Algemene Ledenvergadering
[RJ] - 26-3-2011 16:42:25


Tijdens de zondag 20 maart gehouden Algemene Ledenvergadering werden diverse verslagen, begrotingen en rekeningen gepresenteerd en het werd de aanwezigen duidelijk dat de harmonie nog steeds op de goede weg is, maar ook dat alles in het werk gesteld moet worden de broodnodige inkomsten te vergaren om de vereniging gezond te houden. De ontwikkelingen op sociaal-economisch en cultureel gebied zijn niet van dien aard, dat achterover geleund kan worden. Het zeer grote belang van de Voorjaarsmarkt werd opnieuw aangetoond. Tevens werd vanuit de vorig jaar opgestarte werkgroep onder leiding van Ger Theelen een presentatie gehouden over toekomstplannen. Ook werd vooruitgelopen op een toekomstige samenvloeiing van Erebestuur en Damescomité.
Hub Renet, die de vergadering goed leidde, werd herkozen als bestuurslid en Hein Pörteners nam afscheid als bestuurslid. Namens het Damescomité was er een attentie voor Tilly Vola, die haar 25-jarig jubileum bij het DC herdacht. Bloemen en isignes waren vervolgens voor de jubilarissen. Het vermiljoenen LBT-insigne voor 10 jaar trouw werd uitgereikt worden aan Jort Lemmens. Robin Koevoets ontving eveneens vermiljoen (FKM) Zilver was er voor Kirsten Teunissen en voor Michaël Theelen (beiden namens de Tamboerbond) voor hun verdiensten voor drumband en orkest (pauken respectievelijk percussion) en voor Marc Bongers die ook al 25 jaar bij St. Cecilia o.a. actief is als muzikant (van es- tot contrabasklarinet) en repetitor. Zijn insigne kwam van de FKM, de landelijke muziekfederatie. De jubilea van Ellen Janssen en Bas van den Bergh krijgen nog nadere invulling.
Bloemen waren er ook voor Tilly Renet, voor haar steun aan de vereniging. Aan het eind van de vergadering kon het bestuur van de Stichting Evenementen Harmonie St. Cecilia aan de vereniging een mooi bedrag van vijf cijfers voor de komma aanbieden, zijnde de opbrengst van het geweldige jubileumfeest in juni 2010. Een bijzonder mooie financiële meevaller.22e Editie van onze Voorjaarsmarkt
[RJ] - 10-3-2011 8:57:31


De confetti van het Beegse Vastelaovesfiès siert nog menige straat en toch dient een volgend feest zich alweer aan. Onze Voorjaarsmarkt zal op 17 april a.s. namelijk voor de 22e keer (2 x 11?) worden gehouden in en rondom het Dr. Duijsenslaanplantsoen. De organisatie heeft laten weten dat de aanmeldingen spoedig verlopen en dat naast de vele gevarieerde kraampjes en eetlocaties ook een trampoline en een springkussen weer deel zullen uitmaken van deze megamarkt. Uiteraard zal ook het terras weer worden opgebouwd. Nadere informatie is te vinden op de site www.voorjaarsmarkt.cecilia-online.nl De kinderen van de basisscholen worden vanzelfsprekend ook dit jaar weer uitgenodigd hun verkoopplekjes in te richten. Denk eraan dat er vele handjes en voetjes nodig zijn om dit evenement weer hetzelfde succes te maken als andere jaren. Meld je bij Jos, Jacqueline, André of Theo.
Overigens heeft de harmonie zich tijdens de dolle dagen een waardig ambassadeur van ons Beeg getoond, niet alleen live in de grote optocht van Sittard, maar ook gelet op de TV-fragmenten op TV2, L11 en zelfs op de achtergrond bij Hart van Nederland. De NOS koos voor de aftiteling van haar Carnavalsreportage ook nog eens voor de muziek van St. Cecilia. Maar dat is alweer oud nieuws he... Nieuw is wel het bericht dat ons korps de inmiddels beroemde 'Sjlaag bie de Kup' heeft gewonnen. Dat pikken we dan ook toch nog maar even mee he....

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275