Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Quattroconcert van hoog niveau
[AZ] - 24-4-2010 22:46:16


Het quattroconcert , net als verleden jaar, georganiseerd door onze vereniging was muzikaal van een bijzonder niveau. Het spits werd afgebeten door onze eigen drumband. Vervolgens traden slagwerkensemble muziekschool Kreato Thorn, drumband fanfare Concordia Einighausen en slagwerkensemble Kerk. harmonie Sint Joseph 1880 Weert op. De eertse drie drumbands staan onder leiding van Michel Mordant en hij wist er samen met de muzikanten iets bijzonders van te maken. De aanwezige toehoorders waren getuige van mooie werken die op een prachtige manier werden uitgevoerd. Het laatst genoemde ensemble werd gedirigeerd door Etiene Houben en zij sloten dit mooie concert geheel in stijl af. Tilly Vola - Stoffels, die de organisatie coordineerde, mag samen met de overige Cecilianen terugkijken op een mooie avond.


Zeer geslaagde voorjaarsmarkt
[AZ] - 24-4-2010 22:27:06


De op zondag 18 april georganiseerde voorjaarsmarkt kan worden bijgeschreven als een zeer geslaagde. Onder een strakblauwe hemel en een zomerse temperatuur was het van begin tot het einde meer dan gezellig druk. Vele bezoekers maakten hun rondgang door de straten waar de marktkooplieden hun waren aanboden. Ook was er zoals te doen gebruikelijk een optreden van ons eigen JEC, en werd daarna het muzikale gedeelte overgenomen door het duo Two Dance. De dansgroep Flaschdance zette letterlijk en figuurkijk hun beste beentje voor, en ook de bungeetramploine was voor velen weer een leuke uitdaging, kortom variatie te over.
Een groot compliment voor de marktcommissie; Jacqueline Kirkels, Jos jacobs, Andre van den Bergh en Theo Pernot is dan ook zeer zeker op zijn plaats. Ook dank aan alle Cecilianen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan het wel doen slagen van deze 21e markt.


21e Voorjaarsmarkt Grevenbicht
[RJ] - 2-4-2010 15:13:08


Dit jaar vieren we op zondag 18 april alweer de 21e editie van onze Voorjaarsmarkt. Deze markt wordt jaarlijks door de marktcommissie georganiseerd in de straten rondom het plantsoen van de Dr. Duijsenslaan, Beneluxlaan en Kastanjelaan met als doel de broodnodige financiën te vergaren voor onze harmonie.

Het hart van het marktparcours wordt weer gevormd door de druk bezochte consumptietent, waar onder het genot van een drankje van het merk Alfa of iets anders geluisterd en gekeken kan worden naar live muziek en optredens van dansgroepen. Aan hapjes is uiteraard ook geen gebrek; verspreid over het marktparcours staan diverse stands met etenswaren en snacks.
Speciaal voor de jeugdige bezoekers zijn enkele attracties aanwezig zoals de bungeecarroussel. Bovendien zal het zilveren JEC rond het middaguur bij de biertent een concert verzorgen.

Het marktparcours (ongeveer 200 standplaatsen verdeeld over een kilometerlang parcours) is weer bijna helemaal volgeboekt. De aangeboden artikelen van de diverse stands variëren van kleding, lederwaren, keramiek, hobbyartikelen, snacks, gereedschappen tot wenskaarten, boeken, CD’s, parfums, bloemen en planten. Ook zijn verschillende stands met curiosa aanwezig en ontbreken standwerkers niet. Speciaal voor de kinderen is de Kastanjelaan gereserveerd als kindermarktplaats. Hier mogen de kinderen tot 12 jaar hun spullen te koop aanbieden (tot een maximumbedrag van € 20,- per item).

Indien u zelf wilt deelnemen als standhouder, kunt u een inschrijfformulier downloaden via onze website www.voorjaarsmarkt.cecilia-online.nl. Maar ook medewerkers kunnen zich nog melden bij Theo Pernot of André van den Bergh. Met name in de middaguren zijn nog enkele plaatsen in te vullen v.w.b. entreebezetting en buffetwerk. Ook een uurtje beschikbaarheid omstreeks 17.30 uur is heel welkom voor het opruimen na afloop van de markt. U weet het allemaal he... vele handen die dat lichte werk maken....... Dus meld u aan.

De Voorjaarsmarkt in Beeg, die mag je niet missen en bovendien broodnodig voor onze vereniging!
Reserveer zondag 18 april alvast in uw agenda voor deze gezellige en sfeervolle markt in Grevenbicht. Nadere inlichtingen via 046-4857150.

Tot ziens op De Voorjaarsmarkt van Beeg!


Zilveren JEC naar Efteling
[RJ] - 2-4-2010 14:57:56


Ons zilveren Jeugd Ensemble Cecilia (JEC) gaat ook in haar jubileumjaar naar de Efteling en wel op zondag 11 april a.s. De Efteling, reeds uitgeroepen tot het beste recreatiepark van Europa en het beste pretpark ter wereld, organiseert ieder jaar opnieuw een Klank- en Spektakelfestijn en daarin mogen allerlei orkesten op diverse locaties in het park optreden.
Het is geen vanzelfsprekendheid dat een aanmelding wordt gehonoreerd, maar het is toch weer gelukt. Voor het in 1985 opgerichte ensemble is dit inmiddels de vierde keer en ook dit jaar zal weer een hele stoet auto’s (om en nabij veertien stuks) de weg vanuit Grevenbicht naar het Brabantse Kaatsheuvel vinden.
De voorbereidingen voor deze dag zijn inmiddels begonnen en het is overigens wel interessant te zien hoe een jeugdensemble binnen enkele weken snel uitgebreid kan worden tot een aantal van veertig muzikanten. Natuurlijk zijn we allen jong van geest en voelen we ons allemaal nog jeugd. We zeggen dan maar dat het JEC modulair van opbouw is....
De JECcers hebben in deze regeling overigens gratis toegang en daarnaast zullen ze natuurlijk zoveel mogelijk attracties zo vaak mogelijk willen bezoeken. Tussendoor mogen ze dan twee keer de kiosk bevolken en de bezoekers van het attractiepark trakteren op populaire muziek onder leiding van Hermie Smeets. Chauffeurs en andere begeleiders moeten even verzamelen, dan wordt bekeken of we als groep gebruik kunnen maken van reductie.
Na terugkeer in Beeg (geschat op ongeveer 19.00 / 19.30 uur) vindt dan de gezamenlijke afsluiting plaats. Het zal weer een hele leuke dag gaan worden.


Prima prestaties van onze solisten in Buchten
[AZ] - 30-3-2010 22:54:13


Op zondag 28 maart nam een groot aantal jeudige muzikanten deel aan het Huub Urlings solistenconcours in Buchten.
Ellen Bijlmakers (J 80) mocht als eerste soliste in de vroege ochtend het podium betreden terwijl Ruby Zelissen (1e 90) dat rond de klok van 20.00 uur als laatste namens onze vereniging deed. Daartussen werden de optredens van Vera Pernot (J 77), Anette Schmeitz (J 80), Merel van Daal (J 83), Tom van den Bergh (J 88), Thimo van Issum (J 81), Michelle Vrencken (J 78), Fleur Zelissen (4e 82) en Floor Lassche (3e 85) verdeeld over de tussenliggde tijd.
Tom van den Bergh behaalde met zijn optreden een tweede plaats in de jeugddivisie, en mocht de daarbij behorende beker in ontvangst nemen. Voor enkelen was dit de eertse podium ervaring en gezien de behaalde resultaten mogen we nu al uitkijken naar een goed vervolg hierop.
Voor allen een zeer dikke PROFICIAT.


Leon Strikers benoemt tot Ere-voorzitter. Hub Renet nieuwe voorzitter.
[AZ] - 30-3-2010 22:09:31


Tijdens de op 28 maart gehouden Algemene Leden Vergadering (ALV) kwamen de onderwerpen aan de orde die tijdens de ALV aan de orde moeten komen. De notulen en de jaarverslagen werden besproken, de kascontrolecommissie bracht verslag uit en de aanwezigen konden (ook) tijdens de rondvraag hun vragen stellen.
Op voordracht van het bestuur werd de toetreding tot het bestuur van Wil Lemmens bekrachtigd, en werden de zich opnieuw herkiesbaar gestelde bestuursleden, Leon Strikers en John Smeets herkozen.
Eerder had Leon Strikers aangegeven dat na een periode van 10 jaar voorzitterschap, en voorafgegaan daaraan 27 jaar vice-voorzitter te zijn gweest hij de tijd rijp achtte voor zijn opvolging. Gesprekken met Hub Renet hierover hadden geleid tot een toezegging van Hub om Leon, voor de duur van een jaar, te gaan opvolgen.
Vanwege zijn vele verdiensten voor onze vereniging werd aan de vergadering voorgesteld, Leon Strikers te benoemen tot Erelid van verdiensten met de toevoeging Ere-voorzitter. Onder luid applaus van de aanwezigen werd dit voorstel aangenomen, en zal er tijdens ons feestweekend, als ook de overige jubilarissen gehuldigd worden op deze benoeming teruggekomen worden.
Vooruitlopend hierop kreeg Leon nu toch alvast een fles (met inhoud) aangeboden door Ria Pernot, onze Beschermvrouwe.
Hub Renet die als kersverse voorzitter het laatste deel van de vergadering voorzat sloot, niets meer aan de orde, om 13.45 uur de vergadering


Jubileum website online !
[RS] - 17-3-2010 14:46:09


Sinds enige weken is onze jubileum website online!
Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van onze activiteiten in het kader van ons 110-jarig bestaansfeest.

Ook de netwerksite Hyves heeft een Cecilia110 pagina.

Algemeen : www.cecilia110.nl
Hyves: cecilia110.hyves.nl


Geen buffetverzorzing Gabriëlbal
[RJ] - 6-2-2010 21:01:24


Als bestuur hebben we gemeend (gezien onze ervaringen uit het verleden) om goede afspraken te maken en betaling te vragen naar rato van geleverd werk. Helaas hebben we met het Gabriëlfonds hierover geen overeenstemming kunnen bereiken. Namens het bestuur willen wij jullie dan ook mededelen dat de buffetverzorging door Cecilia tijdens het Gabriëlbal geen doorgang zal vinden.
Allemaal bedankt voor jullie bereidwilligheid en wij hopen van jullie diensten gebruik te mogen maken tijdens ons 110-jarig jubileumfeest van 3 t/m 6 juni 2010. Hiervoor zal de werkgroep Cecilia 110-jaar jullie t.z.t. nog benaderen.
Tilly en JackNieuwjaarsconcert 3 januari 2010
[RJ] - 26-12-2009 22:40:53


Zondag 3 januari a.s. wordt vanaf 15.00 uur in Oos Hoes te Grevenbicht het 17e Nieuwjaarsconcert gehouden. De drumband zal voor de eerste keer met de nieuwe instructeur Michel Mordant optreden. De afgelopen maanden is hard gewerkt in de nieuwe setting en zij voeren een melodisch getint concertprogramma uit met o.a. de driedelige Suite Slava van de hand van Etienne Houben en het werk Phantasm van Vincent Cox.
Het orkest zal onder leiding van Thijs Tonnaer ook weer een geheel nieuw programma uitvoeren. Op de lessenaar liggen o.a. werken met een Latijns-Amerikaans karakter zoals El Camino Real (Alfred Reed) Habanera (Jean Decadt) en Libertango van de tangokoning Astor Piazzolla. Naast het obligate Strauss-repertoire (o.a. Bahn Frei en deRadetzky Marsch) zal Rob Janssen soleren in de Rhapsody for Euphonium and Concert Band en zal Koen Cuijpers een bijzonder werk van Adolf Schreiner uitvoeren. Jo Savelkoul zal bovendien de Beegse versie van Wim Sonneveld’s klassieker Het Dorp zingen.
We zien u graag op 3 januari a.s.
De volgorde:
1. Arsenal
2. Rhapsody for Euphonium
3. Habanera
4. Folk Festival / Dance 1
5. Consuelo Ciscar
6. El Camino Real
7. Libertango
8. Het Dorp
9. Bahn Frei
10. Immer Kleiner
11. Radetzky Marsch


Geslaagd JEC-concert
[RJ] - 20-12-2009 23:42:47


Zondagmiddag na het Kerstconcert in de Catharinakerk, waar enkele Cecilianen het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia muzikaal ondersteunden (André en Riny van den Bergh, Reineke Vogten, Fleur en Ruby Zelissen) maar waar voor onze vereniging dit jaar geen rol was weggelegd, vond in Oos Hoes in de grote zaal een Kerstmatinee van het JEC plaats. Op oorspronkelijk initiatief van de dirigent van het Jeugd Ensemble Cecilia, zorgde het JAC voor de verzorging van programma, aankleding en een bescheiden ‘inwendige mens’.
De aanwezigen konden genieten van een concert van het nieuwe Jeugd Ensemble (met veel nieuwe muzikantjes) onder leiding van Hermie Smeets, gelardeerd met diverse andere optredens. Een trompet (Anouk Vrencken) drie trombones (de heren Teun Lumens, Menno Pernot en Philip Caris) twee klarinetten (de dames Michelle Vrencken en Annette Schmeits) en een pianiste kwamen op het podium, want Floor Lassche liet de zaal even wegdromen met twee werken: River flows in you van de Koreaanse componist Yiruma (film Twilight) en Comptines d'un autre été van de Franse componist Yann Tiersen (film Amélie). Jean-Paul Savelkoul verraste nog iedereen door een kerstliedje op euphonium te spelen.
Door de toeschouwers werd nog een toegift afgedwongen en tegen 19.00 uur keerde iedereen huiswaarts of zette de avond voort in het café.

Naschrift: Misschien is het goed toch nog even duidelijk te zijn rondom het niet-doorgaan van de Kerst-in 2009. Eind oktober heeft het Damescomité aan het bestuur aangegeven om diverse redenen, waaronder de financiële last, de Kerst-in niet te kunnen verzorgen zoals we dat van hun gewend zijn. Vervolgens is geprobeerd - vanwege het door iedereen onderkende belang van de kerst-in voor onze vereniging – nog snel alternatieven te bedenken en daarvoor bij de achterban draagvlak te zoeken. Helaas is de respons zo laag geweest dat uiteindelijk definitief besloten is de kerst-in niet te organiseren dit jaar. Bovendien wilde men ook niet te elfder ure de bezoekers confronteren met diverse kosten, want vanaf de eerste editie is namelijk alles gratis geweest. Het op een andere wijze doorgang laten vinden dit jaar was een prima initiatief en in gezamenlijkheid van bestuur, damescomité, WOMZ/JEC zal bekeken worden hoe we ook volgend jaar en de daaropvolgende jaren e.e.a. kunnen realiseren.Kerst-in vervalt; JEC organiseert muzikale speelmiddag
[HS] - 15-12-2009 22:01:23


Afgelopen week heeft het damescomité, in overleg met het bestuur, besloten de Kerst-in in een al dan niet nieuwe opzet niet door te laten gaan, i.v.m. te weinig aanmeldingen.

Onder andere voor de leden van het jeugdorkest is dit erg jammer, ze zijn zich namelijk al enige tijd aan het voorbereiden om op deze middag een optreden te verzorgen.

Hierop heeft de dirigent van het jeugdorkest, samen met het JAC (Jeugd ActiviteitenCommissie) besloten op zondag 20 december a.s., vanaf 16.30 (na het kerst-concert) een muzikale speelmiddag te organiseren met optredens van het JEC. Tevens zullen er ook een aantal solisten optreden.
Dit alles onder het genot koffie/thee/fris en een lekkernij.
Locatie: grote zaal van parochiehuis “Oos Hoes”.

De kosten voor de drank zijn voor eigen rekening (consumptieprijs €1,40).

Mochten jullie zin hebben om naar dit optreden te komen luisteren en gezellig samen wat te drinken dan nodigen we jullie hier graag voor uit!


Gezocht Secretaris Feestcommissie ‘St. Cecilia 110’
[RJ] - 24-11-2009 12:57:44


Beste Cecilianen en familieleden,

Volgend jaar juni (van 3 t/m 6 juni) zal onze vereniging haar 110-jarig jubileum vieren en de feestcommissie is inmiddels druk doende een leuk programma bijeen te brengen voor het feest in het paviljoen dat we aan de Steenweg willen plaatsen (handbalveld) De taakverdeling is in grote lijnen rond.
De commissie is op dit moment echter nog naarstig op zoek naar een secretaris of een administrateur, in ieder geval iemand die wat tijd kan en wil besteden om de korte commissieverslagen te maken, correspondentie via brief en/of mail te verzorgen.
Wie kan en wil hier zijn of haar bijdrage aan leveren? Neem dan contact op met ondergetekende of iemand van de andere commissieleden (Tilly Vola, Roel Salden, Jean-Paul Savelkoul, Wil Schreurs, Roland Smeets, Hein Pörteners, Noël Tholen) Inmiddels hebben Andre en Riny van den Bergh toegezegd samen het penningmeesterschap te willen vervullen.
Geef u op en maak samen met ons een leuk feest voor St. Cecilia.
Bij voorbaat dank,
Raymond Jennen
Voorzitter Feestcommissie ‘St. Cecilia 110’
Reageer via deze site of via ray.jennen@home.nl


Jactiviteiten 2010
[RJ] - 17-11-2009 18:48:54


Ons onvolprezen JAC heeft de agenda's weer eens getrokken en enkele momenten, onder voorbehoud, geprikt voor 2010. Wanneer e.e.a. definitief wordt zal het in de agenda worden opgenomen. Vooralsnog worden de volgende data gemeld:
20 maart: GPS-tocht
19 juni: bowlen
1-2-3 september: kamp
30 december: schaatsen


Maasgouwtoernooi 2010
[RJ] - 17-11-2009 18:33:35


Het Maasgouwtoernooi 2010 wordt georganiseerd door de fanfare St. Caecilia Guttecoven en plaats van handeling is het MFC te Berg aan de Maas. Dit werd gisteravond duidelijk tijdens de najaarsvergadering van de muziekfederatie. De loting orkesten is als volgt:
Guttecoven; Obbicht; St. Cecilia; Aurora; Einighausen en Born op zaterdag 29 mei. De orkesten van Roosteren; Berg aan de Maas; Limbricht; Nieuwstadt; Dieteren en Buchten spelen op zondag 30 mei.
De drumbandloting leverde de volgende resultaten op:
Berg aan de Maas; Dieteren; Guttecoven; Born; Nieuwstadt; St.Cecilia; Aurora; Obbicht; Holtum; Buchten; Roosteren en Einighausen. Alle op zondag 30 mei.


Receptie mooi slot concoursjaar
[RJ] - 16-11-2009 19:10:42


De receptie die de muzikale leiding en de muzikanten van harmonie Sint Cecilia kreeg aangeboden naar aanleiding van hun mooie 1ste prijs die behaald werd tijdens het LBM Bondsconcours in Roermond, vormde een mooi sluitstuk van een enerverend concoursjaar.
Op zondag 8 november wisten vele genodigden de weg te vinden naar parochiehuis “Oos Hoes” alwaar deze receptie plaatsvond. Vele mooie woorden en felicitaties van even zoveel sprekers en bezoekers, gaven alle reden tot een tevreden en trots gevoel.

Voorzitter Léon Strikers had dat tevreden en trotse gevoel ook al aangehaald in zij openingswoorden, en ook memoreerde hij onder andere aan het ovationele “kippenvel” applaus in de “Oranjerie” na afloop van het optreden. Burgemeester Sjaar Cox maakte in zijn toespraak een vergelijking tussen de muziek en de sport en gaf aan dat menige voetbalclub zeer tevreden zou zijn als ze, net als de harmonie, al jaren in de top zou meedraaien.

Even zag het ernaar uit dat de zaal te klein was toen Koninklijke Harmonie Aurora naar binnen marcheerde om een serenade te brengen, maar het paste allemaal net. Ook de drumband van Sint Cecilia bracht een muzikale aubade, terwijl het muisstil werd toen Diana Maassen namens het damescomité een prachtig gedicht voorlas.

Kortom een dag om met een goed en tevreden gevoel en vol trots op terug te kijken.

Het bestuur van de harmonie dankt iedereen die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen tot het behaalde succes heel hartelijk. (Arnou Zelissen)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275