Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Vandalisme; pauken beschadigd
[RJ] - 27-6-2009 14:40:10


Zaterdagochtend 27 juni is geconstateerd dat van de vier pauken van onze vereniging er drie beschadigd zijn door vandalisme. Te gek voor woorden, maar in twee paukenvellen zijn gaten aangetroffen die door sigaretten zijn gemaakt en in één paukenvel is een scheur gemaakt door een scherp voorwerp zoals een mes. Een mooie strop voor de vereniging, want dit betekent 3 nieuwe paukenvellen plus de kosten voor transport etc. Bovendien vindt zaterdag de slagwerkrepetitie plaats en is vanavond de drumbandrepetitie. Deze instrumenten kunnen dus even niet gebruikt worden. Als iemand aanwijzingen heeft, voor wat het waard is, neem dan even contact op met de voorzitter. Hij heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie.


Cecilia’s Muziekpodium 2009
[RJ] - 26-6-2009 8:56:05


Na het succes van vorig jaar november doen we opnieuw van ons spreken. Op ZATERDAG 11 JULI a.s. zal namelijk tussen 16.00 uur en 17.30 uur Cecilia's Muziekpodium editie II plaatsvinden. In Oos Hoes kan dan iedereen komen kijken en luisteren Cecilia’s jongsten, die samen een hoop lol hebben en leuke muziek maken tijdens een aantal optredens.
Zo zullen diverse ensembles en solisten zoals de Speelgroep V voor het voetlicht treden. Deze groep is zo enthousiast bezig, dat het optreden een zeer verrassende wending zal gaan krijgen. Han Smeets, Jean-Paul Savelkoul en Hylke de Witte zorgen voor de begeleiding. Het Muziekpodium geeft ook inzicht in hoe de opleiding is opgebouwd en hoe al jaren gewerkt wordt om muzikanten een leuke, plezierige maar zeker ook verantwoorde opleiding te bieden. Inspanning en ontspanning gaan hand in hand en dat dit vruchten afwerpt blijkt overduidelijk uit de meer dan behoorlijke prestaties op de solistenconcoursen, het succes van de swingende jeugdharmonie JEC én de deelname aan Jeugdkamp en activiteiten als spooktocht, zwemmen, schaatsen etc.
Iedereen is van harte welkom. Noteer dus in de agenda; Cecilia's Muziekpodium op ZATERDAG 11 JULI!


Projectgroep Cecilia 110 van start
[RJ] - 25-6-2009 10:25:29


Op woensdag 25 juni is een concreet begin gemaakt met de voorbereidingen op het 110-jarig bestaansfeest van onze vereniging volgend jaar. Ofschoon dit jaar nog alles in het teken staat van de voorbereiding op het bondsconcours in oktober, mogen we het komende lustrum niet over het hoofd zien. Een projectgroep bestaande uit Tilly Vola, Roel Salden, Roland Smeets, Jean-Paul Savelkoul, Hein Pörteners, Noël Tholen en Raymond Jennen heeft de taak opgepakt om - uiteraard met de steun van allen - er een mooi feest van te maken. Leden of niet-leden die nog goede of geweldige ideeën hebben, worden uitgenodigd deze kenbaar te maken vóór woensdag 1 juli a.s. bij één van de genoemde leden of via vola@home.nl. Dan kan de projectgroep dit nog meenemen in de overwegingen. Het kan over organisatie gaan, over het programma, over sponsoring etc. etc. Voor het overige is het belangrijk dat u allen maximaal ondersteunt ten tijde van het feest, maar ook in jullie omgeving kijkt, wie er allemaal - op welke wijze dan ook - kan meehelpen om van Cecilia 110 een groot succes te maken. Overigens bestaat niet alleen de vereniging volgens de 1900-telling 110 jaar, ook het JEC, het Jeugd Ensemble Cecilia, heeft een jubileum te vieren. Het gezelschap is namelijk 25 jaar jong en dat willen we natuurlijk ook vieren. Binnenkort meer over dit jubileumfeest.


Cecilia-trio rondt seizoen mooi af
[RJ] - 23-6-2009 20:01:28


Zondag 21 juni behaalden de drie namens onze vereniging afgevaardigde dames op de Limburgse Solisten Finale te Heel mooie resultaten. Winnen zat er deze keer helaas niet in, maar de deelname én hun punten waren al heel mooi en daar mag naar worden gekeken.
Fleur Zelissen, klarinet, behaalde in de vijfde divisie 85 punten en een gedeelde tweede plaats. Ruby Zelissen behaalde eveneens op klarinet in de tweede divisie 86 punten en Ellen Janssen scoorde op dwarsfluit weer eens lof in de tweede divisie met 90 punten. Dames, van harte gefeliciteerd en dank voor de Cecilia-promotion.


Taptoe Born 2009 'Zeer goed'
[RJ] - 23-6-2009 19:53:11


Ook dit jaar was er een zeer korte voorbereiding voor de Taptoe Born, die daadwerkelijk te Born - op een zeer klein terrein - werd gehouden. John Maassen had weer een nieuwe oefening in elkaar gezet met diverse figuren waarin met name drie blokken zich onderscheidden: drumband, orkest en vaandeldragers. Deze laatste groep bestond maar liefst uit 15 dames en heren van alle leeftijden waarbij m.n. de speelgroepjeugd zich van zijn beste kant liet zien en meters aflegde rond het parcours. Jongste deelnemer aan Ceciliazijde was Mari Gessa, nog geen vier, die in de buurt van pa Gino het korps versterkte en daarmee veel aahs en oohs ontlokte aan het publiek. Had hij donderdag en vrijdag nog een vrije rol, zaterdag was hij iets meer binnen de rijen te vinden. Het muzikale deel van het orkest bestond uit een aantal schlagers, die bij het publiek mening applaus of meeklapmoment opleverde. En zo kan men eigenlijk zeggen dat de hele groep - 102 man groot - een 'zeer goed' behaalde.Taptoe Born 2009
Taptoe Born 2009
Taptoe Born 2009
Taptoe Born 2009

Klik op de foto's voor een vergroting en de rest van de 13 foto's.
Foto's: Leon van Binsbergen en Paulien PernotCecilia-website 12½ jaar en 100e foto in rubriek De Vlag
[RJ] - 10-6-2009 23:17:26


Dat St. Cecilia Grevenbicht vaak vooraan staat m.b.t. nieuwe ontwikkelingen is eigenlijk geen nieuws. Vaak is gebleken dat vanuit de harmonie initiatieven werden ontwikkeld die navolging kregen in de (verre) regio. Welnu, ook op het gebied van de digitale informatie is dit een feit gebleken en nu leidt een dergelijke actie tot een eerste jubileum. Het is namelijk in 2009 inmiddels 12½ jaar geleden dat enkele leden het idee opperden een site te beginnen zodat ook op het wereldwijde web kennis kon worden genomen van de muziekvereniging in al haar facetten. Marc Bongers maakte de eerste opzet en inhoudelijk verzorgden Ger Theelen en Raymond Jennen de bijdragen. Door toetreding van Ton Kriens en Roel Salden en wat later ook Han Smeets ontstond een heus webteam. Vervolgens ontwikkelde de site zich tot het huidige product : www.cecilia-online.nl. De site is door de jaren heen prachtig gewaardeerd, o.a. met drie sterren in een verkiezing.
Momenteel timmeren Han Smeets als bouwer, Marc Bongers en Raymond Jennen (inhoud) stevig aan de weg, in combinatie met het nog oudere verengingsblad ’t Cecielke. Op niet al te lange termijn zal de site overigens in een nieuw jasje te bewonderen zijn. Niet perse vanwege dit koperen jubileum, maar omdat het toch altijd nog anders of beter kan.
In ‘De Vlag’ zijn 107 foto’s te vinden, waarbij enkele Cecilianen meesterlijk creatief met photoshop aan de gang zijn geweest (omdat men de vlag was vergeten) en een enkeling in plaats van de vlag het Cecilia-rugzakje toont. Om te komen tot de 100e officiële foto worden deze echter uitgesloten van de telling. Het begon allemaal in 2004 met een ‘Voorjaarsmarktbanner’ te Parijs (door Sanne Goossens en Jean-Paul Savelkoul) en dit idee werd omgezet in De Vlag. Recente telling heeft uitgewezen dat Sanne Goossens in Florida een paar dagen geleden de 100e foto heeft laten maken. Met de vakanties voor de deur weer een goed idee om de vlag mee te nemen op vakantie en ergens een foto te maken voor in de rubriek.


Goed en Zeer Goed voor St. Cecilia op Maasgouwtoernooi 2009
[RJ] - 8-6-2009 21:43:59


Zondagmiddag 7 juni werd door de drumband deelgenomen aan het 45ste Maasgouwtournooi, in eigen dorp nog wel. Voor de drumband een heel speciaal tournooi, het laatste na 16 jaar o.l.v. instructeur John Maassen. Na een redelijke voorbereiding en toch een goede aanloop naar het toernooi, bracht de drumband een zeer goede uitvoering ten gehore. Ook het applaus van het publiek was navenant. Helaas en misschien wel tot verbijstering van de Cecilianen én omstanders, kwam het jurylid maar tot een predikaat Goed. Dit leidde niet meteen tot grote feestvreugde..... Maar zoals we gewend zijn waardig te winnen, weten we ook - als het dan eens onverhoopt tegenvalt - een minder predikaat op waardige wijze te dragen. Het orkest, op weg naar het bondsconcours van 25 oktober maakte in de tent (ja, de tent) haar opwachting op de zondagavond. Het jurylid was vol lof over de uitvoering en voegde links en rechts wat kritische opbouwende opmerkingen aan het rapport toe.
Zeer Goed was wederom het predikaat en het is nu zaak niet te gaan rusten maar door te zetten richting de vakantie...


Prachtige Pinksterprocessie
[RJ] - 2-6-2009 9:55:37


Op zaterdagavond werd met een goede opkomst middels de traditionele rondgang het Pinksterweekend muzikaal geopend. Tijdens de rondgang werd en passant nog een kleine serenade gebracht aan de 95-jarige mevr. Michiels-Ophelders bij Café De Kestaanjeleboum en na een bezoek aan Café De Mert werd om 21.15 uur afgesloten op het terras van Oos Hoes. Op maandagochtend trok St. Cecilia in aansluiting op de H. Mis met maar liefst 96 personen door de mooi versierde Beegter straten. De onbetwist grootste groep in de hele stoet kreeg van de toeschouwers menig bewonderende opmerking. Het magische aantal van 100 werd net niet gehaald (een telling leerde dat toch nog ongeveer 15 reguliere 'straatgangers' er niet bij waren!!) maar via Ambassadeur (en uitdager) Jos Jacobs werd dit aantal toch als hoogtepunt erkend en eenieder mocht een consumptiebon ontvangen. Voorzitter Léon Strikers sprak trots het korps toe, want de komende week moeten nog wat zaakjes afgerond worden, want zondag a.s. treden beide geledingen op het Maasgouwtoernooi. Na terugkeer in Oos Hoes wist menig Ceciliaan de weg naar het terras te vinden om dat voorlopig niet meer te verlaten. Foto's van de Processie zijn o.a. op beeg.nl te zien en ook Peter-Jeu Vola en Hugo Heijen hebben diverse foto's gemaakt, die we graag willen plaatsen. Verder roepen we eenieder op dit foto's gemaakt heeft, deze naar ons te mailen. Altijd leuk voor het archief.


Drie solisten uitgenodigd voor Limburgse Finale Jonge Solisten
[AZ] - 31-5-2009 21:55:08


Net als in 2008 zijn ook dit jaar weer drie muzikanten van onze vereniging uitgenodigd om deel te nemen aan de Limburgse Finale Jonge Solisten. Op basis van de prestaties die Ellen Janssen, Ruby Zelissen en Fleur Zelissen neer zetten bij de diverse voorrondes continueerden de drie dames deelname aan dit jaarlijks georganiseerde kampioenschap. Ditmaal zal het toernooi plaatsvinden in Cultureel Centrum Don Bosco te Heel en wel op 21 juni a.s. Op voorhand is een felicitaite al op z'n plaats voor deze prestatie. We wensen Ellen, Ruby en Fleur nu alvast veel succes toe.Geslaagde Voorjaarsmarkt
[AZ] - 25-5-2009 11:47:21


Ook dit jaar is het de Voorjaars - marktcommissie ( Jacqueline Kirkels, Jos Jacobs, André van den Bergh en Theo Pernot) samen met een groot aantal Cecilianen wederom gelukt dit evenement, gehouden op 17 mei, tot een succes te maken. Leek het er in de ochtenduren nog op dat de markt “weggespoeld” zou worden, rond het middaguur (net op tijd voor het JEC om hun concert onder goede weersomstandigheden uit te voeren) brak de zon door waarvan de rest van de dag genoten kon worden. Het is niet helemaal zeker, maar ook niet helemaal uit te sluiten dat de roterende wieken van de helikopter(s) er mede voor gezorgd hebben dat het wolkendek open ging. Het was de marktcommissie immers gelukt om voor deze jubileummarkt (20 ste in de huidige vorm) de bezoekers de mogelijkheid te bieden een avontuurlijk uitstapje per helikopter in het luchtruim boven Beeg en omstreken te maken. Getuige het groot aantal vluchten van rond de 70, mag gesteld worden dat dit een succes was. Voor de iets voorzichtigere “waaghalzen” was er een bungee trampoline, die ook nauwelijks stil heeft gestaan. Naast dit alles waren er zoals gebruikelijk natuurlijk ook weer talrijke standhouders die op het prachtige parcours rondom het Duijsensplantsoen hun waren en artikelen aanboden, en op diverse plekken kon de inwendige mens verstekt worden.
In de gezellige nazit met de medewerkers, zoals gebruikelijk aan het einde van de dag als alles netjes is opgeruimd, sprak de voorzitter, Léon Strikers, grote waardering uit naar de marktcommissie die weer mocht terugkijken op een geslaagde markt. Ook memoreerde hij aan de vasthoudendheid, het doorzettingsvermogen en het vele werk met betrekking tot de voorgaande 19 edities. Ook bedankte hij de vele vrijwilligers en gaf hij aan dat bij het organiseren van zulk een groot evenement hun hulp onontbeerlijk is.
Jos Jacobs, coördinator van de VJM hoefde hier nauwelijks iets aan toe te voegen, ware het niet dat hij vooruitstrevend als hij is, al gewag maakte van de volgende Voorjaarsmarkt: 18 april 2010.


Trio concert
[AZ] - 18-5-2009 13:22:10


Op zaterdag 18 april werd het jaarlijkse (trio) concert georganiseerd door onze vereniging. De drumband van Muziekgezelschap Juliana Holtum, Trompetterkorps Schutterij St. Joseph Buchten en onze eigen drumband, die allen onder leiding staan van instructeur John Maassen gaven in een goed gevulde zaal van gemeenschapshuis "Oos Hoes" mooie concerten.
Voorafgaand aan die concerten was er voor de bezoekers op het Kotenplein al een miniconcert. Dit werd uitgevoerd op olievaten, heel bijzonder!
Ook was er een optreden van het KME Cécile (Kamer Muziek Ensemble Cécile ). Zij zorgden ervoor dat de gasten bij binnenkomst naar leuke muziek konden luisteren.
Voor John Maassen was er aan het einde van de optredens nog een verrassing. Eerder had John al aangegeven te stoppen als instructeur bij de drumbands van Sint Cecilia en van Muziekgezelschap Juliana. Voor de muzikanten was dit aanleiding om in "het geniep" een werk in te studeren en dit aan het einde van het concert gezamenlijk ten gehore te brengen. Bijzonder hierbij was dat zoon Rick het geheel dirigeerde.
Bestuurslid,Tilly Vola-Stoffels, maakte de verrassing voor John nog iets groter door hem een cadeau aan te bieden.
Na afloop van dit alles was er in de Soos nog gelegenheid na te praten over de samenwerking met John in de afgelopen jaren, hierbij zorgde diskjockey Klee voor de muzikale invulling. Samengevat mag gesteld worden dat het een mooie afsluiting van een mooi tijdperk was. Bovendien is een groot compliment naar de leden van onze drumband, die garant stonden voor een vlekkeloze organisatie, op zijn plaats.


Weer divisiewinst voor Fleur Zelissen en Ellen Janssen
[AZ] - 30-4-2009 22:19:10


Als een van de laatste soistentoernooien staat in april steeds het Roderlandtoernooi in Bleijerheide op de agenda. Ook hieraan namen op zondag 26 april enkele solisten van Cecilia deel. Fleur Zelissen wist in haar divisie (5e) als winnaar uit de bus te komen, terwijl Ellen Janssen dat in haar (2e) divisie deed.

Het overzicht:
JEUGDDIVISIE
Thimo van Issum, Klarinet, 81,5 pnt. 1e prijs.
5e DIVISIE
Fleur Zelissen, Klarinet, 88 pnt. 1e prijs en divisiewinst
3e DIVISIE
Floor Lassche, Klarinet, 84 pnt. 1e prijs.
2e DIVISIE
Ruby Zelissen, Klarinet, 89,5 pnt. 1e prijs
Ellen Janssen, Dwarsfluit 94 pnt. 1e prijs met lof en divisiewinst
Voor deze dames en heer uiteraard een ferme proficiat.


Koninklijke onderscheidingen voor Wiel Tholen en Michel Ubachs
[AZ] - 30-4-2009 22:00:12


Club van honderd lid, Wiel Tholen, is op 29 april benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zijn betrokkenheid bij vele projecten in ons dorp werd door de burgemeester van Sittard - Geleen genoemd als basis voor deze onderscheiding. De meest recente vrijwilligersrol vervulde Wiel in het feestcomité "100 jaar Parochiekerk Sint Catherina".

De heer Michel Ubachs, echtgenoot van damescomitélid, Marcia Ubachs, werd vanwege de verdiensten voor werknemers binnen het bedrijf DSM benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
Namens alle Cecilianen een hartelijke felicitatie voor Wiel en Michel en hun familie.


Ambassadeur benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
[AZ] - 30-4-2009 21:48:46


Op woensdag 29 april heeft het Hare Majesteit behaagd, de ambassadeur van Sint Cecilia, Jos Jacobs, te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. In een goed gevulde Schouwburg te Sittard kreeg Jos de bijbehorende versierselen opgespeld door de Burgemeester van Sittard - Geleen, de heer Sjaar Cox.
Vele familieleden, waaronder de moeder van Jos, onze Beschermvrouwe, een delegatie van het bestuur aangevuld met nog een aantal Cecilianen zag Jos, uiteraard vergezeld van echtgenote Fien, genieten van een mooie ceremonie.
Jos heeft de afgelopen jaren vele verdiensten voor de harmonie gehad. Het coördineren van de organisatie van de jaarlijkse Voorjaarsmarkt is er een van, terwijl een prominente rol in samenhang met ons instrumentarium ook genoemd moet worden. Daarnaast is Jos voordurend op zoek naar mogelijkheden om activiteiten te organiseren om zo financiële middelen te genereren voor de harmonie.
Uiteraard hopen we dat Jos hiermee nog vele jaren op zijn eigen karakteristieke manier door zal gaan. Een hartelijke felicitatie voor Jos en zijn familie, van alle Cecilianen.
JOS PROFICIAT.
Solisten in Ohe en Laak
[AZ] - 20-4-2009 19:15:27


- Fleur Zelissen winnaar in de 5e divisie-

De solistische optredens van een aantal jeugdige Cecilianen kregen op zondag 19 april een vervolg. Ditmaal waren ze present in Ohe en Laak om deel te nemen aan het aldaar georganiseerde toernooi.
Ook dit was een geauspicieerd toernooi dat meetelt voor kwalificatie van de Limburgse Kampioenschappen, die later dit jaar gehouden zullen worden. Zoals de laatste tijd gebruikelijk deden onze jeugdige muzikanten het erg goed. Met scores tussen 80 en 91 Punten was er voor allen een 1e prijs.
Uiteraard is dit wederom een mooie prestatie die voor Thimo, Tom, Fleur, Sjoerd Bas, Floor en Ruby een dikke proficiat waard is.

Het overzicht:
Jeugddivisie:
Tom van den Bergh klarinet 80 punten eerste prijs.
Thimo van Issum klarinet 80 punten eerste prijs
5e divisie:
Fleur Zelissen klarinet 86 punten eerste prijs eerste plaats 5e divisie.
4e divisie:
Sjoerd Pernot trompet 84 punten eerste prijs.
3e divisie:
Floor Lassche klarinet 81 punten eerste prijs.
Bas van den Bergh trompet 82 punten eertse prijs.
2e divisie:
Ruby Zelissen klarinet 91 punten eerste prijs met lof


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275