Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Jeugdige Cecilianen in de 'spotlight'
[RJ] - 10-4-2009 11:07:46


Leerlingen van St.Cecilia die een opleiding bij Artamuse volgen hebben samen met leerlingen van andere verenigingen aan diverse korte concerten deelgenomen. Deze 'spotlight'-concerten zijn bedoeld om de leerlingen te laten wennen om voor publiek te spelen en om te laten horen aan ouders, grootouders, familie en kennissen wat ze al geleerd hebben. Voor de 'zeer' jeugdigen zeker spannend, voor de 'oudere' jeugdigen nog altijd spannend.
De groot koper blazers waren op 30 maart aan de beurt, deze krijgen allen les van Axel Urlings, zelf begaafd trombone speler bij het Limburgs Symfonie Orkest.
Philip Caris op trombone beet voor St. Cecilia ’t spits af, gevolgd door een trombone-ensemble met daarin onze al reeds bekende Dreesjbub’n, Teun Lumens en Menno Pernot. Tot slot was er nog een tuba-ensemble en een tuba-kwartet met o.a. Dominique Savelkoul en Jens Goossens.
Leuk om te horen hoe de jeugd zich muzikaal ontwikkelt. (JG: bij de redactie bekend als Jan Goossens)


Mooie solistensuccessen te Buchten
[RJ] - 6-4-2009 20:59:39


- Divisiebeker voor Ellen Janssen, ereplaatsen voor Ruby en Fleur Zelissen -

Een grote schare Cecilianen heeft te Buchten op het solistentoernooi het beste beentje voort gezet en naast mooie prijzen ook diverse ereplaatsen in de wacht gesleept. Dat verdient een compliment.
Onze redactie mag zich overigens verheugen in een gelegenheidscorrespondente, want Floor Lassche was bereid alle gegevens mooi te ordenen en door te spelen, zodat we dat op de site kunnen plaatsen.


Jeugddivisie:
Tom van de Berghklarinet82punteneerste prijs. 
Ellen Bijlmakersklarinet80punteneerste prijs. 
Merel van Daalklarinet80punteneerste prijs. 
Selina Gijenesklarinet83punteneerste prijs. 
Thimo van Issumklarinet80punteneerste prijs. 
Vera Pernotklarinet81punteneerste prijs. 
Annet Schmeitzklarinet78puntentweede prijs. 
Michelle Vrenckenklarinet80punteneerste prijs.  
5e divisie:
Fleur Zelissenklarinet85punteneerste prijstweede plaats 5e divisie.
4e divisie:
Sjoerd Pernottrompet80punteneerste prijs 
3e divisie:
Floor Lasscheklarinet82punteneerste prijs. 
2e divisie:
Ellen Janssendwarsfluit91punteneerste prijs met lofeerste plaats 2e divisie
en tweede plaats toernooi.
Ruby Zelissenklarinet90punteneerste prijs met lofgedeelde tweede plaats 2e divisie

Allen proficiat met deze resultaten.

Bijgewerkt: 07-04-2009 11:05


Concerten met traditie
[RJ] - 3-4-2009 11:39:29


Zowel drumband als harmonieorkest mogen de komende weken het beste beentje voortzetten, want zowel op 13 als op 18 april zijn er concerten met toch al een behoorlijke traditie, namelijk het Paasconcert en het Trio-Concert.

Op maandag 13 april a.s. zullen de harmonieorkesten van Concordia Obbicht en St. Cecilia Grevenbicht een mooie traditie voortzetten. Vanaf 11.00 uur zal in de grote zaal van Oos Hoes te Grevenbicht worden gemusiceerd in het Paasconcert, waarbij wij het spits zullen afbijten. Op het programma staan de Spaanse pasodobles Cielo Andaluz en Consuelo Ciscar van respectievelijk de componisten Pascual Marquina en Ferrer Ferran, Oud-Engelse dansen (Danceries) van de jonge componist Kenneth Hesketh en Russische balletmuziek (Balletsuite uit The Bolt) van het Russische muziekicoon Dmitri Shostakovich.
Om 12.00 uur zal Concordia het tweede deel van het concert voor haar rekening nemen. Op hun programma staan o.a. werken met een Latijns, Zuid-Amerikaans karakter. Werken die uitgevoerd worden zijn El Salon Mexico van Aaron Copland, The Mask of Zorro van James Horner, Guaracha (uit: Latin-American Symphonette) van Morton Gould, La Cucaracha en El Cumbanchero in een arrangement van Naohiro Iwai en de Mexican Dances arr. Marcel Peeters. Overigens viert Concordia dit jaar haar 115 - jarig bestaan.
Het concert wordt jaarlijks per toerbeurt georganiseerd in Grevenbicht, dan wel Obbicht en ieder jaar mag een grote schare belangstellenden worden begroet. Vanzelfsprekend ontbreken de paaseieren niet. U bent van harte welkom.

Het Trio-concert ooit ontstaan met deelname van drie korpsen waaraan John Maassen als instructeur verbonden was en in de loop der tijd werd het eens een Quattroconcert en een Cinqoconcert en nu hebben we weer een Trio-concert. Het Trio-concert wordt al voor de 13e keer georganiseerd en is bedoeld om vroeg in het seizoen de korpsen al eens te onderwerpen aan een kritische beoordeling van een jurylid en zo te kijken ‘waar men staat’. Het is in elk geval een opstap naar de diverse festivals of toernooien als bijvoorbeeld het Maasgouwtoernooi, bondsconcoursen en bondsschuttersfeesten.
De avond is zeker ook bedoeld als een stuk verbroedering voor de leden van de diverse korpsen onderling. Aangezien de organisatie om toerbeurt plaatsvindt is onze drumband dit jaar aan de beurt. De diverse optredens worden vanavond beoordeeld door de heer Paul Bouten uit Thorn. Deelgenomen wordt door het Trompetterkorps Schutterij St. Joseph Buchten, de Drumband Muziekgezelschap Juliana Holtum en natuurlijk onze eigen Drumband Harmonie St. Cecilia Grevenbicht.
Dit jaar is gekozen voor een andere opzet, een soort totaalprogramma. De nadruk ligt natuurlijk nog wel op de uitvoeringen van de 3 korpsen, maar er gebeurt meer. Zo zullen slagwerkers buiten op het plein al spelen, zal het eigen Kamer Muziek Ensemble Cécile voor muziek zorgen bij de binnenkomst, is er na het concert nog een gezellig samenzijn met DJ Erik Klee. Hij zal een mix van moderne en nostalgische muziek verzorgen. Overigens zijn verrassingen in het programma niet uitgesloten. Kom op zaterdag 18 april naar Oos Hoes en ben erbij.


Algemene Ledenvergadering krijgt bijzonder cachet
[RJ] - 31-3-2009 10:17:46


Ria Pernot- Ria Pernot geïnstalleerd als nieuwe Beschermvrouwe -

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zondag 29 maart jl., passeerden de reguliere agendapunten weer de revue. Algemene en financiële onderwerpen, het drukke jaarprogramma met o.a. het Paasconcert en het Trioconcert dumbands in april, de Voorjaarsmarkt op 17 mei, het Platzconcert op 17 juli, het JAC Jeugdkamp op 2, 3 en 4 september en natuurlijk het bondsconcours op 25 oktober, kwamen aan de orde. Een en ander werd traditioneel visueel ondersteund met een presentatie.
Voorzitter Léon Strikers verraste de vergadering met een korte toespraak over o.a. betrokkenheid, trouw en overtuiging. Hij verwees hierbij naar mevr. Helena Pernot-Ubachs z.g., de beschermvrouwe van St. Cecilia en kon in één adem daaraan toevoegen dat St. Cecilia een nieuwe beschermvrouwe mocht verwelkomen in de persoon van Ria Pernot. Met een staande ovatie werd Ria ontvangen, een bijzonder moment, want zij volgt hiermee haar moeder op, die decennia lang deze functie bij de harmonie vervulde. Na haar overlijden was de titel enige tijd vacant. In haar toespraak refereerde de nieuwe titularis ook aan haar moeder en sprak de wens uit zo veel mogelijk voor haar harmonie te mogen en kunnen betekenen.
Ter bekrachtiging van haar benoeming ontving ze, in aanwezigheid van broer Ben die al vroeg uit Kamerik was aangekomen, uit handen van de voorzitter een mooie oorkonde.
De bestuursleden Riny Hipwood-Kriens en Raymond Jennen werden door de vergadering opnieuw herkozen voor vier jaar en als nieuwe bestuursleden werden Nicole Kitzen-Van de Winkel en Hein Pörteners verwelkomd. De nieuwbakken beschermvrouwe kweet zich meteen prima van haar eerste taak, het opspelden van de bestuursinsignes.
LBM-bestuurslid Jan Hermans was aanwezig om 5 jubilarissen te feteren met hun verschillende dienstverbanden en hun de bondsinsignes en oorkondes te overhandigen. Dit waren Dana Salden, Lenny Omloo (10 jaar) Roel Salden (25 jaar) en Bert van Sloun (50 jaar) Frans Verschuren, de zesde jubilaris (25 jaar) was helaas afwezig.


V.l.n.r.: Bert van Sloun, Dana Salden, Roel Salden, Lenny Omloo.
Stan Cramers Limburgs Kampioen
[AZ] - 18-3-2009 12:09:11


Stan CramersOp zaterdag 14 en zondag 15 maart traden 2 slagwerkers van onze vereniging op tijdens de Limburgse Kampioenschappen, georganiseerd door de LBT te Melick. Deelname aan deze kampioenschappen hadden ze eerder dit jaar verdient tijdens het solistenconcours dat werd georganiseerd door Sint Cecilia. Jort Lemmens behaalde in de 4e divisie sectie kleine trom 82,5 punten en Stan Cramers in de 5e divisie sectie multipercussion 85 punten. Een mooie prestatie van de beide jonge muzikanten. De score van Stan bleek bij de bekendmaking van de puntenaantallen zelfs de hoogste te zijn in zijn catagorie. Dit leverde hem de Limburgse titel op. Een prestatie om trots op te zijn.
Voor beide heren een welgemeend en hartelijk PROFICIAT.

Op foto: Stan Cramers


Algemene Leden Vergadering op 29 maart a.s.
[AZ] - 18-3-2009 11:21:48


Op zondag 29 maart zal de Algemene Leden Vergadering (ALV) gehouden worden. Het aanvangstijdstip van de vergadering is 11.00 uur, en zoals gebruikelijk is de grote zaal van het parochiehuis " Oos Hoes" plaats van handeling. Voor deze vergadering zijn alle stemgerechtigde leden uitgenodigd. Als gevolg van de nieuwe statuten zijn leden onderverdeeld in 4 catagorieen: aspirant werkende leden , werkende leden, buitengewone leden en leden van verdiensten. Genoemde leden zijn volgens de nieuwe statuten stemgerechtigd, met de aantekeing dat dat voor aspirant werkende leden geldt vanaf 16 jaar. De stukken behorend bij de ALV zijn derhalve bij de stemgerechtigde leden bezorgd. Dit wijkt enigzins af van dat wat we tot nu toe gewend waren.
Uiteraard is het voor niet stemgerechtigde leden mogelijk de jaarverslagen bij het secretariaat op te vragen.
We rekenen op een grote opkomst en een vruchtbare vergadering

Het bestuur.


Succesvol optreden Ellen Janssen
[AZ] - 13-3-2009 8:42:53


Na haar mooie prestatie tijdens het Artamuse solistentoernooi, heeft Ellen Janssen hier een mooi vervolg aan weten te geven. Tijdens het op zondag 8 maart gehouden Elsene toernooi, georganiseerd door Harmonie Les Amis Reunis uit Nieuwstadt wist Ellen de jury te imponeren. Haar optreden op dwarsfluit werd beloond met een mooi puntenaantal van 88 punten Hiermee werd ze winnaar in de tweede divisie. Uiteraard is dit een hartelijke felicitatie waard. Ellen proficiat!


Loting Bondsconcours 2009
[RJ] - 13-2-2009 10:42:21


Donderdag 12 februari werd in Beegden de loting verricht. Onderstaand de indeling voor de harmonieorkesten in de 1e divisie. Het bondsconcours bestaat dit jaar (mede door de vele deelnames aan het WMC) uit slechts 2 dagen (2 zondagen, respectievelijk te houden in Venlo en Roermond)


Zondag 18 oktober Maaspoort Venlo

Op deze avond spelen eerste de fanfares uit Pey-Echt, Rimburg, Stramproy en Stein. Omstreeks 21.00 uur sluit Harmonie Eendracht Meijel o.l.v. Stefan Outjers de eerste concoursdag.


Zondag 25 oktober Oranjerie Roermond

Bekendmaking resultaten lagere divisies (orkesten uit Beringe, Helden en Brunssum) omstreeks 12.30 uur.

13.00 Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven o.l.v. Thijs Tonnaer
14.00 Harmonie St. Jozef Kaalheide o.l.v. Henk Haan
15.00 Harmonie St. Cecilia Mheer o.l.v. Fried Dobbelstein

Bekendmaking resultaten en pauze

17.00 Harmonie Concordia Margraten o.l.v. Jos Dobbelstein
18.00 Harmonie St. Caecilia Simpelveld o.l.v. Harry Vorselen
19.00 Kon. Harmonie van Horst o.l.v. Steven Walker
20.00 Harmonie St. Cecilia Maasbracht o.l.v. Matty Cilissen
21.00 Fanfare St. Caecilia Ubachsberg (Conc.div.) o.l.v. Victor Vaessen


Cecilianen op het Artamuse solistentoernooi
[RJ] - 13-2-2009 10:09:57


- Ellen Janssen kampioen 2e divisie -

Op het allereerste solistentoernooi van het seizoen, het Hafabra-toernooi van de muziekschool Artamuse, werd door een aantal van onze Cecilianen leuk gemusiceerd. Het toernooi, in de lokatie Sittard gehouden in het laatste weekend van januari, wordt veelal als voorbereiding gezien op de komende solistenwedstrijden van de LBM (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen) Men kende een grote deelname, namelijk 135 muzikanten. Vrijdag en zaterdag vonden de voorronden plaats en zondag was er een finale waarin de drie besten per divisie mochten uitkomen.
De uitslagen waren als volgt:
Startersdivisie: Alita Heijen (de jeugdprinses dus) op dwarsfluit 42
5e divisie: Stan Lumens op trompet 40.5, Jodi Omloo op dwarsfluit 42.5
4e divisie: Bas van den Bergh op trompet 41, Floor van Daal op alt-sax 41, Janneke Lassche alt-sax 43 en Sjoerd Pernot op trompet 42
3e divisie: Reineke Vogten hobo 42.5
2e divisie: Ellen Janssen op dwarsfluit 47 én 47.5 (2x lof)

Ellen Janssen wist zich met haar resultaat van 47 punten te kwalificeren voor de finale op zondag. Daar behaalde zij opnieuw lof van de jury en nu met 47.5 punten de overwinning in de divisie. Een prachtig resultaat en maar nipt (0.5 punt) verwijderd van de totaaloverwinning. Deze ging naar de winnares van de 1e divisie, Milou van Mulken, eveneens op dwarsfluit.

Allen proficiat met deze mooie prestaties en veel succes bij de volgende toernooien.


“Cecaura” bij de Zawpense
[SG] - 13-2-2009 09:09:57


Op zondag 11 januari nam ons JEC samen met de jeugd van onze zustervereniging Aurora de muzikale omlijsting van de Kènjermiddig van de Zawpense voor haar rekening. Ter plekke werd het orkest voor de gelegenheid omgedoopt tot “Cecaura.” Om 14.11 uur namen ongeveer 50 jonge muzikanten hun plaatsen in voor het tot Kindertehuis “Bicht” omgebouwde podium, waarop het nieuwe jeugdprinsenpaar van 2009 zou worden uitgeroepen. Onder leiding van Hermie Smeets was er de vrijdagavond voorafgaande aan het optreden al een keertje samen gerepeteerd aan onder andere “Kepotte Vusj,” “Festwies,” “Drie Daag,” en natuurlijk “Beeg Blif Beef.” Tussen de gebeurtenissen op het podium door werden op zondag dus flink “get nummerkes gemaak.” Natuurlijk werden de nodige speciale geluidseffecten en een goede “toesj” niet vergeten!


Ceciliaanse Hoogwaardigheidsbekleders
[RJ] - 9-2-2009 9:21:38


Tijdens de Prinse-oetreuping van de Zawpense op zaterdag 10 en zondag 11 januari jl. werden ook enkele Cecilianen opgenomen in de rijen met blauw bloed. Nu denkt de redactie te weten dat Ceciliaans bloed altijd blauw is, maar dat even terzijde. Buitengewoon Lid Jan Brouwers, ook bekend als Jan van Chris, werd met echtgenote José uitgeroepen tot seniorenprins en -prinses. Wij denken dat daarom kleindochter Lieke Duijsens op de a.s. receptie extra haar best zal doen op de klarinet. Verder werd op zondagmiddag tijdens de jeugdzitting Alita Heijen uit de hoge hoed getoverd als jeugdprinses. Onze jonge muzikante (dwarsfluit) zal de komende maanden over het jeugdrijk regeren samen met jeugdprins Sem Klee.
Jo Vliex - op wie onze vereniging ook nooit een vergeefs beroep doet - zal trots getuige geweest zijn van de uitroeping van DE Prins, aangezien zijn zoon als Prins Guido 1 samen met prinses Wendy, in 2009 voorop zal gaan in de Beegter Vasteloavend. Tot Ierezawpens werd Els Donders benoemd, vanwege haar verdiensten voor de Beegter gemeenschap.


LBT solistenconcours
[AZ] - 3-2-2009 9:40:16


In het weekend van 17 en 18 januari vond in Gemeenschapshuis Oos Hoes het solistenconcours LBT plaats. De organisatie was in handen van onze vereniging, en de heren André Willems en Jos Stoffels waren verantwoordlijk voor de jurering. Verdeeld over de twee dagen vonden er maar liefst 158 optredens plaats. Het spits werd afgebeten door 3 slagwerkers van onze eigen drumband, Jort Lemmens, Stan Cramers en Levi van Loo. Allen behaalden ze een eerste prijs hetgeen uiteraard een dikke proficiat waard is. Jort en Stan verdienden door hun score van 86 punten zelfs een plaats bij de Limburgse Kampioenschappen die op 14 en 15 maart gehouden worden in Melick.

Bij de blazers ging de winst naar Bianca Schattorie, van trommel en fluiterkorps Heide Swalmen uitkomend in de 1e divisie met een score van 92 punten. Bij de slagwerkers was er een gedeelde eerste plaats voor Marco Moors van trommel en fluiterkorps St. Barnbara Reuver uitkomend in de 3e divisie en Joeri Kalkhoven van drumband harmonie L'Union Born spelend in de 1e divisie met 91 punten.
Onvermeld mag niet blijven dat de kartrekkers van de organisatie, Tilly Volla - Stoffels en Raymond Jennen waren. Ondersteund door een groot aantal vrijwilligers mogen zij terugkijken op een perfect georganiseerd concours. Dit laatste werd, in haar slotwoorden, onderstreept door José Aben districtsvoorzitter van de LBT.

De bekers werden uitgereikt door districtsvoorzitter José Aben en onze
ambassadeur Jos Jacobs.


Nieuwjaarsconcert luidt 2009 muzikaal in
[HS] - 24-1-2009 18:49:36


Op zondag 4 januari vond de 16e editie van het traditionele nieuwjaarsconcert plaats. Zowel de drumband als het harmonieorkest betraden het podium om 2009 muzikaal in te luiden. De drumband onder leiding van John Maassen beet de spits af rond de klok van 15.00 uur. De werken die ten gehore werden gebracht waren onder andere Arrogance van Gian Prince, Retrospection van John Maassen zelf en Majestic Portraits van Cox. Bijzonder was het werk Ophthalmoi van Parks, waarin Riny van den Bergh – Coenen en Nicole Demas, respectievelijk op alt-fluit en hobo, een rol speelden.
Vervolgens was de beurt aan het harmonieorkest onder leiding van Thijs Tonnaer. Zij brachten een negental werken ten gehore, waaronder Triglav Marsch, Lord Tullamore en Klezmer Classics. Het publiek mocht ook voor het eerst proeven aan enkele delen uit Danceries. In Don’t Mock Baroque traden onze fagottisten, Lou Kirkels en Joep Burgers, in de spotlight. Ook de trompetten mochten hun kunnen showen tijdens Trumpet Filigree. Gino Gessa maakte zijn opwachting in D’n Hoaf van Gé Reinders en in Marco Borsato on Stage. Uiteraard werd de concertmiddag afgesloten met de inmiddels traditionele Radetzky Marsch van Strauss Senior: een mooi einde voor een wederom gevarieerd nieuwjaarsconcert. Na een veelzeggend applaus kon er begonnen worden aan een gezellige nazit. (Sanne Goossens)


Swing With Kids
[HS] - 24-1-2009 18:48:26


Op zaterdag 27 december vertrokken enkele van onze leden per auto naar het MFC te Oirsbeek waar men zou vertrekken per bus naar het swing with kids kamp. Swing With Kids is een initiatief van Alex Loiacono (bekend als dirigent van bv. Big Band Beeg en de Aubel Band). SWK is een jaarlijks evenement waarin jeugdleden van verschillende muziekverenigingen bij elkaar komen om een groot repertoire aan muziekstukken in te studeren. Jens, Han, Roland, Lenny, Dirk en Dominique vertrokken met bus twee naar locatie Ysselsteyn. Daar begon men aan drie dagen stevig repeteren!
Er werd gewerkt aan een stevig repertoire van 24 nummers (o.a. pop- en bigband-nummers). Er waren rond de zestig enthousiastelingen met verschillende toevoegingen. Het was een samenvoeging van harmonie, fanfare, drumband en combo, dat het tot een geweldig geheel maakte. In totaal 27 uur repeteren later werd het concert op 30 december voor een overvolle zaal opgevoerd. Het bezoekersaantal van 700 zorgde ook voor de nodige extra zenuwen! Nadat het laatste nummer, dankzij Jens zijn geweldige basgeluid, tot een goed einde was gebracht konden de cecilianen hun families weer opzoeken. Na louter positieve geluiden kon men dan ook terug kijken op een geweldig evenement!


De jeugd in de picture
[RJ] - 26-12-2008 11:05:13


In een overvloed aan koormuziek heeft St. Cecilia’s jeugd zich zondag 21 december jl. prima staande gehouden. Een volle kerk was getuige van een mooi kerstconcert, door alle deelnemers overigens, in een ruim anderhalf uur durende bijeenkomst. Op ons programma stonden - naast 2 samenzangen met alle aanwezigen - Away in a Manger en twee Poolse Kerstliederen in een bewerking van Paul Dzon (klarinettist bij de Marinierskapel) namelijk Lulajze Jezunju en Na Boze Narodzenie.
Het eerste Poolse kerstlied werd vertolkt door het koperkwintet, bestaande uit Han Smeets (trompet) Bas van den Bergh (trompet) Paul Janssen (hoorn) Etienne Savelkoul (trombone) en Jens Goossens (bes-bas) samen met het orkest.
Het tweede werk was voor het klarinetkwartet bestaande uit Ruby Zelissen, Sanne Goossens, Valerie Savekoul (allen bes-klarinet) en Cécile van Didden-Kirkels (bas-klarinet) eveneens begeleid door het orkest. Tenslotte werd door alle zangers en muzikanten het werk War is Over van John Lennon uitgevoerd. Een mooie gezamenlijke afsluiting van een mooi kerstconcert. Het applaus en de reacties achteraf getuigden van waardering.
Daarna volgde de Kerst-in. Bij binnenkomst in Oos Hoes werden de Cecilianen muzikaal verwelkomd door een saxofoon-octet. Hierin speelden Lou Kirkels (sopraan) Jean-Paul Savelkoul, Miranda Chorus, Robin Koevoets en Leon Moonen (alt) Lambert Evers en Marc Bongers (tenor) en Roel Salden (bariton) Een hele aardige en stemmige verrassing.
De voorzitter verwelkomde de Cecilia-familie en blikte even terug naar 2008. Daarnaast vroeg wederom om alle (broodnodige) hulp bij het reilen en zeilen en las een verhaaltje voor van de hand van Louis Heylighen. Tenslotte werd het jubilerende Damescomité (25-jaar) voor het voetlicht gehaald en alle leden kregen een fles wijn, onder dank-zegging voor hun vele achter-de-schermenwerk. De gasten gingen vervolgens aan wafels, kerstbrood, saucijzen- en andere broodjes, glühwein en dergelijke.
Muziek werd nog ten gehore gebracht door Timo van Issum, Tom van den Bergh, Valerie Savelkoul (allen bes-klarinet) en Marloes Wijshoff (bas-klarinet) gevolgd door een prachtig optreden van het JEC, waarin met name in het werk Tanga de trompetsolo (op bes-bas!!!) door Jens Goossens opviel en waarin het absolute hoogtepunt werd gevormd door de Glissando Race, als een echte wedstrijd tussen Etienne Savelkoul en Sander Janssen die werden uitgedaagd door de aanstormende 'schuivers' Teun Lumens en Menno Pernot. Speciaal voor deze gelegenheid waren zij uitgedost in een nostaligisch Dreesjbub’n tenue. (voor wie het niet weet: De Dreesbub’n waren jarenlang een geweldige blaaskapel binnen Cecilia, onder leiding van Jan Thissen) Het publieksoordeel was duidelijk… de jonge maestro’s, die ook in de speelgroep IV op St. Cecilia’s Muziekpodium al furore maakten, wonnen de wedstrijd. Een interessant, ook financieel gezien, fenomeen trad nog voor het voetlicht, namelijk het koperkwintet o.l.v. André van den Bergh, niet alleen speelden de heren nog wat repertoire, maar ook boden zij de voorzitter een enveloppe met inhoud aan. Deze inhoud was bijeen vergaard met twee optredens voor winkelend Maastricht. Initiatiefnemer Ivo Linssen werd hiervoor bedankt (ook voor het eten bij hem en Petra thuis,.. friet zoervleisj...) met een fles wijn, evenals Jo Savelkoul en Rob Janssen voor het arrangeren van de partijen en André zelf voor de begeleiding van e.e.a. Prima gedaan mannen.
De gezellige middag werd afgesloten met de traditionele tombola, die weer vele winnaars kende…….
Weer een mooie kerst-in met dank aan het Damescomité.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275