Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Zilveren Damescomité
[RJ] - 22-12-2008 18:18:20


Zondag jongstleden vond voor de 24e maal in successie de Kerst-in plaats in een stemmig versierd en gezellig Gemeenschapshuis Oos Hoes. De organisatie van deze jaarlijks druk bezochte meeting van de Cecilia-familie is vanaf het prille begin in de vertrouwde handen van het Damescomité van de vereniging, dat anno 2008 precies een kwart eeuw bestaat. Uiteraard schonk harmonievoorzitter Léon Strikers in zijn Kerstboodschap tevens aandacht aan dit zeldzame jubileum en werden de dames in het zonnetje gezet. In de persoon van voorzitster Tilly Vola-Stoffels bedankte hij de dames voor hun inzet en bood hij de dames elk een fles wijn aan, toepasselijk verpakt in een zilverkleurige draagtas.
Het huidige Damescomité werd opgericht in november 1983 onder voorzitterschap van Riet Vos. In 1988 werd de voorzittershamer overgenomen door Jacqueline Kirkels-Zenden en in 2001 door Tilly Vola-Stoffels, secretaris sinds 1985 en nu dus al 7 jaar in een dubbelrol.
Drie dames uit de beginperiode zijn nog steeds lid van het comité, nl. Daniëlle Nelissen-Schaeken (penningmeester sinds 1988), Fien van Schijndel-Kitzen en Annie Tholen-Houben. Door de jaren heen hebben de dames zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt voor de vereniging en menig cadeau aangeboden bij bestaansfeesten of concourssuccessen van St. Cecilia. Diverse instrumenten voor drumband en (jeugd-)harmonie, complete sets shawls, truien, stropdassen en hemden vormen de stoffelijke blijken van de inzet van de comitéleden, met als absoluut hoogtepunt de schenking van een schitterend verenigingsvaandel in 1994.
Om al deze ‘geschenken’ te kunnen offreren, vergaren de dames op verschillende manieren de onmisbare inkomsten. Zo werden in het recente verleden gedurende vele jaren kienavonden georganiseerd en werden standplaatsen op markten ingenomen. Momenteel worden nog steeds cateringwerkzaamheden verricht, wordt wekelijks de lotto verzorgd en vindt al 21 jaar de speculaas- en taaitaaiactie plaats: bakken bij Christiaan en daarna huis aan huis verkopen. (MTh)
Op de foto ontbreken: Marita van Cleef, Fien van Schijndel, Gigi Smeets en Marcia Ubachs.


Zeer geslaagde repetitiedag drumband
[RJ] - 15-12-2008 18:24:47


Afgelopen zondag 14 december werd in een ongedwongen sfeer door de drumband in Oos Hoes een repetitiedag gehouden. E.e.a. ter voorbereiding van het Nieuwjaarsconcert.
Vanaf 11.00 uur werden de diverse werken in groepen en samen doorgenomen. Om 12.30 uur was er soep en een broodje, hierna lieten de solisten (Jort, Levi en Stan) die op 17/18 januari deelnemen aan het door onze eigen vereniging georganiseerde solistentoernooi van de LBT hun kunnen horen.
Tot 16.00 uur werd er gerepeteerd en daarna kregen de aanwezig supporters al een voorproefje van het Nieuwjaarsconcert.
Na afloop was er nog een gezellige nazit en werden er frites gegegeten.
Hierna was er o.l.v. Rob (de vriend van Kirsten) nog een geweldige karaoke. Al met al een zeer geslaagde repetitiedag. (TV)


Vml. Bestuurslid DC Els Laumen overleden
[RJ] - 8-12-2008 20:17:01


Op woensdag 3 december is ons voormalig bestuurslid van het Damescomité, Els Laumen, overleden. Els maakte sinds 1986 deel uit van het DC, waarvan een aantal jaren als bestuurslid. Door haar ziekte deed ze helaas enkele jaren geleden een aantal stappen terug en nam ze niet meer actief deel aan de activiteiten van het DC. Haar belangstelling voor de harmonie en het DC is altijd onverminderd gebleven.
Wij danken haar dan ook voor haar inzet in al die jaren. Op maandag 8 december hebben wij in een prachtige uitvaartdienst afscheid van haar genomen. Els, wij zullen je niet vergeten, rust zacht. (TV)


Lid van Verdiensten Frans Janssen overleden
[RJ] - 30-11-2008 17:59:23


Helaas heeft de Cecilia-familie op vrijdag 28 november kennis moeten namen van het overlijden van Frans Janssen, Lid van Verdiensten van onze vereniging. Frans overleed in het ziekenhuis te Sittard op bijna 84-jarige leeftijd. Ofschoon hij nooit als muzikant actief was bij St. Cecilia was hij zeer betrokken bij onze vereniging. Vele jaren was hij actief bij het ophalen van oud-papier, bij de verjaardagsactie en als medewerker bij evenementen en activiteiten (bonnenverkoop en entreeposten) Via zijn zoons Jos en Rob bleef hij steeds op de hoogte van het wel en wee van St. Cecilia, ook toen de gezondheid hem in de steek begon te laten.
De uitvaartplechtigheid vindt a.s. dinsdag om 10.30 uur plaats in de Catharinakerk. Wij wensen de familie veel sterkte en dat Frans moge rusten in vrede.


Bedrijvig weekend voor Sint Cecilia
[RJ] - 27-11-2008 11:28:30


Het weekend van 22 en 23 november was Sint Cecilia weer present in Beeg. Op zaterdagavond werd door KME Cécile, onder leiding van Jo Savelkoul, een bijdrage geleverd aan de inmiddels traditionele Beegse Mès. Het KME bracht een eerbetoon aan de inmiddels vijf jaar geleden overleden Chel Savelkoul. Twee van zijn liederen werden ten gehore gebracht, namelijk ‘Ich druimde’ (voor de geledenheid gezongen door zijn dochter Nicole) en ‘Soms’ (gezongen door onze eigen Jo Savelkoul). Verder stond ‘Hommage à Ste. Cécile’ van Franz Schubert op het programma (met overigens een jarige Cecilia in hun midden) en mochten de toehoorders nog eens genieten van ‘D’n Hoaf’ van Gé Reinders, gezongen door Gino Gessa. De kerk zat vol en het was een prachtige mis, mede dankzij het KME.
Op zondag was het de beurt aan het gehele korps en de jongens en meisjes van het JEC, want de intocht van Sint Nicolaas in Beeg mocht weer van een muzikaal tintje worden voorzien. De goede man is al een aantal weken weer in ons land, maar zijn bezoek aan Beeg zal hij zeker niet snel vergeten. Terwijl de vlokken sneeuw uit de hemel dwarrelden werd de goedheiligman in een gepimpte oldtimer - naar het model pausmobiel - onder onze muzikale begeleiding naar Oos Hoes begeleid, alwaar het JEC de muzikale omranding binnen voortzette (waar het overigens niet sneeuwde).
Bovendien beleefde een aantal Cecilianen dit weekend hun eerste straatoptreden met instrument. Ondanks de gure winterse omstandigheden mag het gezegd worden: jongens en meisjes, goed gedaan! (Sanne Goossens, redactioneel aangeduid als SG)


Cecilia's Muziekpodium
[RJ] - 16-11-2008 13:32:05


St. Cecilia blijft in beweging en de opleiding doet weer van zich spreken. Op ZATERDAG 29 november a.s. zal namelijk tussen 16.30 uur en 17.30 uur Cecilia's Muziekpodium plaatsvinden. Dit nieuwe initiatief behelst een aantal optredens vanuit de opleidingen in een ongedwongen sfeer met muzikanten onderling, gezins-/familieleden, vrienden en/of belangstellenden. In deze uitgave zullen voornamelijk Cecilia's jongsten de toon aangeven. Zo zullen een trompettrio, een koperkwintet, enkele solisten op blaasinstrumenten en slagwerk, de AMV-leerlingen en de Speelgroep IV voor het voetlicht treden. Allen tezamen zullen de muzikanten een slotwerk uitvoeren. Iedereen is van harte welkom. Noteer dus in de agenda; Cecilia's Muziekpodium op ZATERDAG 29 november!


KME Cécile eert Chel Savelkoul
[RJ] - 14-11-2008 17:45:11


Op 27 december a.s. is het 5 jaar geleden dat de 'Beegse Troubadour' Chel Savelkoul overleed en ons KamerMuziekEnsemble 'Cécile' wil daarom een eerbetoon aan Chel brengen. Cécile zal daartoe twee ingetogen werken van hem uitvoeren in de beide Beegter kerken. Als eerste zal worden gespeeld in de 'Beegse Mès' op zaterdag 22 november a.s. in de St. Catharinakerk. Van Chel wordt dan het lied 'Ich druimde' gespeeld en de tekst wordt gezongen door zijn dochter Nicole. Ook wordt zijn lied 'Soms' uitgevoerd waarbij de autobiografische tekst gezongen wordt door neef Jo. Verder komt aan bod: 'Hommage à Ste. Cécile' van Franz Schubert, aangezien het feest van de H. Cecilia, de patroonheilige van de muziek, ook op 22 november valt. Als laatste speelt KME Cécile een werk van Gé Reinders: 'D'n Hoaf'. Dit werk wordt (net als in de Ceciliamis van het harmonieorkest) gezongen door Gino Gessa.

Op zondag 7 december speelt het KME Cécile in de Protestantse Kerk in Beeg en in deze Dienst zal opnieuw aandacht aan het werk van Chel Savelkoul worden besteed.

In streekmuseum 'Het Domein' te Sittard is recent een tentoonstelling 'De Troubadour' geopend. Ook in deze tentoonstelling wordt onze 'Beegse Troubadour' terecht geëerd voor zijn vele verdiensten.Goede indruk Orkest in Catharinakerk
[RJ] - 10-11-2008 10:50:35


Het harmonieorkest liet zaterdagavond tijdens de Ceciliamis een goede indruk achter in de Catharinakerk. Onder leiding van Jo Savelkoul - en min een klein tiental afwezigen - werd bewust en geconcentreerd gemusiceerd. Het programma werd mede vorm gegeven door zang van onze eigen Gino Gessa, die dit voortreffelijk deed. Het volume van de begeleiding had op momentjes wat minder gekund, maar dat is detail en belangrijk mee te nemen voor de volgende keer. Het repertoire staat overigens reeds vermeld in het vorige bericht. De nieuwe (? - wie kent hem?) pastoor was in ieder geval zeer verguld met ons optreden. Als hij ooit de Hemel zou binnen kunnen treden met 'O Vithino' als begeleidende muziek, dan was hij helemaal tevreden, aldus de Eerwaarde.


St. Cecilia in de Catharinakerk
[RJ] - 26-10-2008 13:10:21


Traditioneel luistert Harmonie St. Cecilia in het najaar steeds een H. Mis op in de St. Catharinakerk. Voor zover mogelijk geschiedt dat steeds in de eerste weken van november. Ook dit jaar is dat het geval, want op zaterdag 8 november a.s. zal het harmonieorkest de Eucharistieviering voor de levenden en overleden leden van de vereniging muzikaal verzorgen.
Onder leiding van Jo Savelkoul zullen 5 werken worden gespeeld en de genres zijn zeer divers te noemen: klassieke muziek, dialectmuziek en popmuziek. Vocale inbreng is er ook en wel van een zanger uit eigen gelederen, namelijk Gino Gessa. Hij zal een werk van Gé Reinders (D’n Haof) en een werk van Marco Borsato (Afscheid nemen betaat niet) vertolken met begeleiding van het orkest.
Op het programma staan verder het meesterwerk Cantique de Jean Racine (Gabriël Fauré) en So nimm denn meinde Hände (Friedrich Silcher). De Mis wordt besloten met de mooie Portugese pasodoble O Vithino (Francesco Marquez Neto) U bent van harte uitgenodigd deze viering bij te wonen.


2009 Bondsconcours Harmonieorkest
[RJ] - 22-10-2008 18:26:28


Het harmonieorkest zal in 2009 aan het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen deelnemen. Dit is vrijdag 17 oktober jl. besloten na een overleg met de muzikanten na afloop van de repetitie. Eerst was uitvoerig in de diverse secties geïnventariseerd waar de (on-)mogelijkheden, wensen, eisen etc. voor 2009 lagen. De Werkgroep Opleidingen en Muzikale Zaken (WOMZ) en de muzikale leiding hebben vervolgens hun advies aan het bestuur uitgebracht. Inmiddels is het orkest gestart met de voorbereiding. De data dat deze concoursen worden gehouden zijn reeds in de agenda opgenomen i.c. het weekend van 17 en 18 oktober en het weekend van 24 en 25 oktober.


Fietstocht succesvol nieuw leven ingeblazen
[RJ] - 16-10-2008 8:03:59


De laatste fietstocht dateerde helaas alweer van 2006. Tot dat moment was de organisatie in handen van de Jeugd Activiteiten Commissie, maar deze besloot de activiteit van haar drukke agenda te schrappen. De oproep om het stokje over te nemen werd enthousiast beantwoord door het erebestuur van St. Cecilia. Zondag 12 oktober jongstleden presenteerde het erebestuur de eerste nieuwe editie. Het weer was prachtig, precies zoals verenigingsvoorzitter Leon Strikers dat tijdens de voorafgaande repetitie voorspeld had. Rond 13 uur vertrokken circa 25 deelnemers vanaf Oos Hoes voor de tocht van ongeveer 35 km (of de verkorte versie van 28 km).
Via het veer van Berg voerde de tocht naar Lanklaar. De eerste opdracht was meteen van niveau aangezien de hoogte van een monument geschat diende te worden. Niet lang na deze inspanning konden de deelnemers al neerstrijken op het terras van Hotel Beau Séjour. De organisatie had voorzien in een versnapering en de dienstdoende Belgische madam had de grootste moeite om alle bestelde kopjes koffie tijdig te serveren.
De tweede opdracht ging terug naar de 19e eeuw en menigeen kwam dan ook niet zonder denkrimpels uit de strijd. Het bleek inderdaad de muis te zijn die gratis met het veerpont mee mocht (meer info bij de deelnemers).
Enige kilometers verder werden de deelnemers onthaald door Pierre en Fien Lumens en Bep Strikers-Tholen bij de ingang van park "De Maasvallei". Nadat men hier op krachten was gekomen door vlaai, koffie en fris werd de tocht vervolgd. De tocht door het park had zeker meerwaarde en degene die zich de inspanning getroost had om de top van de heuvel te bereiken kon genieten van een prachtig uitzicht.
De terugweg voerde via de Zuid-Willemsvaart naar het voetveertje bij Grevenbicht. Als laatste beproeving moest men de temperatuur van het Maaswater schatten voordat men zich richting toog kon begeven.
Rond half zes waren de meeste Cecilianen teruggekeerd bij Oos Hoes. Hier stond een heerlijke barbecue klaar voor degenen die zich hadden ingeschreven (ook niet-fietsers). De catering werd verzorgd door John Maassen, Omar en Gertie Habets. Pierre Lumens liet tot slot weten dat het hoogste aantal punten werd behaald door de familie Bongers. Een wisselbeker was helaas nog niet voorhanden. Misschien iets voor volgend jaar? De redactie neemt aan dat de gezellige avond nog tot in de kleine uurtjes is voortgezet….
Het is in ieder geval een goede zaak dat de fietstocht weer nieuw leven is ingeblazen aangezien het een activiteit is voor alle Cecilianen. Een woord van dank aan het erebestuur is gezien de perfecte organisatie zeker op z’n plaats. Chapeau! Op naar de volgende editie met nog meer deelnemers!(MB)7e Gezamenlijk concert
[RJ] - 16-10-2008 7:59:53


Zondag 5 oktober stond het 7e gezamenlijke concert van beide Beegter harmonieën op het programma. De orkesten konden dit jaar van het podium gebruik maken, waardoor er meer ruimte in de zaal was. Overigens was het goed te zien dat deze ruimte ook nodig was. Tegen 19.05 uur (we konden niet te vroeg beginnen want Koen en Marc verleenden nog wat 'ontwikkelingshulp' bij Treebeek tijdens een concert in Born) opende St. Cecilia de avond. Het repertoire van de laatste weken was iets gehusseld met Lord Tullamore in plaats van de Hymn of the Highlands en een aanvulling met onze eigen Millennium mars. Al met al toch weer een behoorlijk concertprogramma. Voor 20.00 uur moesten we klaar zijn (vanwege de 'hulp' van Jos Janssen en Jean-Paul Savelkoul bij de Koninklijke van Thorn tijdens een concert te Beek) dus werden de toelichtingen deels geschrapt. Na de pauze was onze zustervereniging aan de beurt. Hun concertprogramma was wat korter en had een grotendeels Amerikaanse inslag (Sousa, Williams, Bulla c.s.) Na afloop van hun concert werd nieuwbakken Nederlands Kampioen Koen van Didden (slagwerk) in de bloemetjes gezet. Een terechte hulde voor een mooie prestatie.


Speelgroep van start
[RJ] - 10-10-2008 13:03:59


Zaterdag 11 oktober start weer een nieuw project van de speelgroep. Onder bezielende aanvoering van Sanne Goossens en Raymond Jennen zal de letterlijk en figuurlijk jongste loot aan de Ceciliaboom zich gaan voorbereiden voor het optreden op het Cecilia Muziekpodium op 30 november. Daar zullen - net als bij de vorige groep - ook de blokfluit/amv-leerlingen gaan meedoen. Zij bereiden zich vooralsnog apart voor. De speelgroep start om 16.00 uur en het einde van de repetitie is om 17.00 uur. Plaats van handeling is de grote zaal van Oos Hoes, tenzij anders aangegeven.


Zussen Zelissen verdienstelijk op NK
[RJ] - 7-10-2008 19:39:59


Ruby en Fleur Zelissen hebben op de Nederlandse Kampioenschappen voor solisten en ensembles op zondag 27 september te Vught in de tweede respectievelijk de jeugddivisie verdienstelijk onze vereniging vertegenwoordigd. Zij wisten beiden op klarinet een vierde plaats in hun afdeling te behalen met het aantal van 89.5 punten. Zo bleven ze maar net een fractie van de lofgrens verwijderd.
Door de FKM waren Ruby en Fleur uitgenodigd op basis van hun goede resultaten op de Finale Jonge Solisten van de LBM. Daar werden 86 (Fleur) en 84 (Ruby) punten behaald. Aan beide dames een welgemeend proficiat, niet alleen voor de prestaties maar ook voor het volhouden en doorzetten in het lange seizoen. Chapeau.


Geweldig JAC-zomerkamp
[RJ] - 15-9-2008 8:48:42


Van vrijdag 15 t/m zondag 17 augustus jl. organiseerde het JAC voor de zevende keer het zomerkamp. Maar liefst 53 deelnemers, een record-aantal, togen naar kampeerboerderij ‘Het Bovenste Bos’ te Epen onder het motto ‘Superhelden en Superschurken’. Op het programma stonden onder meer een lange speurtocht door de omgeving met allerlei opdrachten, maar ook met een lekker ijsje, een geluidenspel, repetities, ochtendgymnastiek, stratego in het bos en een zeskamp. Belangstellende ouders en genodigden werden getrakteerd op een thema-concertje door het JEC, uitgebreid met leerlingen uit de opleiding en speelgroep, waarna een heerlijke BBQ (met 90 deelnemers) volgde. Het avondprogramma werd op een life-and-cooking-achtige manier ingevuld door showbizztalenten Petra Bongers en Stevie Thiessen, die een drie uur durende show neerzetten met (on)vrijwillige medewerking van diverse Cecilianen. Styling, mode, culinaria, analyses, internationale artiesten met zang en dans... het kon allemaal.
Na een stevig ontbijt en een levend mens-erger-je-niet werd schoorvoetend op zondagmiddag de terugreis aanvaard. Cecilia kan terugblikken op een geweldig kamp en wil alle medewerkers hartelijk danken voor hun bijdrage. Een speciaal woord van dank aan Laura en Frans Laumen, Hub Renet, Super de Boer en alle begeleidende ouders. Dankzij hun spontane medewerking kon dit evenement een succes worden!
Op naar de achtste editie!

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275