Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Glansrijke examens
[RJ] - 2-6-2008 19:15:00


De afgelopen dagen slaagden de volgende Cecilianen glansrijk voor hun praktijkexamen: Sjoerd Pernot (trompet) en Inge Janssen (saxofoon) behaalden hun A-diploma met mooie cijfers; Reineke Vogten (hobo) ging voor B, en kreeg daarbij lof van de commissie; Ellen Janssen behaalde op dwarsfluit het C-diploma, eveneens met lof. En passant behaalde Koen Cuijpers een 9 voor zijn examendeel orkestpartituren en Ruby Zelissen slaagde cum laude voor piano. Wederom geweldige prestaties, waarvoor een welgemeend Proficiat!!!
Binnenkort volgen de examens voor Tom van den Bergh en Timo van Issum (klarinet) A; Fleur Zelissen (klarinet) B en Sanne Lemmens (klarinet) C. Wij wensen alvast veel succes.(RJ)


Mia Kriens-Kanders overleden
[RJ] - 22-5-2008 19:38:33


Woensdag 21 mei jl. is ons lid van verdiensten en lid van ons damescomité Mia Kriens-Kanders thuis bij Riny en Frank Hipwood overleden. Mia was altijd vol interesse in en actief voor onze vereniging. In vroegere jaren, toen echtgenoot Lei in de drumband actief was op de overslagtrom fungeerde huize Kriens al als opvangplek voor vele jeugdige Cecilianen. De belangstelling is steeds gebleven, ook natuurlijk vanwege het feit dat de kinderen actief bij St. Cecilia waren (en zijn, want Ton speelt nog contrabas en klarinet en Riny is onze penningmeester. Hen is te ver weg, maar nog steeds geinteresseerd in het wel en wee van Cecilia) In het damescomité was Mia ook actief en vorig jaar werd ze voor haar inzet op de Algemene Ledenvergadering benoemd tot lid van verdiensten van St. Cecilia. Wij zijn Mia veel dank verschuldigd en wensen kinderen en kleinkind veel sterkt bij het dragen van dit verlies. De uitvaartplechtigheid zal woensdag 28 mei a.s. om 13.00 uur in de Catharinakerk plaatsvinden, gevolgd door de crematie te Geleen. Dat zij moge rusten in vrede.


Perfect Maasgouwtoernooi
[RJ] - 19-5-2008 11:11:00


Tijdens het 44e Maasgouwtoernooi dat door onze vereniging werd georganiseerd in het Multi Functioneel Centrum te Berg aan de Maas, was sprake van zeer gevarieerde programma’s met werken van klassieke en hedendaagse componisten, muziek met thema’s uit allerlei windstreken (o.a. Rusland, Italië, Roemenië, Bulgarije, Nieuw-Zeeland) soms ondersteund door keyboard / synthesizer, of zelfs voorzien van een complete filmvertoning (Efteling) Jurylid Alex Schillings had genoten, maar brak ten overstaan van een volle zaal ook een lans voor de kwalitatief sterke werken van de grote meesters in de blaasmuziek, versus de ‘junk-food’-achtige hedendaagse massaproductie.
Ook de optredens van de drumbands annex slagwerkensembles werden druk bezocht. Hier viel met name de inzet van vele marimba’s, vibrafoons en xylofoons op. Jurylid Rob Janssen had een lange, maar ook fijne ochtend beleefd.
Op zondagmiddag was even ruimte voor het afscheid - na 35 jaar dienstverband voor de Maasgouwfederatie – van jurysecretaris Jan Schmeits. Lovende woorden en een groot applaus vielen hem en zijn echtgenote ten deel.
Voorzitter Leon Strikers dankte aan het eind van het toernooi alle sponsoren en alle vrijwilligers die voor en achter de schermen actief waren, niet alleen dit weekend maar ook in de aanloop. Speciaal dank ging uit (zonder ook maar iemand te kort te willen doen) naar secretaris Arnou Zelissen, toernooicoördinator Raymond Jennen en Tilly Vola-Stoffels die de catering organiseerde.
Federatievoorzitter Ger Theelen prees tenslotte de deelnemers en het publiek voor twee mooie harmonieuze dagen en sprak van een perfecte organisatie door St. Cecilia.

De resultaten van de orkesten, door jurylid Alex Schillings toegekend, waren als volgt:
Zeer Goed; Concordia Obbicht, St. Jozef Buchten, Les Amis Réunis Nieuwstadt, De Maasoever Roosteren, Eendracht Dieteren en Juliana Holtum
Goed; Aurora Grevenbicht, L’Union Born en St. Joseph Berg aan de Maas
Ruim Voldoende; St. Caecilia Guttecoven
Geen deelname; De Vriendenkring Limbricht

Jurylid Rob Janssen kwam bij de drumbands tot de volgende conclusies:
Zeer Goed; St. Caecilia Guttecoven en Concordia Obbicht
Goed; St. Jozef Buchten, Les Amis Réunis Nieuwstadt, Concordia Einighausen, Eendracht Dieteren, Juliana Holtum, Aurora Grevenbicht, L’Union Born en St. Joseph Berg aan de Maas
Ruim Voldoende; De Maasoever Roosteren
Geen deelname; De Vriendenkring Limbricht


Overlijden mevr. Tonnaer-Hendrikx
[RJ] - 15-5-2008 19:40:38


Hedenochtend is mevr. Tonnaer-Hendrikx, de moeder van onze dirigent Thijs Tonnaer, overleden in de leeftijd van 85 jaar. De begrafenis zal dinsdag a.s. plaatsvinden. Wij wensen de gehele familie veel sterkte bij het dragen van dit verlies.


Mooie presentatie bij Pinksterprocessie
[RJ] - 12-5-2008 20:12:23


Maandag 12 mei werd - ofschoon nog wel enkele vaandeldragers en muzikanten langs de kant werden waargenomen - door een behoorlijk korps deelgenomen aan de Pinksterprocessie in het Beegse. St. Cecilia mocht worden gezien en dat bleek ook uit reacties vanuit de kijkers langs de route. Voor diegenen die het niet meer konden becijferen, het aantal aanwezigen bedroeg ongeveer negentig Cecilianen. Vier processiemarsen stonden op het repertoire en in een stralende zon werd door de 'nuuj buurt' gelopen. In de Catharinakerk werden nog twee processiemarsen ten gehore gebracht, e.e.a. op verzoek van het Kerkbestuur, waarna in een opluchtend, verlichtend tempo via de Nieuwstraat en de Mr. Speestraat een doortocht met aubade werd georganiseerd door, langs, tussen de seniorenwoningen. Via de uitgang aan de zijde van de slagerij Kitzen werd de richting Oos Hoes ingeslagen. Bij Oos Hoes werden enkele muzikanten vermeld, die voor de eerste keer meegingen en werd door de voorzitter gewag gemaakt van het feit dat ook St. Cecilia met een Beegse vlag is uitgerust. Het initiatief hiertoe werd genomen door Raymond Jennen en met hulp van Math Tholen, sponsoring door Ger Theelen en natuurlijk ook met dank aan de schutterij Het Heilig Kruis (voor gegevens etc.) kon het mooie dundoek de afgelopen weken worden aangekocht. Tenslotte volgde een Lang zal hij leven. Al met al een mooie presentatie.


Inhalen communicanten
[MB] - 4-5-2008 18:57:50


Onder een stralend zonnetje begeleidde St. Cecilia de communicantjes vanmorgen naar parochiekerk St. Catharina. Het korps ging in 'processiepas' voorop in de stoet die van Oos Hoes via Boulevard, Nieuwstraat en Aan de Greune Paol naar het kerkplein trok. In ieder geval alvast een goede oefening voor de muzikanten die volgende week hun eerste Pinksterprocessie lopen.


St. Cecilia op vaandelfeest Aurora
[RJ] - 2-5-2008 18:23:02


Met een uitgebreide bestuursdelegatie was onze vereniging aanwezig op het vaandelfeest van onze zustervereniging op Hemelvaartsdag in het weiland op de hoek Mercker-Eyckstraat / Op de Coul.
De aanwezigheid van St.Cecilia werd zeer op prijs gesteld.Mooi Oranjeconcert
[RJ] - 2-5-2008 13:30:57


Woensdag 30 april jl. trad het harmonieorkest op in Oos Hoes bij gelegenheid van het traditionele Oranjeconcert. In samenwerking met het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia en zangsoliste Linda Koolen werd een gevarieerd programma van elf werken ten gehore gebracht. Russische Balletmuziek, Concertante muziek - op volksmuziek geschoeid - met thema's uit Portugal, Hongarije, Argentinië, Ierland, koormuziek uit Engeland en Frankrijk en last but not least evergreens van Dame Vera Lynn. Het was een mooie avond, waarbij vers gedecoreerde Martin Salden, gewoon zijn plaats in het koor claimde tijdens het concertdeel waarbij het koor betrokken was. Door de samenstelling met enkele podiumdelen voor het koor (vanwege de akoestiek) was er iets minder plaats in de zaal, maar bijna iedereen kon zijn of haar plaats vinden. Het was al met al een mooie avond die met de twee geijkte coupletten uit het Wilhelmus werd afgesloten.


Solisten in Kerkrade
[AZ] - 27-4-2008 23:50:36


Op zondag 27 april, waren er op het Roderland solistentoernooi in Kerkrade Bleijerheide, voor een aantal solisten wederom mooie resultaten te noteren. Alle jeugdige Cecilianen behaalden een eerste prijs. Voor Ellen Janssen en Ruby Zelissen was er zelfs de toevoeging “met lof der jury”. Ook op dit geauspicieerde concours van de LBM, mag dus met de nodige trots terug gekeken worden.

Een overzicht van de behaalde resultaten:
Sjoerd Pernottrompetjeugddivisie80,5 pnt1e prijs
Thimo van Issumklarinetjeugddivisie82,5 pnt1e prijs
Fleur Zelissenklarinetjeugddivisie87 pnt1e prijs
Floor Lasscheklarinet4e divisie84 pnt1e prijs
Dana Salden / Ellen Janssenklarinet / dwarsfluit4e divisie82,5 pnt1e prijs
Dana Saldenklarinet3e divisie86 pnt1e prijs
Ellen Janssendwarsfluit2e divisie90 pnt1e prijs met lof
Ruby Zelissenklarinet2e divisie94 pnt1e prijs met lof


Uiteraard is een dikke PROFICIAT voor alle solisten op zijn plaats.


Kon. Onderscheiding Martin Salden
[RJ] - 26-4-2008 11:49:25


Martin Salden, pap van Roel en Sonja, is bij gelegenheid van de jaarlijkse Lintjesregen door Hare Majesteit onderscheiden met het Lidmaatschap in de Orde van Oranje Nassau. Martin, buitengewoon lid (vroeger erelid genaamd) van St. Cecilia is de afgelopen decennia op diverse fronten in de gemeenschap actief geweest en is dat nog. Te denken valt aan de Vrijwillige Brandweer, de Biljartvereniging 't Luip, maar ook de Catharinakerk en de Basisschool Pastoor Franck. Sinds enkele jaren is hij lid van het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia. Verder levert hij al jaren een onmisbare bijdrage aan het jaarlijkse kinderfeest in december. Martin, Riet en kinderen, van harte gefeliciteerd met deze Koninklijke Onderscheiding.


19e Voorjaarsmarkt groot succes
[RJ] - 26-4-2008 11:36:12


Afgelopen zondag werd voor de 19e keer (in deze formule) de Voorjaarsmarkt van Harmonie St. Cecilia georganiseerd. Alle ingrediënten voor dit succesrecept waren aanwezig om te kunnen spreken van een groot succes. Een fantastische omgeving, misschien wel het mooiste marktparcours in de verre omtrek, prima weer, een mooie opkomst van standhouders (ongeveer 200 in getal) veel diversiteit in aangeboden artikelen, natuurlijk ook allerlei variaties voor de inwendige mens, leuke muziek en tenslotte een grote schare bezoekers. Het Jeugdensemble Cecilia leverde traditioneel haar bijdrage en wist tegen het middaguur het terras bij de buffettent al helemaal vol te krijgen. Dat gold evenzeer voor het amusementsorkest TwoDance in de middaguren. Een leuke verrassing was het spontane optreden van een saxofoonkwartet op de hoek van Dr. Duijsenslaan – Essenstraat.
De gratis kop koffie zorgde voor overuren aan het buffet, maar ook de tapkraan ging vaak open.
De marktcommissie kan tevreden terugblikken, zeker in de wetenschap wederom door haar inspanningen een essentiële bijdrage te hebben geleverd, natuurlijk met steun van de hele Ceciliafamilie, aan de broodnodige financiën die de muziekvereniging heden ten dage nodig heeft. De Voorjaarsmarkt is – en dat is wellicht bij velen (nog) niet bekend – een essentiële factor in het voortbestaan van de vereniging. Alle revenuen komen ten goede aan aanschaf, verzekering en reparatie van instrumenten en uniformen, de aanschaf van muziek etc.
De Harmonie dankt dan ook alle omwonenden van het Dr. Duijsenslaanplantsoen voor hun bereidwillige medewerking, de standhouders en allen in en om de vereniging die het mogelijk hebben gemaakt de 19e editie tot een succes te maken.


Gezinsuitbreiding
[RJ] - 20-4-2008 0:28:18


Het is al een paar dagen geleden, maar het goede nieuws willen we u niet onthouden. Bij Jessica en Michaël Theelen kwam namelijk op 7 april jl om zeventien minuten over twaalf met 2920 gram schoon aan de haak en een lengte van 50 cm een 'klein lekker ding' genaamd Renzo. Op de kaart is verder te lezen dat het 'meesterstuk' de creme de la creme is. Wij wensen het gezin en viervoeter Rambo proficiat en heel veel geluk toe samen. Ook een felicitatie aan de grootouders, want het moge duidelijk zijn dat deze ook heel trots zijn. Vraag maar na in de Oude Kerkstraat op nummer 10.Drie generaties TheelenOranjeconcert 2008
[RJ] - 14-4-2008 13:41:31


Woensdag 30 april zal bij gelegenheid van de festiviteiten van Koninginnedag in gemeenschapshuis Oos Hoes vanaf 20.30 uur het traditionele Oranjeconcert plaatsvinden. Ons orkest heeft dit jaar de eer het concert te verzorgen en er is gekozen voor een zeer afwisselend programma. Niet alleen zullen wij voor het voetlicht treden, maar er is ook sprake van vocale inbreng door soliste Linda Koolen en het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia o.l.v. Lou Kirkels, met begeleiding door Annie Smeets-Niessen. Linda Koolen is geen onbekend in het Beegse, ze trad al eerder samen met ons op als zangsoliste of als muzikante op contrabas / basgitaar.
Het orkest zal voor de pauze Hongaarse volksmuziek en lichtvoetige Russische balletmuziek (Shostakovich) spelen en samen met het koor zal een klassieker in het koorrepertoire worden uitgevoerd; de Cantique de Jean Racine (Fauré). Na de pauze zal het koor twee werken ten gehore brengen (van o.a. Rutter) Het orkest speelt in het laatste blok een grotendeels Iers programma. Alle deelnemers zullen samen een selectie van de wereldberoemde songs van Dame Vera Lynn uitvoeren.

Het programma:
· O Vithino (Francisco Marques Neto) orkest
· Balletsuite nr 1 (Dmitri Shostakovich) orkest
· Cantique de Jean Racine (Gabriël Fauré) orkest + koor
· Suite Ungarische Volkstänze, delen 1-3-4 (Leo Weiner) orkest
Korte pauze
· Home is a special kind of feeling (John Rutter) koor
· Santo (Tore W. Aas) koor
· Lord Tullamore (Carl Wittrock) orkest
· Trumpet Filigree (Harold Walters) orkest
· Simpel Gifts (trad., arr. Roland Smeets) orkest
· Vera Lynn Forever (arr. Willy Hautvast) orkest + solist + koor
· Wilhelmus (trad. arr. Jan Molenaar) orkest + allen3e overwinning op rij voor Fleur Zelissen
[AZ] - 7-4-2008 0:50:09


In Ohé en Laak namen 7 jeugdige solisten deel aan het Chris Goossens toernooi aldaar.
Na haar eerdere successen in Nieuwstadt en Buchten ging de winst (en de beker) in de jeugddivisie ook nu naar Fleur. Zij behaalde op Klarinet 90 punten. Ruby Zelissen mocht ook een beker in ontvangst nemen voor haar 2e plaats in de 2e divisie. Alle solisten hebben reden om trots te zijn op hun behaalde resultaten!

Een overzicht van de behaalde resultaten:
Tom van den Berghklarinetjeugddivisie85 pnt1e prijs
Stan Lumenstrompetjeugddivisie81 pnt1e prijs
Thimo van Issumklarinetjeugddivisie85 pnt1e prijs
Fleur Zelissenklarinetjeugddivisie90 pnt1e prijs met lof
Floor Lasscheklarinet4e divisie81 pnt1e prijs
Dana Saldenklarinet3e divisie84 pnt1e prijs
Ruby Zelissenklarinet2e divisie93 pnt1e prijs met lofWederom een prachtige prestatie van onze jeugdige muzikanten, zeven deelnemers, en evenzoveel 1e prijzen.

PROFICIAT !!


107e Algemene Ledenvergadering
[RJ] - 6-4-2008 18:08:14


De 107e ALV van onze vereniging op zondag 6 april kende een vlot verloop. De reguliere onderwerpen kwamen aan de orde en werden traditioneel met behulp van een overzichtelijke beamerpresentatie afgehandeld. Natuurlijk paste een terugblik op het succesvolle vorige weekend (met de geweldige reunie en de solistensuccessen) ook op het programma. De jaar-agenda werd doorlopen en geconstateerd moet worden dat ook 2008 bol staat van de activiteiten. De ALV bevestigde vervolgens de benoeming van August Thissen tot Lid van Verdiensten van St. Cecilia en er was een oorkonde voor Tilla Renet-Heffels voor haar jarenlange ondersteuning van de oud-papierploeg. De bestuursleden Tilly Vola-Stoffels, Arnou Zelissen en Jack Heijligers werden herkozen en als nieuw bestuurslid werd Jan Goossens verwelkomd. Aan het einde van de vergadering kwamen de jubilarissen aan de orde. Voor het voetlicht traden als tienjarig lid (vermiljoenen insigne): Lieke Hermans, Dirk van Cleef. Zij ontvingen het insigne van LBT-districtsvoorzitter José Aben. Verder kwamen Jens Goossens, Dominique en Etienne Savelkoul, Stephan Kitzen en Geert Strijkers plus Jo van Schijndel aan de beurt. Zij ontvingen de onderscheiding uit handen van LBM-bestuurslid Jan Hermans. Voor Jo was het een gouden insigne met briljant. Natuurlijk hoorden daar ook bloemen bij. Na een korte rondvraag sloot voorzitter Léon Strikers tegen 13.00 uur de vergadering.Acht jubilarissen met voorzitter Leon Strikers; foto: Peter-Jeu Vola


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275