Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Tilla Renet-Heffels overleden
[RJ] - 14-9-2017 8:56:38


Helaas ontvingen wij gisteren het trieste nieuws dat Tilla Renet-Heffels, buitengewoon lid van onze vereniging, is overleden. De ‘moeder van de oud-papierploeg’ verbleef sinds enige tijd in Aldenhof te Born.
Net als bij veel generatiegenoten liep ook bij haar en haar gezin Cecilia als een blauwe draad door het leven. In de Willem I-straat werd jarenlang na iedere oud-papierrondgang voor de hele ploeg een kop koffie of iets fris geschonken met daarbij een koekje. Het was voor de aanwezigen een mooie gelegenheid om de rondgang en verenigingshistorie te ‘evalueren’. In april 2008 ontving Tilla van de vereniging dan ook een oorkonde voor haar jarenlange ondersteuning van de oud-papierploeg. Ze was altijd vol belangstelling voor het wel en wee van St. Cecilia.
Onze condoleances gaan uit naar de familie en wij wensen hen allemaal, maar zeker onze muzikanten Vivian, Theo, Sjoerd, Menno en Vera veel sterkte!


Boek Road to WMC
[RJ] - 4-9-2017 14:28:04


Tijdens de receptie afgelopen vrijdag werd het boek 'Road to WMC' aangeboden aan dirigent Jos Simons. Het boek, geschreven door secretaris Raymond Jennen, geeft in 40 pagina's (A4-formaat) het hele traject van de WMC-deelname weer in woord en beeld. Wil je het boekje hebben, stuur dan een bericht via FB of via mail naar info@cecilia-online.nl. De prijs bedraagt € 10,00 en de opbrengst gaat naar de harmonie.


WMC-receptie 1 september a.s.
[RJ] - 14-8-2017 21:04:21


Het is vakantie, maar er wordt natuurlijk wel gewerkt aan onze agenda voor het najaar 2017 en voor 2018. Een korte blik leert bijvoorbeeld dat het JAC-kamp met rasse schreden nadert. Bovendien wordt op vrijdag 1 september a.s. de receptie gehouden b.g.v. onze geweldige WMC-deelname. Deze receptie wordt vanaf 20.00 uur gehouden in de tent aan Op de Coul. De tent staat daar vanwege het laatste Bondsschuttersfeest van dit seizoen. Uiteraard hopen we daar veel leden, supporters en relaties te ontmoeten.


3e plaats in Vriendenprijsklassement Vrienden van het WMC
[RJ] - 1-8-2017 20:08:20


Naast het eindklassement op basis van de jury-uitslagen (een vijfde plek in de eerste divisie), is op het WMC ook een klassement op basis van de jury van de vereniging Vrienden van het WMC.
Wat schetst de verbazing? St. Cecilia is derde geworden in dat klassement Vriendenprijzen.
Zowel in het Stadion als in de Rodahal zijn door leden die de Vriendenjury vormden, alle optredens beoordeeld. Naast de kwaliteit zijn daarbij de belangrijke criteria de verwachting dat het orkest/de band in de toekomst nog verdere progressie kan boeken en de in leeftijd gevarieerde samenstelling en uitstraling van het orkest/ de band. Door deze specifieke criteria wijkt de uitslag af van de professionele jury.
Ongeveer 50 harmonie- en fanfareorkesten hebben in de Rodahal opgetreden in de eerste en concertdivisie. Wij beschouwen dat als een mooie extra waardering en danken de Vrienden van het WMC voor deze eer.


Eerste prijs met onderscheiding voor St. Cecilia op WMC
[RJ] - 25-7-2017 13:18:20


Op zondag 23 juli jl heeft het harmonieorkest indruk gemaakt op het WMC-podium in de Rodahal in Kerkrade. Een geweldige uitvoering van twee zeer moeilijke werken (Unknown Journey van Philip Sparke en Variations on a Pentatonic Theme van Rob Goorhuis) resulteerde in twee staande ovaties van de bijna uitverkochte zaal, veel lovende commentaren in het L1-panel en een score van 92,75 punten, een eerste prijs met onderscheiding en een gouden medaille in de eerste divisie.
Na een korte hevige intocht in middernachtelijk Beeg, werd in Oos Hoes een feestje tot vroeg in de ochtend gevierd en op maandag werd dit voortgezet.
Harmonie St. Cecilia heeft zich een waardig ambassadeur getoond van o.a. gemeenschap, gemeente en muziekbonden. De receptie b.g.v. dit fantastische resultaat zal plaatsvinden op vrijdag 1 september a.s. in de feesttent aan Op de Coul, de tent voor het laatste Bondsschuttersfeest.


WMC: de puntjes op de i.....
[RJ] - 17-7-2017 12:32:31


De voorbereiding voor de deelname aan het WMC nadert zijn einde. Er is goed gewerkt tijdens repetities en groepsrepetities, er werden twee repetitieweekends georganiseerd in Heel en in Sittard en er zijn veel concerten gegeven. Negen stuks maar liefst: Nieuwjaars- en Paasconcert in eigen zaal, concerten in Heel, Heythuysen, Nieuwstadt, Born, Sittard, Maasbracht en Reuver.
Het harmonieorkest repeteert deze week nog drie keer (maandag, woensdag en vrijdag) en wel in de harmoniezaal van de muziekvrienden van Concordia Maaseik. De start van de repetitie is steeds 20.00 uur. Op zaterdag 22 juli a.s. zal dan vanaf 19.30 uur in het gemeenschapshuis Oos Hoes worden gerepeteerd, waarna tegen 21.15 uur de generale repetitie in concertvorm zal plaatsvinden.
Zondag 23 juli zal na een korte repetitie rond 15.30 uur worden vertrokken naar Kerkrade (de supporters vertrekken overigens om 17.00 uur) waar uiteindelijk om 19.00 uur het concert zal plaatsvinden in de Rodahal. We zullen er alles aan doen om een fantastisch concert te geven en een leuk resultaat te verwerven.
De bekendmaking van de resultaten zal om 22.40 uur plaatsvinden en het gezelschap zal tegen 23.40 in Beeg terugkeren, misschien wel in een uitgelaten stemming…..


Openbare concerten door Basisschool de Kingbeek op 12 juni
[RJ] - 7-6-2017 8:54:30


Aanstaande maandag 12 juni vinden de eerste openbare schoolconcerten plaats van MuziekCollectief De Kingbeek samen met de kinderen van basisschool De Kingbeek uit Obbicht en Grevenbicht.
Dit unieke samenwerkingsverband komt uit de koker van Kingbeek directeur Resy van Leeuwen.
Op haar aanvraag werd een zgn. ‘Door!’ subsidie verleend: een provinciaal initiatief om muziek weer op de kaart te krijgen van de basisscholen in Limburg.
Vervolgens werden de drie plaatselijke harmonieën benaderd en uitgenodigd om zich te verenigen en samen het muziekonderwijs weer een impuls te geven. Dit heeft geresulteerd in het: MuziekCollectief De Kingbeek.
Van de subsidie werden o.a. instrumenten aangeschaft, evenals bladmuziek en muzieklessenaars. Tijdens de concerten zullen ook zelfgemaakte instrumenten worden gebruikt.
Onder leiding van voorzitter Jo Savelkoul zijn Rosie Hubens, Kim Breuls en Gabriele Fliescher van het collectief en Roel Nijsten, samen met enkele docenten van de basisschool met de kinderen aan de slag gegaan.
Met als eerste hoogtepunt: interne kerstconcerten in 2016 in de school lokaties Obbicht en Grevenbicht.
Voor de komende concerten zijn niet alleen ouders en grootouders welkom, maar iedereen die muziek een warm hart toedraagt.
Het concert in Obbicht vindt plaats om 10:45 uur in de harmoniezaal van Concordia.
In Grevenbicht wordt opgetreden vanaf 13:00 uur in de harmoniezaal van Aurora.
Aan het concert in Grevenbicht zal ook nog het schoolkoor “de Zèngende Sjnaake” deelnemen.
De entree is gratis.


Vervoer en kaarten WMC
[RJ] - 30-5-2017 13:26:32


Enkele weken geleden is een bericht uitgegaan over de aankoop van entreebewijzen en het vervoer naar Kerkrade op 23 juli a.s. Dit is overigens niet alleen via mail gegaan, maar ook vermeld op de repetities en aangegeven via social media.
Vóór 22 april moest dit worden gemeld bij de Vrienden van Cecilia. Deze termijn is nog een week verlengd, maar uiteindelijk is de bestelling gedaan bij het WMC. De Vrienden van Cecilia hebben inmiddels het benodigde busvervoer geregeld en de kaarten gekocht voor ruim 70 personen.
Zoals aangegeven via mail, wordt er van uitgegaan dat de muzikanten allen met de bus mee gaan. Zij die met eigen vervoer gaan dienen dit kenbaar te maken bij het secretariaat, met opgave van reden. Dit s.v.p. vóór 5 juni a.s. via info@cecilia-online.nl.
Indien er nog supporters of belangstellenden zijn die kaarten of vervoer wensen, moeten zij dit zelf regelen via het WMC en voor eigen vervoer zorgen.


Annie Veders-Thissen overleden
[RJ] - 30-5-2017 12:05:57


Helaas een triest bericht, want in Sittard is Annie Veders-Thissen overleden, de weduwe van onze oud-voorzitter en oud-beschermheer Wim Veders. Zoals de naam al aangeeft een telg uit het Thissen-geslacht dat jarenlang het vaandel van St. Cecilia trouw was en is. Onze condoleances zijn voor de familie. De uitvaartdienst zal a.s. donderdag plaatsvinden in de St. Catharinakerk in Grevenbicht en wel om 10.30 uur.


Winnares Reischeque Voorjaarsmarktloterij naar Nederweert
[HS] - 25-5-2017 13:07:49


Afgelopen zondag, 21 mei, heeft de trekking van de voorjaarsmarktloterij plaatsgevonden. De trekking die werd verricht door wethouder Pieter Meekels leverde een winnares op, Bianca Berben uit Nederweert. Zij had het lot gekocht van haar collega, die voor Harmonie St. Cecilia in Grevenbicht meedeed met de lotenverkoop.
De reischeque van € 450 zal door Virginie Lenoir van The Travel Club persoonlijk overhandigd worden aan de winnares.
Als Voorjaarsmarktcommissie willen wij iedereen bedanken, die heeft bijgedragen aan de loterij; de kopers en verkopers van de loten, The Travel Club (reischeque) en Pieter Meekels.
In 2018 hopen wij u weer te mogen verwelkomen op onze Voorjaarsmarkt!
Concert met Thorn en Schimmert in Heythuysen
[RJ] - 20-4-2017 12:31:47


Na het Paasconcert staat binnenkort alweer het volgende optreden op het programma. Op zaterdag 6 mei zal het orkest in de Bombardon te Heythuysen een concert verzorgen, samen met Fanfare St. Caecilia Schimmert en de Koninklijke Harmonie van Thorn. De aanvang van deze bijzondere concertavond is 18.30 uur.

De fanfare uit Schimmert zal o.l.v. Frenk Rousschop het spits afbijten. Het muziekgezelschap bereidt zich momenteel voor op deelname aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade, die op 29 juli om 21.30 uur plaats zal vinden in de Rodahal.
Als tweede treedt op de Koninklijke uit Thorn o.l.v. Norbert Nozy. Zij zien dit concert als een goede generale voor hun optreden enkele weken later tijdens het befaamde Gezamenlijke Concert der beide Thornse harmonieën. Tevens zal dit een van de laatste concerten zijn waarin, maestro Nozy de leiding heeft, aangezien hij per 15 juli de Thornse harmonie zal verlaten.
Het concert wordt afgesloten met een optreden van ons orkest uiteraard onder leiding van Jos Simons.

Kaarten zijn te verkrijgen bij de deelnemende verenigingen, bij zaal De Bombardon in Heythuysen en via info@cecilia-online.nl. De prijs is slechts € 7,50 (inclusief een consumptie).


Geanimeerde jaarvergadering, 10 jubilarissen....
[RJ] - 2-4-2017 18:06:09


Vanochtend vond de jaarvergadering plaats in Oos Hoes. Naast de diverse jaaroverzichten kwamen de huishoudelijke en financiële zaken aan de orde en er werd door de vele aanwezigen constructief over gediscussieerd. De scheidende bestuursleden Marjolein Smit en Jim Sugijanto werden door voorzitter John Maassen bedankt, zij blijven beide wel verbonden aan St. Cecilia, maar kunnen de bestuursfuncties momenteel niet combineren met het werk.
Uiteraard stond ook het goed gevulde jaarplan van St. Cecilia op de agenda, met onder andere veel concerten (te starten met het Paasconcert op 17 april a.s.) en het WMC-concert voor het orkest in juli, het 65-jarig bestaansfeest van de drumband in december en natuurlijk de grote Voorjaarsmarkt op 21 mei a.s.. Er is veel werk en alle handen moeten aan de ploeg, om maar een leuke metafoor te gebruiken.
Aan het einde van de vergadering waren er insignes, oorkondes en bloemen voor maar liefst 10 jubilarissen: Sophie Mangham, Jop Caris, Jack Schmeitz en Lucienne Kropman voor 10 jaar, Rick Maassen, Gino Gessa en Wil Schreurs voor 25 jaar en last but not least Ton Kriens, Lou Kirkels en Hermie Smeets voor maar liefst 50 jaar trouwe dienst. Tijdens de uitreiking werd de doopceel op de bekende wijze gelicht door de secretaris Raymond Jennen, terwijl de voorzitter en de beschermvrouw Ria Pernot de jubilarissen huldigden. Zij werd zelf verrast met een ruiker, voor haar belangstelling voor en bijdrage aan de harmonie.


Geslaagd repetitieweekend
[RJ] - 13-2-2017 14:43:36


Afgelopen weekend vond in Heel in CC Don Bosco het eerste repetitieweekend van het orkest plaats. Vanaf 10.00 uur (een groep die-hards startte zaterdag al om 09.30 uur) werd in de verschillende zalen in groepen gewerkt aan het WMC-programma. Op beide dagen zorgde een lekkere lunch (heel fijn verzorgd door het team van Don Bosco) voor de nodige energie. Omstreeks 16.00 uur konden de muzikanten op zaterdag naar huis (leeg en afgepeigerd) maar dat was nog niet alles………………….
Op zaterdagavond werd in Oos Hoes namelijk weer volop energie getankt tijdens de WMC-Pub Quiz. Een gezellige, interactieve en spannende avond met een aantal gevarieerde spelronden, waarbij kennis en creativiteit werd gevraagd en de emoties soms hoog opliepen, maar waarin ook massaal werd meegezongen in de karaoke-momenten. M.n. gelegenheidsteam 11 (Zawpense, de namen blijven op verzoek geheim…) liet zich kennen in originele, soms zeer foute antwoorden en zang. Uiteindelijk werd Team 5 de (terechte) winnaar (André en Riny van den Bergh, Theo en Vivian Pernot en Raymond Jennen) ook al leidde dit in m.n. familiaire kring nog tot discussies….. Overigens, misschien een schrale troost voor de meute… de champagne was niet te zui…..
Dank aan het organiserende team (Sanne Goossens, Reineke Vogten, Han Smeets en Robin Koevoets) en ondersteunend SteviEvents voor een mooie avond. Het werd mondeling door Roger Thissen al gedaan, maar nu ligt het helemaal vast…………
Op zondag vond om 16.00 uur (voor sommigen misschien wel al ‘op het tandvlees…’) het afsluitende concert plaats, waarbij een zekere vooruitgang te bespeuren viel. Feria de Julio en South Rampart Street Parade completeerden ons programma.
Na ons speelde St. Cecilia Rotem eveneens een mooi concert. Het was ook hun eerste try-out op weg naar de kampioenschappen in België. Het vermoeden bestaat overigens dat Jos - als dirigent van beide orkesten – dit weekend geen aanvullende fitness meer hoefde te doen.
Dank aan de organisatie (John Maassen en Raymond Jennen) onze logistieke steun en toeverlaat John Smeets en alle repetitoren voor dit weekend (o.a. Jos Simons, Henny Ramaekers en Jo Savelkoul) en arrangeurs respectievelijk archivarissen Koen Cuijpers en Nicole Demas en het team van Don Bosco. Het was een geslaagd weekend.


Prima begin 2017
[RJ] - 9-1-2017 22:01:19


Gisteren vond in Oos Hoes de jaarlijkse bijeenkomst van de Cv100, de Leden van Verdiensten en de Partners van St. Cecilia plaats. Onder het genot van een wafel leidde voorzitter John Maassen de aanwezigen door het jaarprogramma 2017 en na de toast met een glas champagne kon het 24e Nieuwjaarsconcert beginnen. Bijzonder was ook de aanwezigheid van Deputé Ger Koopmans. De drumband startte het concert en speelde vier werken, composities van o.a. Etienne Houben (Saiha), Henk Martens (Kirmes in het durrep), Peter Kil (Panic Button) en UB40 Olaf Renes zorgde voor een rustig middendeel via een marimbasolo (Yellow after the Rain). Leuk was dat de nieuwe instructeur Jelle Overheul zelf ook meespeelde (op vibrafoon) in het werk van UB40. Het was een mooie, muzikale uitvoering en een goede start van de samenwerking.
Na de pauze nam het orkest bezit van het podium en onder leiding van Jos Simons werd na de pasodoble Feria de Julio, het verplichte werk voor het WMC uitgevoerd (The Unknown Journey). De rest van het concert bestond uit mars- en jazzmuziek, plus vier werken die werden gezongen door Linda Koolen. Rolling in the Deep, Crazy (arr. Jo Savelkoul) Blaosmeziek en Brand New Day vielen behoorlijk in de smaak bij de volle zaal. Uiteindelijk kon de Radetzky-marsch niet uitblijven. In tegenstelling tot een jarenlange traditie werd echter nog eens gevraagd voor een toegift en dus mocht Linda de Brand New Day nog eens uitvoeren. Het was een mooi, afwisselend concert waarbij de hernieuwde samenwerking met Linda opnieuw een groot succes bleek. Een prima begin van 2017.


Schaatspret in Maaseik
[HS] - 6-1-2017 13:37:59


Vorige week was het weer tijd voor het jaarlijkse JAC schaatsen. Nadat de schaatsers voorzichtig hun eerste rondjes gemaakt hadden, werd al snel weer duidelijk dat enkele deelnemers eerder uit waren op een sneeuwballengevecht dan op het ronderecord... De jeugd amuseerde zich prima en werd nauwlettend in de gaten gehouden door de mensen die zich hadden opgeworpen om te testen of de chocomel met slagroom nog net zo goed smaakte als andere jaren. Uiteraard werd ook aan de inwendige mens gedacht, en werd in het ijscafé cake en een drankje uitgedeeld. Rond half 5 werd iedereen weer van het ijs afgedirigeerd, en werd na een groepsfoto en een tuutje chips weer naar het Beegse vertrokken.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275