Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Agenda nieuws
[RJ] - 16-9-2007 13:24:28


Zoals bekend vindt vandaag geen fietstocht plaats. Het JAC heeft in haar keuze voor te organiseren evenementen besloten deze activiteit niet meer te organiseren. De belasting voor de hard werkende dames en heren werd een beetje groot. Kandidaten voor de organisatie, want het hoeft niet persé vanuit de jeugd te worden gedaan, kunnen zich melden. Routes zijn beschikbaar en ook andere kennis kan worden overgedragen.
Ten aanzien van de Ledenvergadering i.v.m. statuten en huishoudelijk reglement, dient 14 oktober te worden genoteerd. Nadere informatie volgt per mail, via deze site en/of per brief.
Vervolgens zal in november met name het weekend van 11 november mogelijk voor een drukke agenda zorgen, mogelijk zelfs te druk, met buffetverzorging bij de Zawpense op zaterdag, de Mis op zondag en het optreden van ons JEC op zondagmiddag. Derhalve is vrijdag jl. besloten dat de Mis voor de Harmonie niet zal doorgaan in dat weekend. Er zal gezocht worden naar alternatieven, maar in november is geen enkele andere zondag mogelijk. Ook hier zal nadere informatie over volgen. Een en ander kan gevolgen hebben voor Misintenties, dus geef dit door aan belanghebbenden.


Zesde Platzconcert; royaal applaus
[RJ] - 10-9-2007 21:18:06


Vrijdag jl. werd het 6e Platzconcert in successie door ons harmonieorkest gehouden.
Onder grote belangstelling werd tegenover het markante kerkgebouw onder leiding van dirigent Thijs Tonnaer gemusiceerd in een licht-klassiek / populair programma. Leuk was het, dat velen uit de Beegter kern de weg naar de Schipperskerk hadden gevonden. Per fiets, per auto met klapstoelen of per scootmobiel, het kon allemaal. Ook het weer speelde mee, al werd het later op de avond wel wat frisjes. Het repertoire ging van Rusland naar de USA en weer terug, Frankrijk, Nederland, Zweden en nog wat Oost-Europese-Joodse tradities. Een wisseling van stijlen, maar zeker leuk voor het publiek. Zoals aangekondigd in de flyers traden diverse solisten voor het voetlicht (ofwel de spots) Zo nam Lou Kirkels de zangpartijen voor zijn rekening in twee delen van de beroemde opera ‘Porgy and Bess’, kwamen de trombones en bloc in actie tijdens ‘Magic Slides’ en leefde Koen Cuijpers helemaal op in Oost-Europese en Jiddische klanken tijdens ‘Doina’. Onze huisspeaker die tegenwoordig ook al 'over de grens' speakt, Hub Renet, praatte alles als vanouds mooi aan elkaar en de aanwezigen konden onze verrichtingen zeer waarderen gelet op het royale applaus. We weten zelf beste wel waar het nog beter kan, maar na slechts 3 repetities was dit het resultaat. St. Cecilia dankt alle aanwezigen voor hun belangstelling en de families Lemmens en Wackers voor hun medewerking en natuurlijk zal volgend jaar het zevende platzconcert ergens in het Beegse worden gehouden. Die belofte is inmiddels weer gedaan.


Goed voor de dag in het stadion
[RJ] - 19-8-2007 11:45:51


Ten overstaan van ongeveer zesduizendvierhonderdenachtentwintig toeschouwers kwamen we vrijdagavond goed voor de dag. Na enkele aanloopproblemen (waarvoor dank aan alle doorzetters) wisten we een goede bezetting op het veld te krijgen. Voor de wedstrijd en in de rust was het veld van ons. We ontregelden enigszins de warming-up van Volendam, maar dat was niet zo erg. Was het vorige keer met name rond het veld en diagonaal, deze keer gooide John ook een cirkelloopje en Engels counteren in het optreden. Nao veure Fortuna, Koning Voetbal en de Beatles on Parade werden enkele keren ten gehore gebracht. Aan het einde van de pauze hadden we zeker ALLE aandacht in het stadion, want men wilde hervatten, echter wij waren nog niet klaar. Het leverde nog een extra applaus op. Helaas kon Fortuna ons goede voorbeeld niet volgen en verloor, ondanks aanvankelijk goed spel, toch (weer) de wedstrijd.


St. Cecilia opnieuw naar Fortuna Sittard
[RJ] - 13-8-2007 8:12:43


Vrijdagmiddag (10 augustus) zijn we opnieuw (erg laat...) door Fortuna Sittard benaderd een wedstrijd (de eerste thuiswedstrijd van de competitie) op te luisteren. Zondagmiddag is gebleken dat we dit qua bezetting verantwoord kunnen doen. We moeten, net als verleden keer, via de hoofdingang naar binnen. Het is de bedoeling dat we twee keer een optreden verzorgen. De eertse keer om 19.30 uur ( voor aanvang van de wedstrijd die om 20.00 uur begint), en de tweede keer tijdens de rust van de wedstrijd. We moet uiterlijk om 19.00 uur aanwezig zijn in het stadion we hebben dan voldoende tijd om alles te checken en ons op te stellen.
In overleg met de dirigent zal bekeken worden hoe de (ook zeer noodzakelijke repetitie van het harmonieorkest - gelet op het platzconcert van 7 september - kan worden ingehaald)


Gepaste uitvaart Eugène Strikers
[RJ] - 29-7-2007 13:50:10


Vrijdag jl. werd, binnen de mogelijkheden die we hadden vanwege de vakanties, op een gepaste wijze afscheid genomen van Eugène Strikers. Vanaf 09.00 uur waren orkest en dirigent in de weer om de 5 muziekstukken (met dank aan de muziekarchivarissen) in te studeren. Eugène werd gedragen door (oud-)bestuursleden en voorzitter Léon Strikers (een neef van de overledene) las het In Memoriam voor. Het orkest speelde Chant, Pie Jesu, Oblivion - nu met Jos Janssen als solist - Intermezzo Sinfonico, Air Baroque en Great is Thy Faithfullness. Een identiek programma als bij Arnold Maassen. Saillant detail is dat Eugène bij de uitvaart van Arnold nog als drager fungeerde. Er zijn natuurlijk meer parallellen want ze hebben samen lange tijd St. Cecilia gediend. Ook onze drumband was in de H. Mis aanwezig. De plechtigheid werd overigens door vele mensen bezocht. Gezamenlijk ging het naar het kerkhof waar het Trio uit de Laatste Groet gespeeld werd. We waren het Eugène verplicht en zo geschiedde. De familie gaf aan het enorm gewaardeerd te hebben.


Eugène Strikers overleden
[RJ] - 22-7-2007 21:55:45


Met zeer grote verslagenheid hebben we op zondag 22 juli jl kennis genomen van het plotseling overlijden van onze erepenningmeester Eugène Strikers, thuis in de Dr. Duijsenslaan. Eén van onze trouwste leden is ons zeer onverwacht in de leeftijd van 69 jaar ontvallen.
Eugène was meer dan vijftig jaar lid van onze vereniging en hij was zowel secretaris, gecombineerd secretaris-penningmeester als penningmeester over een periode van 17 jaar (1966 tot 1983) en nog eens bestuurslid en tweede penningmeester van 1990 tot 1999. Als muzikant was hij na een begin op klarinet, sinds 1967 als (bariton-)saxofonist aan St. Cecilia verbonden. Plichtsgetrouw en met een minimale absentie. Ook in andere activiteiten zoals bv. de verjaardagsaktie, het oud-papier, financiële commissie en het Cecielke leverde hij zijn bijdragen, zelfs wanneer hij het vanwege zijn gezondheid iets kalmer moest doen.
In 2000 werd hij benoemd tot bestuurslid van verdiensten en erepenningmeester en bij gelegenheid van het eeuwfeest van onze vereniging ontving hij voor zijn verdiensten een koninklijke onderscheiding. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.
Onze condoleances aan echtgenote Bep, dochters Audrey en Mariëlle en familie. Wij wensen hun veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dat Eugène moge rusten in vrede.


Speciaal optreden KME-plus
[RJ] - 1-7-2007 13:31:02


Zaterdagavond 30 juni trad een KME-plus op bij een bijzondere gelegenheid in Obbicht in de Burgemeester Van Hinsbergstraat. Twee vijftigjarigen vierden daar hun feestje en daarvoor trad een bijzonder kamerorkest op. KME gemengd en KME klarinet, aangevuld met koperinstrumenten, klarinetten en saxofoon plús zang.... Het geheel zat dus in de kamer en stond onder leiding van Marc Bongers, die als componist en arrangeur van de symfonie samen met Jean-Paul Savelkoul hoofdverantwoordelijke was. Een compilatie van favoriete melodieën van Sara en Abraham werd enthousiast ten gehore gebracht met zang van Valerie en Jean-Paul. De vijftigjarigen en het aanwezige publiek konden dit allemaal behoorlijk waarderen en KME plus ging vervolgens aan het buffet.... Gezellig.


Drie geslaagden (klarinet praktijk) erbij
[RJ] - 30-6-2007 15:01:06


Zaterdagmorgen waren in de bovenzaal van Oos Hoes nog de praktijkexamens klarinet. Valerie Savelkoul had haar examen verschoven, dus waren nog drie kandidates over; Fleur Zelissen voor het A-diploma, Floor Lassche voor het B-diploma en Dana Salden (de jarige!) eveneens voor het B-diploma. De commissie voor deze keer bestaande uit Thijs Tonnaer (voorzitter) Jo Caelen (docent) Hermie Smeets (Jo Savelkoul was verhinderd) en Raymond Jennen (Hub Renet was verhinderd) hoorde o.a. goede voordrachten en technisch goed spel van de kandidaten. Het is voorwaar geen sinecure een dergelijk examen waarbij toepassing en functioneren van de theorie, instrumentale vaardigheid en muzikaliteit worden beoordeeld, af te leggen. De resultaten waren alleraardigst en alle kandidaten slaagden ruim voor het examen, waarbij Floor en Dana een 8 gemiddeld scoorden en Fleur zelfs een 9 behaalde (en dus met lof slaagde) Dames proficiat en ga door op de ingeslagen weg.


Gezellige Barbecue sluit seizoen af
[RJ] - 30-6-2007 14:49:08


Middels een goed geslaagde en gezellige BBQ van de Sjefs Vic Nelissen en Lou Kirkels wist een grote groep Cecilianen vrijdagavond de café en de soos van Oos Hoes langdurig bezet te houden. Met de bonnen in de hand stond menigeen in de rij voor het lekkers op de grills. Danielle Nelissen zorgde in de soos voor de salades, het brood en de sauzen en bij de penningmeester Riny Hipwood kon iedereen zijn penningen ophalen. Jullie allen bedankt voor de inzet. Ook dank aan Ger en Nel voor hun bijdrage aan het 'natje' en aan Keurslager Kitzen voor zijn bijdrage aan een gezellige avond. En passant werd ook een nieuwe versie van het Cecielke aan de man gebracht. Gelukkig was een aantal mensen bereid enkele exemplaren voor buurtgenoten mee te nemen en zo hoort dat ook.
Gegadigden voor de organisatie van BBQ2008 kunnen zich aanmelden bij het bestuur. Denk erom; de opzet is dat eenieder eens aan de bak komt. Dus.....


Mooie prestaties van Ellen Janssen en Ruby Zelissen tijdens Finale Jonge Solisten
[HS] - 25-6-2007 1:11:16


Tijdens de Finale Jonge Solisten op zondag 24 juni 2007, in de concertzaal van het Conservatorium te Maastricht, behaalden Ellen Janssen en Ruby Zelissen mooie resultaten.
Beide dames hadden zich voor deelname weten te kwalificeren tijdens de solistenconcoursen, eerder dit jaar gehouden. Op zich al een prestatie van niveau.
Zowel Ellen alsook Ruby kwamen in de Limburgse hoofdstad uit in de derde divisie. Ellen speelde op dwarsfluit: Russisches Zigeunerlied van W.Popp en verdiende met haar optreden 91 punten ( 1e prijs met lof der jury). Ruby vertolkte op klarinet: Variations van Carl Maria von Weber, en voor haar optreden had de jury - bestaande uit de heren Jos van de Braak en Dick Bolt - een beoordeling van 88 punten (1e prijs ).
Uiteraard een dikke proficiat voor beide dames!!!


JEC zet tent Place d'Eglise op de kop
[RJ] - 11-6-2007 13:22:45


Ons onvolprezen JEC gaat maar door op de succestoer. De jongens en meiden van patron Hermie speelden zondagochtend tegen de klok van 12.14 uur ongeveer in de tent op het festival Place d'Eglise hun succesrepertoire. Want zo kunnen we het wel inmiddels noemen. Soms niet gehinderd door enige microfoon wist le directeur Smeets, getooid met een alpinopet en in een Mediumsize-Cecilia-Roepoepers-allwhether-outfit met stropdas, de mensen te vertellen wat er gespeeld zou gaan worden. De geluidsman soms radeloos met microfoon achter latend. Natuurlijk sprongen met name Crazy Little Thing, Langstrumpf Samba en Give me some Bluesbrothers er uit. Bij het laatste werk was er niemand meer die niet op de muziek reageerde en er volgde een 'staande ovatie' (de meeste mensen stonden in de tent) Het orkest moest nog een toegift spelen, want het applaus en het 'Zugabe-geroep' was niet van de lucht. De tent ging a.h.w. een beetje op de kop. Leuk optreden!!


Erelid Jan Muurmans overleden
[RJ] - 11-6-2007 13:22:17


Donderdagochtend is op 71-jarige leeftijd ons erelid, oud-gediende Jan Muurmans overleden. Jan was vroeger actief lid van de drumband als klaroenspeler. Ook bij de buffetverzorging en bij de verjaardagsaktie leverde Jan zijn bijdrage. Altijd wel voor een grap te vinden, kan gesteld worden dat zijn humor onmiskenbaar 'des Jans' was. De muziek heeft altijd zijn belangstelling gehad. Actief ging hij op de vocale toer, maar de interesse in zijn harmonie en drumband is altijd gebleven. Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen de familie veel sterkte.


Jos Janssen geslaagd voor praktijkexamen klarinet
[RJ] - 5-6-2007 16:34:50


Jos JanssenJos Janssen, bezig met zijn second life, is hedenmiddag glansrijk geslaagd voor zijn praktijkexamen klarinet aan het Conservatorium te Maastricht. Zijn familie, dirigent Thijs Tonnaer en een grote delegatie Cecilianen en enkele Bokken (Kon. Harm. Thorn) waren getuige van de prima verrichtingen van Jos in vier zeer uiteenlopende werken. Ook zijn oud-leraar André Seerden werd op de tribune waargenomen.
Het eerste werk, The Laughter of Women (Gwyneth Wacker) werd uitgevoerd door Jos op klarinet, Betty Dumont aan de vleugel en de Amerikaanse sopraan Daphne Weston (samen vormen zij sinds enige tijd het ensemble Melpomene) Als tweede werk werd het Grand Duo Concertant (Carl Maria von Weber) uitgevoerd met Jeroen Riemsdijk aan de vleugel. Daarna volgde een solo-werk voor Jos, namelijk de Sonata for Clarinet (John Cage) en afgesloten werd met de Sonate voor klarinet van Francis Poulenc, wederom met begeleiding door Jeroen Riemsdijk.
De examenjury beoordeelde het optreden van Jos met een 7.5, een cijfer waar hij trots op mag zijn enne... wij zijn trots op Jos. Proficiat.


Dubbel Zeer Goed op Maasgouwtoernooi
[RJ] - 3-6-2007 17:38:09


Het Maasgouwtoernooi 2007, het 43e in successie, vond plaats in de sporthal De Sjirp te Nieuwstadt en Fanfare Juliana Holtum was de gastvrouwe tezamen met de muziekfederatie. Het toernooi leverde voor St. Cecilia wederom een dubbel op. Zowel drumband als orkest behaalden 'zeer goed.'
Zaterdag 2 juni trad om 20.10 uur het harmonieorkest op in een warme sporthal. Ten overstaan van zo'n 150 luisteraars en natuurlijk jurylid Pierre Kuijpers werd geopend met de Cowboys van John Williams. Als A-werk werd de Mississippi Suite van Ferde Grofé uitgevoerd. Een transcriptie van een symfonisch werk waarin diverse aspecten van en rondom deze Amerikaanse rivier worden beschreven. Het B-gedeelte werd gevormd door de symfonie van Latijns-Amerikaanse volksliederen voor harmonieorkest; La Fiesta Mexicana, geschreven door Herbert Owen Reed. Het werd een geconcentreerde mooie uitvoering die uiteindelijk het hoogste predikaat opleverde. Pierre Kuijpers gaf op de zaterdagavond aan 'dat het korps met kop en schouder boven de rest uit stak'. La FIesta Mexicana vond hij overigens nog steeds één van de monumenten / toppers uit het repertoire van de blaasmuziek. Natuurlijk werd dit succes, de enige 'zeer goed' van de avond, nog nagevierd in de tent en later in Oos Hoes. Het mag wel gezegd worden.... we hebben er een mooie concertopname bij.
Zondag was het de beurt aan de drumband, die na een repetitie in de vroege ochtend, tegen 11.30 uur naar Nieuwstadt vertrok. Gelukkig was uw correspondent aanwezig om enkele 'sjlipse te knuipe'. Het optreden vond plaats om 12.00 uur en uitgevoerd werden enkele werken uit het concoursprogramma, namelijk de mars Americanos van instructeur John Maassen en Visions van Vincent Cox. Een boeiende uitvoering die door Henk Mennens, het drumbandjurylid, dus eveneens met 'zeer goed' werd beoordeeld. Het korps werd uitvoerig door het jurylid gecomplimenteerd met keuzes en uitvoering, natuurlijk wel wijzend op details, maar ook op de kwaliteiten van het ensemble. De beoordeling leverde natuurlijk tevreden gezichten op, maar ook even een bijzonder moment waarbij zonder twijfel gedacht werd aan onze erevoorzitter Arnold Maassen Z.G. Heel begrijpelijk. Overigens behaalde de drumband nog een paar puntjes meer dan het orkest, waarvan akte, maar dat mag...

De uitslagen:

Hafa-orkesten: Zeer Goed voor St. Cecilia Grevenbicht en Buchten. Goed voor Berg aan de Maas, Nieuwstadt, Guttecoven, Einighausen, Aurora Grevenbicht, Dieteren en Obbicht. Ruim Voldoende voor Roosteren, Born en Limbricht

Drumbands: Zeer Goed voor St. Cecilia Grevenbicht, Guttecoven, Buchten, Berg aan de Maas en Obbicht, Goed voor Nieuwstadt, Dieteren, Limbricht, Born, Einighausen en Aurora Grevenbicht. Ruim voldoende was er voor Roosteren.


Voor u gelezen op beeg.nl
[RJ] - 3-6-2007 11:18:41


(uit het weblog van Leon Frissen, Gouverneur)
'..28 mei 2007 Pinksterprocessie Grevenbicht
De sacramentsprocessie die door de straten van Papenhoven-Grevenbicht trekt, heeft een bijzondere aanleiding, want de Catharinakerk bestaat dit jaar 100 jaar. Bij aanvang van de plechtige Hoogmis in deze kerk wordt het beeld van Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee binnengedragen. Bisschop Wiertz gaat voor in de eucharistieviering die wordt opgeluisterd door een gelegenheidskoor van wel 80 zangers en instrumentalisten. De processie die aansluitend vertrekt, begint en eindigt bij de jarige kerk, alwaar harmonie St. Cecilia en het gelijknamige kerkelijk zangkoor de jubileumcompositie “Processio Bichtae” ten gehore brengen. De talrijke deelnemers maken er een plechtige, mooie en feestelijke gebeurtenis van...'
Een mooi stukje van de Commissaris van de Koningin in Limburg en ook mooi dat hij ons daarin vermeld. Waarvan akte.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275