Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Nat, maar mooi Pinksterfeest in Beeg
[RJ] - 28-5-2007 16:44:01


Na een goede vrijdagavondrepetitie kon Pinksteren beginnen. Waren diverse muzikanten en (gelegenheids-)koorleden met een Ceciliaanse achtergrond al 's middags actief bij de generale repetitie in de kerk, zaterdagavond was het natuurlijk tijd voor onze traditionele rondgang. Vanaf 19.30 trokken we door het vlaggende Grevenbicht (een mooi gezicht) en het moet gezegd worden, ook wij hadden vele enthousiaste jonge vlaggendragers erbij. Een speciale vermelding is er voor Jack Schmeitz en Funs Koevoets, die de vuurdoop ondergingen als dragers van de schellenbomen. Heren, geweldig! Overigens vonden ze dat zelf ook prachtig. Het weer was goed en via enige omzwervingen (inclusief een 'processiemoment') kwamen we langs de pas gerestaureerde H. Kruiskapel om voor het huis van Nic en Bep Tholen-Evers halt te houden. Omdat het Hare Majesteit enkele weken geleden had behaagd enzovoorts, brachten wij ter plekke een serenade. Dit werd duidelijk op prijs gesteld en Nic en Bep stelden ons een donatie in het vooruitzicht. Een klasse gebaar. Aangezien onze voorzitter toch een neusje heeft om zaken te combineren, speelden wij tevens voor de Gabriëllen en de medewerkers / gasten van de restauratie van de Kruiskapel een 'Lang zullen ze leven.' Ook dit werd op prijs gesteld en bij monde van Sjra Savelkoul werden we uitgenodigd het glas met hun te heffen. Deze excercitie lukte, na twee keer Engels counteren, eveneens bijzonder goed. Overigens kon secretaris Arnou Zelissen het liedje ook waarderen, gelet op zijn verjaardag. Enkele straten verder werd opnieuw halt gemaakt en wel voor de traditionele caféstop, deze keer bij Café de Mert van kastelein Geert Knevelmans. Menigeen liet zich het nat weer goed smaken en vanaf deze lokatie waren het nog maar een paar straten richting Oos Hoes. Tot onze verrassing werden we echter onderaan op de Pannesheuvel voor de derde keer stop gezet. De familie Heyen was bereid ons allen op een stukje worst te vergasten. En ook zonder dipsaus (he...Ron Mangham) smaakte de cervelaat goed. Opnieuw was een 'Lang zullen ze leven' te horen. Tegen 21.30 uur kwamen we aan bij Oos Hoes en kon de kermis beginnen. Zondag was voor de vereniging een rustdag en maandagochtend waren diverse Cecilianen al vroeg uit de veren. In de kerk werd in en met het uitgebreid Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia de Pastorale Messe van Ignaz Reimann uitgevoerd. Het koor was enigszins 'blauw getint'. Bij het ensemble speelden Riny en André van den Bergh, Nicole Demas, Roland, Han en Hermie Smeets (ook zang), Ton Kriens, Rick Maassen en Marc Bongers in uniform mee. Natuurlijk stond het geheel o.l.v. Lou Kirkels. Verdere blauwe stropdassen werden opgemerkt bij Ton Bongers, Roel Salden, Valerie Savelkoul, Marloes Wijshoff, Frans Laumen, Lizzy Maassen, Cecile van Didden, Sanne Goossens en Raymond Jennen (naast vele andere Cecilianen) . Het was een mooie H. Mis met maar liefst 8 Heren waarvan de bisschop Wiertz als hoofdcelebrant. Bovendien was de Sterre der Zee aanwezig, een zeker niet-alledaags tafereel. Ons korps stond er goed op met bijna 60 muzikanten achter drumband, vaandels en bestuur. Een imposant plaatje, dat was iedereen duidelijk. De Processie viel helaas bijna in het water, want het bleef niet droog. Toch werd het hele programma afgewerkt met als apotheose de gezamenlijke uitvoering van Processio Bichtae, door onze tweede dirigent en componist Jo Savelkoul gedirigeerd en uitgevoerd door ons korps en alle zangers. Een geweldig slot van een prachtige ochtend. Daar kan iedereen trots op zijn.


JEC bouwt muzikaal mee in Communiemi
[RJ] - 14-5-2007 13:15:13


Ons JEC heeft afgelopen zondag muzikaal meegebouwd in de Communiemis, waarin het thema 'bouwen aan de kerk' centraal stond. Op het laatste moment werd duidelijk dat ook bij de binnenkomst van de Communicanten gespeeld mocht worden en de keuze viel, met enige aarzeling op Country Roads. Van de andere kant verblijven we in de country en is het toch de weg naar de Eerste H. Communie, nietwaar? Hoe dan ook, de intocht van de genodigden verliep iets minder plechtig, maar ook meteen meer ontspannen. Tijdens de Communie werden de Langstrumpf Samba en Crazy Little Thing called Love uitgevoerd. Deze werken leidden tot toenemend enthousiasme bij de feestlingen en spontaan meeklappen was op een gegeven moment aan de orde. Aan het einde van de viering werd voor de jarige Sara - Maria Savelkoul - het Lang zal ze leven gespeeld. Het was een leuke ochtend.


Ellen Janssen scoort in Hulsberg
[RJ] - 12-5-2007 13:38:06


Tijdens het solistentoernooi te Hulsberg in het weekend van 4 en 5 mei, behaalde Ellen Janssen op dwarsfluit het mooie aantal van 89 punten en een gedeelde tweede plaats in haar afdeling. In de krant stond abusievelijk een derde plaats vermeld, maar dat was dus niet zo. Hoe dan ook een zeer fraaie eerste prijs. Het toernooi was het laatste in de kwalificatiereeks voor de Limburgse Solisten Finale (waaronder ook Buchten, Nieuwstadt, Bleijerheide en Horn) van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Ellen proficiat.


Ere wie ere toekomt
[HS] - 2-5-2007 20:47:27


In het bericht over de succes van de Cecilia-solisten op het Roderland-solistenconcours te Bleijerheide zijn twee foute uitslagen vermeld.
Floor Lassche behaalde 88 punten in de vijfde divisie en geen 86 punten. Daarnaast behaalde Valerie Savelkoul in de eerste divisie 89 punten, daar waar abusievelijk 88 vermeld was. Onder de noemer ere wie er toekomt is dat bij dezen rechtgezet. Er wordt per slot van rekening hard voor gestudeerd.
Dames, nogmaals proficiat met jullie prestaties.


De kracht van Cecilia
[RJ] - 2-5-2007 10:57:42


Afgelopen dagen hebben aangetoond welke (veer-)kracht onze vereniging heeft. Toch behoorlijk aangeslagen door het plotselinge overlijden van onze erevoorzitter, ons aller Arnold Maassen, wisten bestuur en leden een geweldige draai te geven aan de gebeurtenissen afgelopen weekend. Na veelvuldig overleg en niet in de laatste plaats dankzij de bereidheid van Frans Laumen kon het korps vrijdagavond onder zijn leiding een zeer goed visitekaartje afgeven in het stadion van Fortuna Sittard. Voor de wedstrijd en tijdens de rust zorgden de inderhaast ingestudeerde 'Koning Voetbal' en 'Noa veure Fortuna' voor enige stemming bij de ruim 6000 toeschouwers. De foto's zullen elders op deze site gepubliceerd worden.
Zaterdag ging een uitgebreid JEC, inclusief aanhang meer dan 50 personen, naar de Efteling te Kaatsheuvel. Het werd een prachtige dag met twee prima concerten op de kiosk bij Het Witte Paard en bij terugkeer nog een warme hap in Oos Hoes (met dank aan Ger Spee). Lof voor organisatie én deelnemers. Ook hiervan zullen vele foto's volgen. Het bestuur bracht een condoleancebezoek bij de familie Maassen.
Zondag opende het korps om 11.00 uur ten overstaan van o.a. de burgemeester Cox en zijn college de jaarlijkse VBO-markt. Uit piëteit voor onze overleden erevoorzitter werd ervoor gekozen geen rondgang over het parcours te maken.
Dinsdagochtend was het orkest om 09.00 uur in de Catharinakerk om 5 werken in te studeren voor de Uitvaartdienst van 10.30 uur. Het werd een mooie mis (ook met dank aan muzikale leiding plus de archivarissen) waarin naast ons orkest ook Rick Maassen op marimba een laatste hulde aan zijn opa bracht. Het In Memoriam van voorzitter Leon Strikers was goed, duidelijk en krachtig. Noblesse oblige en Arnold kreeg de complete verenigingseer met muzikale begeleiding naar het kerkhof.
St. Cecilia heeft, geheel volgens de gedachtengang van Arnold, de afgelopen dagen flexibel en krachtig gehandeld en dat verdient respect en complimenten.


Lintje voor erelid Nic Tholen
[RJ] - 27-4-2007 17:32:58


Hedenochtend meldde burgemeester Sjaar Cox dat het Hare Majesteit had behaagd de heer N.W.M. Tholen (62) uit Grevenbicht te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn verdiensten als trainer en bestuurslid van de Eerste Judoclub Grevenbicht. Bovendien was hij jarenlang lid van de vrijwillige brandweer, vrijwilliger EHBO en bij Carnavalsvereniging De Zawpense te Grevenbicht. Wat niet op de site van de gemeente vermeld stond, is dat Nic ook bij St. Cecilia zijn bijdrage in het verleden heeft geleverd. Hij was lid van de drumband en sloeg samen met broer Hub (tegenwoordig bestuurslid bij Concordia Obbicht) de tenor-trom. Een imposant koppel. Ook droeg hij een tijdje het drumbandvaandel en was hij bij de materiaalmannen. Nic van harte proficiat met deze onderscheiding.


Arnold Maassen overleden
[RJ] - 26-4-2007 9:27:56


Arnold MaassenMet zeer grote verslagenheid hebben we hedenochtend kennis genomen van het plotseling overlijden van onze erevoorzitter Arnold Maassen in het ziekenhuis te Sittard. Onze eminence grise, een boegbeeld van St. Cecilia, van de blaasmuziek regionaal (Maasgouwfederatie) en provinciaal (Limburgse Bond van Muziekgezelschappen) is ons ontvallen.
Arnold was meer dan vijftig jaar lid van onze vereniging en hij was 5 jaar actief als secretaris en maar liefst 21 jaar als voorzitter. Terecht werd hij bij Cecilia benoemd tot bestuurslid van verdiensten met als eretitel erevoorzitter. Ook het erebestuur kende hem een negental jaren als voorzitter. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. Zoals reeds gemeld was hij ook op andere terreinen met de blaasmuziek bezig en met succes. Voor zijn verdiensten werd hij tevens erevoorzitter van de Maasgouwfederatie, erebestuurslid van de LBM, ontving hij een koninklijke onderscheiding (1990) en de speld van verdiensten van de gemeente Sittard-Geleen in 2004.
Op dit moment kunnen wij enkel ons medeleven en onze oprechte condoleances uitspreken naar alle leden van de familie Maassen. Wij wensen hun veel sterkte toe bij het dragen van dit verlies. Dinsdag a.s. zal de uitvaartplechtigheid plaatsvinden in de Catharinakerk en Arnold zal met complete verenigingseer worden begeleid.


4 fraaie eerste prijzen te Bleijerhe
[RJ] - 25-4-2007 8:21:30


Het seizoen van de solistenconcoursen is in volle gang en na de mooie optredens te Buchten en Nieuwstadt zijn enkele solisten van onze harmonie ook in de Oostelijke Mijnstreek muzikaal actief geweest. En met succes. Op het Roderland solistenconcours in Bleijerheide-Kerkrade werden wederom mooie resultaten geboekt. Achtereenvolgens behaalden Floor Lassche op klarinet in de 5e divisie 88 punten 1e prijs, Ellen Janssen op dwarsfluit in de 3e divisie 87 punten 1e prijs, Ruby Zelissen op klarinet in de 3e divisie 90 punten 1e prijs met lof en Valerie Savelkoul eveneens op klarinet in de 1e divisie 88 punten 1e prijs. Vier fraaie eerste prijzen kunnen dus worden bijgeschreven. Allen proficiat.Drumband imponeert te Buchten
[RJ] - 22-4-2007 17:20:50


Zaterdag 21 april was onze drumband te gast bij Schutterij St. Joseph Buchten voor deelname aan het DrumbandQuattroConcert. In deze 11e editie van concerten van de drumbands die onder leiding staan van instructeur John Maassen waren respectievelijk Buchten (ook met Lambert Evers als instructeur blaasinstrumenten), Limbricht, Holtum en Grevenbicht actief. Het meest imponerende optreden, en dat is niet chauvinistisch bedoeld, kwam toch van de Cecilianen. Gelet op aantal slagwerkers, materiaal en programma vormden zij het slot- en klapstuk van de avond. Uitgevoerd werden de werken van het Podium Concours; Duende - Vision - Jungle Relaxation uit South African Sceneries - Proloog en deel 1 Cuzco uit Inca en tenslotte Rhythm Fever. Volgens de spreker had zelfs het jurylid (P. Bouten uit Thorn) meegeswingd of geswongen (dit zal met scrabble waarschijnlijk toch niet scoren). Natuurlijk zal de instructeur aangeven dat er nog heel wat te wensen is, maar we zijn op de goede weg...


JEC actief op zonovergoten Voorjaars
[RJ] - 17-4-2007 13:57:15


Tijdens de zonovergoten voorjaarsmarkt nam tegen 12.00 uur geleidelijk een delegatie van het JEC plaats en na enige huishoudelijk gesleep met stoelen en drumstel was het steeds completer wordende gezelschap een kwartiertje later gereed om het publiek een concertje aan te bieden. De dames en heren op de kiosk hadden er zin in en uitgevoerd werd een nieuw programma (El Bimbo en de Danzas Folkloristicas) en enkele nummers met een recent verleden (o.a. Let's make music en Give me some Bluesbrothers) Dirigent Hermie Smeets (volgend jaar een goede 'maik' gewenst) leidde de mensen door het programma. Paul Janssen kende zijn premiereconcert op basgitaar en dat ging lekker. Het publiek luisterde aandachtig en kreeg nog gratis een teint op de koop toe. Bovendien kon gekeken worden naar de nieuwste mode op het gebied van zonnebrillen. Met een welverdiend applaus in de zak maakten de jonge musici het podium weer vrij. En nu op naar de Efteling...


Paasconcert op niveau
[RJ] - 10-4-2007 18:27:06


Het Dubbel Paasconcert op maandag 9 april jl was op niveau. Dat mag gerust gezegd worden en wel om de volgende redenen; we hadden de Limburgs en Nederlands kampioen op bezoek, onze beider programma’s stonden garant voor een hoog muzikaal niveau, de muziekliefhebbers waren in grote getale aanwezig en het publiek genoot aandachtig van de concerten. Zelfs het applaus was van niveau. Bovendien was dirigent Jean Cosemans van Obbicht, ondanks een fikse blessure door een valpartij, bereid te dirigeren en dat zegt ook iets over zijn niveau van betrokkenheid bij dit concert en ook nog steeds bij St. Cecilia. Hij vertelde en passant aan de toeschouwers dat hij zo’n dertig jaar geleden geruime tijd in Oos Hoes in de hoek van de zaal had vertoefd. Wat niet iedereen weet is dat Jean in die tijd trompettist bij Cecilia was. Hij werd dan door Wim Jennen in Urmond opgehaald om zijn partijtje bij ons mee te spelen. Diegene die hier aan twijfelt mag de concoursfoto 1984 bekijken om het bewijs te zien.
Ons eigen programma, wij openden het concert, weer helemaal nieuw ingestudeerd, was voor een eerste concert niet verkeerd. Zeker gelet op de aanpassingen die in laatste minuut nog moesten worden gedaan. Bovendien is La Fiesta Mexicana een werk van de Hors Categorie, dat had dirigent Thijs Tonnaer al aangegeven. Ook Jean Cosemans en oud-dirigent August Thissen beaamden dit. Natuurlijk hebben we nog een hoop dingen te wensen richting het Maasgouwtournooi, maar ‘de kop is er af.’ Als laatste werk speelden wij de mars Thundercrest en deze werd aan Concordia opgedragen als blijk van waardering voor hun prachtige concoursprestaties. Een geste die door Concordia erg werd gewaardeerd. Concordia Obbicht zelf speelde haar concoursprogramma en natuurlijk soleerde Etienne Houben nog eens in zijn UFO van slagwerkinstrumenten. Diegenen die Venlo hadden gemist kregen zo de kans het nog een keer te horen.
Via het damescomité kon menigeen nog zijn of haar achterstand in paaseieren wegwerken en ging men weer naar huis. Volgend jaar, opnieuw vervolgd ...in Obbicht.


Cecilianen actief tijdens Kennedymar
[RJ] - 10-4-2007 18:25:54


Paaszaterdag waren enkele Cecilianen actief op diverse fronten tijdens de Kennedymars 2007. Natuurlijk was een groep lopers actief, daar gaat het immers om. Zo zag uw correspondent te Wessem achtereenvolgens Ton Bongers, Sanne Goossens en Han Smeets lopen. Valerie Savelkoul en Marloes Wijshoff lagen toen al een stukje voor op de rest. Op muzikale klanken van Kapel Eige Wies, waarin altijd een groep Cecilianen present is met o.a. Rob Janssen en Roland Smeets, liep het een stuk makkelijker. Daarnaast waren natuurlijk diverse belangstellenden onderweg met proviand en goede zorgen, morele steun, voor fotografie etc. Last but not least werden o.a. Frans Laumen en Petra Omloo gespot in zaal Aad Thoear, voor het behandelen van blaren etc.
Enne, ze hebben hem allemaal uitgelopen! Proficiat.

Enkele deelnemers


Dubbel Paasconcert
[RJ] - 4-4-2007 13:07:41


Maandag 9 april a.s. zullen in Oos Hoes twee harmonieorkesten gevolg geven aan een inmiddels rijke traditie om samen met Pasen te concerteren.
Wij ontvangen dan onze muziekvrienden van Concordia uit Obbicht. De aanvang van het concert is 11.00 uur waarbij Cecilia onder leiding van Thijs Tonnaer het spits afbijt. Uitgevoerd wordt een Amerikaans concertprogramma met muziek uit het Zuiden der Verenigde Staten, Mexico en het wilde westen. Dit gebeurt met de Mississippi Suite (misschien wel een Nederlandse première van de complete suite), La Fiësta Mexicana en de Cowboys Overture. De mars Thundercrest besluit ons programma.
Harmonie Concordia, de Limburgs Kampioen en bovendien afgelopen weekend glorieus winnaar van het Nederlands Kampioenschap in de Eerste Divisie, zal om 12.00 uur spelen. Onder leiding van Jean Cosemans zullen zij hun concoursprogramma met als thema Dans uitvoeren. De werken zijn o.a. Yiddish Dances, de Symfonische Dans 1 en Conga uit Latin American Symphonette.
Het belooft een aangename ochtend te worden,.......... met paaseieren!! 'Sleep het thuisfront ook mee....'


Uitslagen Cecilianen op solistentour
[RJ] - 1-4-2007 21:05:33


Op zondag 1 april nam een 7-tal leerlingen van onze harmonie deel aan het solistentoernooi te Buchten. Hier werden weer prachtige resultaten behaald.
In de Jeugddivisie behaalde Tom van den Bergh 80 punten, Thimo van Issum 84 punten en Fleur Zelissen 86 punten. Fleur kreeg een beker mee naar huis voor een derde plek in haar afdeling.
In de 5e divisie behaalde Floor Lassche 83 punten en Bas van den Bergh eveneens 83 punten.
In de 4e divisie behaalde Dana Salden 82 punten.
In de 3e divisie behaalde Ruby Zelissen het mooie resultaat van 87 punten.
Allemaal proficiat met deze mooie optredens.


Algemene Ledenvergadering 25 maart
[RJ] - 29-3-2007 1:08:18


Zondagochtend 25 maart werd de 106e Algemene Ledenvergadering gehouden.
De vaste agendapunten passeerden de revue, de verslagen van secretaris, damescomité, erebestuur en de werkgroep opleidingen en muzikale zaken werden vastgesteld en middels een beamerpresentatie werd de financiële administratie inzichtelijk gemaakt.
Het bestuur blijft kiezen voor enerzijds sober beleid, maar staat anderzijds open voor alle suggesties en ideeën. De leden worden hiervoor van harte uitgenodigd.
Hylke de Witte vertelde de aanwezigen over het wie, wat en wanneer van het JAC.
Wim Jennen werd na exact 35 jaar bestuurslidmaatschap (waarvan 23 jaren db-lid) door de vergadering benoemd tot bestuurslid van verdiensten. Een oorkonde (opzet van Pierre Lumens) en een bos bloemen werden onder groot applaus van de vergadering door voorzitter Leon Strikers overhandigd. Hub Renet werd herkozen voor een nieuwe periode en Nicole Demas’ tussentijdse toetreding werd door de vergadering bevestigd. Aan haar werd het dan ook het bestuursinsigne uitgereikt.
Een zeer voorspoedige voortgang van de wijzigingen statuten en huishoudelijk reglement, moest helaas even geparkeerd worden, omdat voor enkele wijzigingen opnieuw de notaris geraadpleegd moet worden. De toelichting op e.e.a. werd verzorgd door oud-voorzitter Ger Theelen. De vergadering stemde in met de gang van zaken en in een aparte najaarsvergadering zal dit onderwerp opnieuw aan de orde komen.
De jubilarissen werden door traditioneel door onze erevoorzitter en bestuurslid van verdiensten van de LBM, Arnold Maassen op geroutineerde wijze gedecoreerd; Miranda Chorus, Sanne Lemmens, Mark Salden en Koen Cuijpers ontvingen het vermiljoenen insigne voor 10 jaar trouwe dienst en Lou Kirkels, Ton Kriens en Hermie Smeets ontvingen voor 40 jaar lidmaatschap het gouden insigne van de FKM. Tijdens de huldiging werd (eveneens traditioneel) enige interessante informatie over de jubilarissen, samengesteld door Raymond Jennen en Nicole Demas, door laatstgenoemde aan de vergadering verstrekt. De feestelingen kregen ook nog een leuk bosje bloemen.
Het jaarprogramma kwam aan de orde, met wederom vele activiteiten zoals de 18e Voorjaarsmarkt (toelichting Jos Jacobs) het uitstapje van het Jeugdensemble naar de Efteling en het bondsconcours van de drumband.
Pierre Lumens verraste iedereen met een nieuwe aanwinst voor het verenigingsarchief. Via de familie Teunissen-Pernot was namelijk de beschikking verkregen over een receptieboek van het veertig en vijftigjarig bestaansfeest, met vele handtekening, illustraties.
Raymond Jennen ontving als dank voor zijn grote inzet als secretaris in de periode 1995 tot 2007 een oorkonde uit handen van de voorzitter. Ook hij kon rekenen op een applaus. Raymond blijft wel aan als bestuurslid. Ten aanzien van de exacte taakverdeling etc. m.b.t. het secretariaat kon nog geen mededeling gedaan worden.
Mia Kriens-Kanders werd vervolgens volledig verrast toen zij door het bestuur werd voorgedragen als erelid van verdiensten. Een voordracht die met applaus werd begroet.
Bloemen waren er tenslotte ook voor Tilly Renet-Alberts, als dank voor de steun die Hub van thuis uit krijgt bij zijn vele werk voor St. Cecilia.
Enkele onderwerpen waaronder aanvulling jaarprogramma en wat huishoudelijke zaken werden nog in de rondvraag aan de orde gesteld.
Tegen 13.30 uur sloot voorzitter Leon Strikers de vergadering onder dankzegging aan de aanwezigen voor aanwezigheid, aandacht en inbreng.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275