Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Kerkconcert 21 oktober a.s.
[RJ] - 27-8-2006 12:14:03


In verband met het Bergen op Zoom-optreden, is het even zoeken geweest naar de datum voor de opluistering van de H. Mis in de Catharinakerk. Uiteindelijk is gekozen voor ZATERDAG 21 OKTOBER om 19.15 uur. Het heeft een aantal voordelen / redenen: Op deze manier kan muziek voor BoZ gespeeld worden in een kerk (en is dat dus een goede klanktest), op andere data (28 oktober en 25 november) was Jo Savelkoul verhinderd en bovendien is gebleken uit overleg met pastoor Kerkhoffs dat men op 4 november bij voorkeur een gezinsviering wilde plannen en dat kan nu doorgaan. Saillant detail; op de datum waarop wij de Mis verzorgen wordt de Kerk feestelijk heropend, aangezien dan alle renovatiewerkzaamheden zijn afgerond. Het is op 21 oktober dan weer de eerste H. Mis in Beeg. Geef dit spoedig door aan familieleden die bv. de Mis willen bijwonen of Misintenties willen doorgeven.


Bezoek Night of The Proms
[RS] - 26-8-2006 10:27:42


Na enig speurwerk in agenda's zijn Ivo, Raymond en Roel tot de conclusie gekomen dat helaas dit jaar er geen bezoek zal plaatsvinden aan de Night of The Proms te Antwerpen.
Een bezoek aan de Night of the Proms te Antwerpen bleek niet of nauwelijks in te plannen in onze drukke verenigingsagenda. We hebben nog gekeken naar de andere locaties van de Night of The Proms te weten Rotterdam en Keulen (D). Helaas bleken hier ook geen mogelijkheden te liggen om een bezoek te plannen.
Ivo , Raymond en Roel vinden het erg jammer dat het bezoek dit jaar geen doorgang kan hebben, voor het komende jaar hopen we natuurlijk wel een datum te vinden.


Hervatting; We beginnen weer........
[RJ] - 14-8-2006 13:56:01


Natuurlijk is afgelopen zaterdag de drumband 'alvast' begonnen en liepen we zondag 'au grand complet' (bijna dan..) over de straat, maar aanstaande vrijdag hervatten we officieel de repetities bij JEC en harmonieorkest. Vanaf 18.30 uur respectievelijk 20.00 uur is het weer 'aan de gewaere'. Platzconcerten, Proms voor jeugdorkesten, het 'verhaal Bergen op Zoom', gezamenlijk concert en kerstconcert ....
het programma voor het najaar liegt er dus niet om, dus alle hens aan dek en full speed ahead. En als er nog iemand een opmerking in deze richting wil plaatsen, feel free......


Goede presentatie in Beeg
[RJ] - 14-8-2006 13:43:30


Onze vereniging was zondagmiddag j.l. weer goed bezig. Een vrij aardige bezetting, er werd links en rechts nog wel iemand gemist door vakantie of blessures, maar in totaal waren we toch een imposant plaatje in de Beegter straten. Bovendien was voor een aantal leden ook nog een 'slopend' maar zeer geslaagd Kamp maar net achter de rug.
Allereerst werd in de Hoppenhofjeslaan een aubade gebracht bij Frans en Mien Janssen-Brouwers vanwege hun gouden huwelijksfeest. Ons lid van verdiensten kon het niet helemaal droog houden bij de klanken van hun hermenie. Zoon Guus (Jos en Rob speelden mee in het korps) dankte ons hartelijk en vertelde en passant dat St. Cecilia eigenlijk de hoofdschuldige is, aangezien op het 50-jarig bestaansfeest van St. Cecilia de beide feestvierenden zich voor het eerst troffen.
De volgende aubade werd gebracht in de Schoolstraat en wel voor Mil en Annie Savelkoul-Tholen, die onlangs hetzelfde jubileum konden vieren. Na de muzikale hulde en de toespraak van Hub Renet, dankte Jo (hij was zeker in een dubbelrol) de harmonie van harte. Kleinzoon Dominique was zo goed het Lang zullen ze leven te dirigeren en het moet gezegd; het kwam tot een goed eind. Wellicht een nieuwe carriere in het verschiet.....
Om 13.45 arriveerden we op 'Den Diek' bij de feesttent. Een korte pauze was welkom en m.n. in huize Goossens leek ook nog wel een tap (met water) te staan. Cecilia opende de optocht en de opmerkingen van langs de kant (...'wat ein groate hermenie...' en '....ja, dat is Cecilia...') namen we maar op de koop toe. Exact op schema kwamen we bij de kiosk op het feestterrein waar we nog het Wilhelmus speelden bij gelegenheid van de officiële opening van het feest. Oh ja, ....bijna vergeten.........Joep Lenssen won de prijs voor het mooiste vaandel!


Thea Smeets-Grins overleden
[RJ] - 10-8-2006 7:56:00


Met verslagenheid hebben we kennis genomen van het overlijden van ons Cv100-lid Thea Smeets-Grins, nog maar 3½ maand weduwe van ons bestuurslid van verdiensten Hub Smeets z.g.(zie nieuwsbericht van 26 april). Zij overleed toch nog vrij plotseling maandagnacht in St. Maarten te Born. Thea werd 80 jaar. Net als Hub was ook Thea onlosmakelijk met St. Cecilia verbonden. Wij wensen de familie veel sterkte.
De begrafenismis vindt plaats a.s. zaterdag 12 augustus om 11.00 uur in de Catharinakerk. De avondwake is 11 augustus om 19.15 uur eveneens in de Catharinakerk.LET OP: programma a.s. zondag gewijz
[RJ] - 9-8-2006 7:50:24


Programma a.s. zondag is qua tijden gewijzigd. Vertrek aan Oos Hoes om 12.45 uur!! Zie details in agenda. Waarschuw uw collega's in het register; repetitoren zorg s.v.p. voor verspreiding van dit nieuws.


De vlag
[RS] - 8-8-2006 17:30:26


De eerste foto's met de Cecilia vlag stromen binnen en de eerste staan ook online !!
heb jij ook nog foto's mail ze dan naar postmaster@cecilia-online.nlDrumband hervat 12 augustus a.s.
[RJ] - 4-8-2006 18:22:18


In tegenstelling tot berichten in de media hervat de drumband op 12 augustus de repetities.


Uit de media...
[RJ] - 2-8-2006 13:10:27


Harmonie St.Cecilia Grevenbicht (weer) in startblokken

Eén week voordat de welverdiende vakantie van Harmonie St.Cecilia Grevenbicht – Papenhoven eindigt, komen de Cecilianen al op de been. Onder auspiciën van JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) wordt namelijk van 10 t/m 12 augustus een groot jeugdkamp ingericht in Hunsel. Kosten noch moeite zijn gespaard om het de vele (jeugdige) deelnemers naar hun zin te maken en, gelet op de voorgaande jaren, zal JAC daar ook optimaal weer naar streven.
Nauwelijks bekomen van alle ontberingen en survivals, is het totale korps een dag later, zondag 13 augustus, van de partij om haar dorpse verplichtingen na te komen. Eerst en vooral staat er een aubade op het programma bij Frans en Mien Janssen-Brouwers aan de Hoppenhofjeslaan die onlangs hun gouden bruiloft vierden. Tevens wordt op die dag deelgenomen aan de optocht in het kader van het bondsschuttersfeest dat schutterij Broederschap van het H.Kruis op het terrein aan de Veerdam in Beeg organiseert.

Op vrijdag 18 augustus worden de repetities van het muziekorkest hervat in Oos Hoes. Een dag later, zaterdag 19 augustus geldt dit voor de drumband. Prioriteit is de voorbereiding voor het verzorgen van het jaarlijks Platzconcert in eigen dorp, ditmaal vrijdag 8 september op de parkeerplaats in de Meester Speestraat. Verder wordt deelgenomen aan de Dag voor de Blaasmuziek van de LBM te Maastricht op zondag 10 september. Op zondag 17 september klimt heel Cecilia op het stalen ros, want dan organiseert JAC de traditionele fietstocht door de beide Limburgen. Verdere bijzonderheden / aandachtspunten in het aanstaande najaar zijn het gezamelijke concert van Aurora en St.Cecilia op zondag 8 oktober, opluisteren van kerkdiensten plus het Sinterklaasfeest en deelname van het Jeugd Ensemble Cecilia JEC aan het Jeugdproms te Heerlen op zondag 26 november. Het streven van de sterk verjongde drumband van Harmonie St.Cecilia Grevenbicht – Papenhoven met John Maassen als instructeur is deelname aan het verplichte LBT-bondsconcours in september 2007.Denk aan de vlag, oud-papier en 13 a
[RJ] - 21-7-2006 9:04:07


In navolging van het vorige bericht, ook gaarne even aandacht voor zondag 13 augustus, na een ongetwijfeld geslaagd JAC-kamp.
Wij nemen deel aan de optocht bij het bondsschuttersfeest van de Broederschap van het Heilig Kruis en we brengen een aubade aan het gouden bruidspaar Janssen-Brouwers. Uw aanwezigheid en inzet wordt gewaardeerd.

Enne....morgen oud-papier!!


De vakanties zijn begonnen....denk a
[RJ] - 3-7-2006 8:45:24


De vakanties zijn voor de meesten inmiddels begonnen. Denk daarom aan de vlag. Neem het dundoek mee naar het vakantieadres of fotografeer bij een leuke tussenstop. Het maakt overigens niet uit waar de foto gemaakt wordt; het kan in Spanje zijn, de Verenigde Staten, Corfu, Illikhoven, op Staai (kan nog net...). Het doel is zoveel mogelijk verschillende Cecilianen met de vlag op zoveel mogelijk uiteenlopende bestemmingen te zien. De prachtige vlaggen zijn nog te koop bij Raymond Jennen, tegen de bespottelijk lage prijs van 25 Euri. Dus....vlaggen maar....


Cecilia's bijdrages aan het Beegter
[MB] - 30-6-2006 19:03:48


Afgelopen zondag, 25 juni, hebben we met het JEC het spits afgebeten van het door het Gabriëlfonds georganiseerde straatfestival in en rondom de Heilig Kruisstraat. We speelden op de kiosk, die om te beginnen groot genoeg was, goed klonk (op de kiosk en ervoor) en bescherming bood tegen de dreigende regen, die gelukkig toch niet doorzette. Het moment - een half uur voor de officiële opening - was wel niet zo gunstig, toch hadden we in de loop van het concert redelijk wat belangstelling. Wellicht dat het aandeel toeschouwers uit de eigen familie wat groter zou kunnen zijn, en dan bedoel ik niet alleen familie van de kinderen zelf, maar ook van de Cecilia-familie. De kwaliteit van het gebodene biedt perspectief voor het PROMS-optreden in november. Er moeten nog een paar stukken bij, en uiteraard moet het show-deel nog "van de grond komen", dus we zijn benieuwd wat het gaat worden.
Voor wat betreft het optreden: door de toeschouwers, en wellicht ook door de "solisten" zelf werd het solistische deel van Razzama-jazz als heel leuk ervaren. Wie weet, misschien zitten er wel toekomstige jazz-solisten tussen. (HS)

Het JEC op het Beegter Straatfestival

Ze waren er allemaal tijdens het Beegter Straatfestival in de NH-kerk: het vogeltje, de eend, de kat, opa, peter, de wolf, de jagers en de vertelster. KME Cécile o.l.v. Jo Savelkoul verzorgde opnieuw een uitvoering van het bekende muzikale sprookje ‘Peter en de wolf’ van Sergej Prokofiev. De crew bestond uit: Petra Bongers (vertelster), Riny van de Bergh-Coenen (vogeltje), Sandra Sillen (eend), André van den Bergh (hoofd-wolf), Jo Savelkoul (kat), Rick Maassen (jager) en Marc Bongers (opa). De toon werd gezet met een energiek ‘Swinging by the Riverside’ waarbij het publiek meteen de handen warm kon klappen. Daarna volgde de hoofdact ‘Peter en de Wolf’ speciaal voor de jonge Beegtenaren. Sommigen onder hen konden de paukenroffels van jager Rick niet aan en stopten hun vingers in hun oren. Nadat de twentse eend levend was opgegeten en het nog een laatste klaagzang ten gehore had gebracht, mochten de muzikanten een staande ovatie in ontvangst nemen. Nadat Jo de aanwezigen had bedankt voor hun aandacht speelde KME als toegift nog een keer ‘Swinging by the Kingbeek’ (aldus Jo). (MB)

KME Cécile op het Beegter Straatfestival

St. Cecilia heeft met beide optredens een mooi visitekaartje afgegeven en een uitstekende bijdrage geleverd aan het welslagen van het Beegter Straatfestival. Wordt vervolgd?


Limburgse solistenfinale
[RJ] - 29-6-2006 14:01:03


Wie de berichten goed gevolgd heeft, weet dat twee van onze klarinettisten het afgelopen seizoen flink aan de solistenweg hebben getimmerd. De prestaties waren prima en dat krijgt een logisch vervolg.
Volgens onze doorgaans betrouwbare informatiekanalen zijn onlangs namelijk twee uitnodigingen ontvangen voor deelname aan de Limburgse solistenfinale. Deze zal op 17 september worden gehouden en namens onze vereniging zijn Valerie Savelkoul en Ruby Zelissen uitgenodigd deel te nemen. Plaats van handeling is de aula van het Conservatorium te Maastricht. Wij wensen hun nu al veel succes, maar ze mogen eerst van de welverdiende vakantie genieten.


Geslaagden
[RJ] - 26-6-2006 19:42:53


Natuurlijk kennen we binnen onze vereniging een aantal geslaagden voor hun middelbare school; denk maar aan Jean Paul Savelkoul, Sander Janssen en aan Marloes Wijshoff. Verder zijn op de zaterdag van de taptoe, 24 juni jl., diverse Cecilianen op een andere wijze geslaagd en wel voor hun muziekexamens; we hebben genoteerd:
André van den Bergh, hoorn, cum laude (voor de liefhebbers Met Lof)
Ruby Zelissen, klarinet, eveneens cum laude; Lenny Omloo, trompet; Dominique Savelkoul, trompet; Michelle Poulissen, trompet; Jens Goossens, trompet (wordt vervolgd)


Leuke bowlingmiddag JAC
[RJ] - 20-6-2006 8:13:09


Zaterdag 17 juni organiseerde het JAC een geslaagde bowlingmiddag in Stardust te Sittard. Een dertigtal jeugdige Cecilianen was aanwezig om de kegels middels diverse uiteenlopende werpstijlen omver te gooien. Sommigen kregen wat hulp van de 'het sjlangekösse in de gaöt', maar dat mocht de pret niet drukken.
Het was een leuke middag die met een ‘frietje met’ werd afgesloten. De meest in het oog springende deelnemer was Ton jr. Kerkhoffs, die dan ook de JAC-trofee in ontvangst mocht nemen. Ton raakte hiervan overigens niet onder de indruk en at gewoon rustig zijn frietjes op.
JAC bedankt voor deze activiteit.

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275