Actueel

Dat we bij onze vereniging diverse muzikanten in Hare Majesteits dienstplichtige muziekkorpsen hebben gezien (o.a. de fanfare- resp. trompetterkorpsen van de Limburgse Jagers, Genie, Artillerie, 13 Pabrig / Van Heutsz en Garde Grenadiers en Jagers) is wellicht bij een aantal mensen bekend. Nu resteren na de grote reorganisatie bij defensie uitsluitend nog een viertal professionele militaire orkesten en St. Cecilia heeft weer een vertegenwoordiger ter plaatse.

Koen Cuijpers is namelijk onlangs benoemd tot muzikant bij de Marinierskapel der Koninklijke Marine. Hij was, zoals bekend, reeds enkele maanden actief bij de kapel in Rotterdam, na aanvankelijk in 2007 als remplacant bij de Kapel van de Koninklijke Luchtmacht te Amersfoort te hebben gespeeld. Het proefspel van Koen was van dermate niveau en ook alle keuringen verliepen goed, dat niets een benoeming in de weg stond. De opleiding wordt binnenkort afgerond en op 28 maart a.s. zal de muzikant officieel beëdigd worden in zijn beginrang Korporaal der mariniers, Bijzondere Dienst Muzikant (KDMBDMZKT).

Koen heeft als conservatoriumstudent – want hij is nog in opleiding – overigens op 18 februari te Maastricht een eindexamenpresentatie gegeven. Zijn programma was het 1e deel uit het Klarinetconcert van Wolfgang Amadeus Mozart, het 3e deel uit het kwartet voor het einde der tijden (‘Quator pour la fin du temps’) van Olivier Messiaen: ‘Abîme des Oiseaux’ (ravijn der vogels) en de 1e Sonate voor klarinet en piano van Johannes Brahms. De commissie bestaande uit Leo van Tol, Arno Piters en John Slangen verleende hem het cijfer 9, dus een waardering met lof. Iets om trots op te zijn in Geleen en in Beeg