Anjerloterij

De Anjeractie is de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds: de collecteweek waarin duizenden collectanten met de collectebus op pad om een bijdrage te vragen voor cultuur in Nederland. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds bijna 3.500 projecten ondersteunen. Online collecteren kan tegenwoordig ook. Super handig!

De verschillende verenigingen in Grevenbicht mogen om de beurt collecteren voor de Anjeractie. De helft van de opbrengst van de collecte is voor de vereniging, de andere helft is voor cultuur en natuur in de regio. De collecte voor de Anjerloterij gebeurt meestal in mei of juni. Alle collectanten hebben herkenbare bussen en persoonlijke legitimatiebewijzen.

Wij komen binnenkort graag bij je langs, en zeggen bij deze alvast: dankjewel voor je steun!