Privacybeleid

Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven, gevestigd aan Beneluxlaan 10 6127 CH Grevenbicht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:

Postadres: Postbus 31 6120 AA Born
E-mailadres: info@cecilia-online.nl

 

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen, indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je altijd op onze website. Wij raden je aan dit privacybeleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 18 december 2018:

 • De laatste wijziging betreft toevoegingen m.b.t. onze jaarlijkse Voorjaarsmarkt.

 

Inleiding

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Onze vereniging hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van dit overzicht, stel je vraag dan gerust per e-mail aan: info@cecilia-online.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld omdat je lid wilt worden van onze vereniging. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternamen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IBAN-bankrekeningnummer
 • Foto’s en filmpjes met herkenbare personen
 • Muziekinstrument
 • IP-adres
 • Inloggegevens (gebruikersnaam/wachtwoord)
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld op onze websites, in correspondentie of telefonisch
 • Van inschrijvers voor de Voorjaarsmarkt verwerken wij tevens branche en KvK-nummer

 

Als je jonger bent dan 16 jaar

Ben je jonger dan 16 jaar, dan mag je slechts persoonsgegevens aan ons verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger ons hiervoor namens jou toestemming geeft, na lezing van dit privacybeleid. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken zolang je nog geen toestemming hebt gekregen. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cecilia-online.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Naast gewone persoonsgegevens verzamelen wij ook enkele bijzondere persoonsgegevens. Ze zijn extra privacygevoelig en deze mogen wij daarom alleen onder zeer strenge voorwaarden verwerken.

– Beperkte medische gegevens worden geregistreerd, zoals (voedsel)allergieën en andere beperkende ziekten. Deze gegevens worden gebruikt door de leiders van onze (jeugd)activiteiten om de (jeugd)leden op een verantwoorde manier te verzorgen.

– Sommige leden, vrijwilligers of bezoekers zijn actief in de politiek. Als zij hun politieke e-mailadres registreren, moeten wij dit als bijzonder persoonsgegeven zien.

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

Lidmaatschap van onze vereniging
Voor de uitvoering van de lidmaatschapsovereenkomst verwerken wij onder andere NAW-gegevens. Het e-mailadres gebruiken wij voor interne informatieverstrekking en uitnodigingen voor bijeenkomsten of activiteiten. Financiële gegevens gebruiken wij voor de contributieheffing.

Nieuwsbrief
Op onze websites kun je je aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Deze bevat het laatste nieuws over onze vereniging. Hierbij verwerken wij je naam en e-mailadres. Je kunt je hiervoor afmelden via de link in de e-mail of door contact op te nemen met webteam@cecilia-online.nl.

Vrijwilligers
Naast onze leden verrichten ook vrijwilligers hand- en spandiensten voor de vereniging. Van deze groep wordt onder andere de naam en het e-mailadres verwerkt voor informatieverstrekking.

Partners
Ben je als partner verbonden met onze vereniging? Dan verwerken wij contactgegevens en financiële gegevens. Dit geldt ook voor de uitvoering van (sponsor)overeenkomsten.

Voorjaarsmarkt
Bij aanmelding voor onze Voorjaarsmarkt verwerken wij contact- en branchegegevens in onze marktplanning. Tevens gebruiken wij het e-mailadres voor informatieverstrekking.

Verjaardagsactie
Een van onze vaste donateursacties is de Verjaardagsactie. Hierbij krijg je op of rond je verjaardag een verjaardagswens per post samen met een envelopje. Dit envelopje wordt vervolgens door een van onze leden opgehaald. Om deze actie uit te kunnen voeren verwerken wij je NAW-gegevens en geboortedatum.

Gebruik van onze websites
Wanneer je onze websites bezoekt (bijv. www.cecilia-online.nl of een van onze evenementenwebsites) verwerken wij een aantal gegevens van je (zoals je IP-adres en jouw gebruik van de online diensten) om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. Wij gebruiken een deel van de verzamelde gegevens ook om jouw gedrag op de websites te analyseren, zodat deze beter aansluit bij jouw gedrag.

Oud-leden
Als je jouw lidmaatschap opzegt verwerken wij (als je hiervoor toestemming geeft) je naam en contactgegevens om in de toekomst met elkaar in contact te blijven, bijvoorbeeld voor de uitnodiging van een reüniefeest.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Om te voldoen aan de fiscale bewaartermijn bewaren wij jouw gegevens in de financiële administratie 7 jaar. De meeste andere gegevens bewaren wij totdat je besluit om de overeenkomst op te zeggen of je toestemming intrekt. Gegevens over je surfgedrag op onze websites worden maximaal 1 jaar bewaard.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij schakelen bij de uitvoering van onze activiteiten soms derden in (zoals drukkerijen, e-mail en postverwerkers). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten je gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van bewerker voor onze vereniging. Wij hebben de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt.

Daarnaast zijn wij als vereniging aangesloten bij een aantal muziekbonden, zoals de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM), Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) en de overkoepelende Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO). Wij zijn verplicht om onze ledenlijsten te verstrekken aan deze bonden en aan de gemeente als subsidieverstrekker. Wij hebben de vereiste technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens veilig verwerkt worden.

Tot slot schakelen wij ook derden, zoals Google, in voor het analyseren van jouw websitegebruik. Uitsluitend indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

 

Social media

Indien je ervoor kiest onze websites te delen via social media, zoals YouTube, Facebook en/of Twitter, dan zullen je persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je geïnteresseerd bent in onze vereniging) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van je persoonlijke social mediapagina’s. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de betreffende social media websites van toepassing.

Wanneer je met ons communiceert via social media (bijvoorbeeld wanneer je commentaar plaatst, media uploadt, een persoonlijke boodschap verzendt of fan van ons wordt door op de “Like” knop te klikken) kan het zijn dat wij persoonlijke informatie over je ontvangen. Dit betreft bijv. je (gebruikers)naam, je profielfoto, je woonplaats, je e-mailadres en je geslacht. Wij gebruiken de ontvangen gegevens om zo goed mogelijk op jou te reageren.

 

Publicatie van beeldmateriaal

Bij onze activiteiten worden geregeld foto’s en filmpjes van onze leden en eventuele bezoekers gemaakt. Ter promotie van onze vereniging wordt het beste beeldmateriaal op onze websites en op social media gepubliceerd. Dit kan bijvoorbeeld een begeleidende foto bij een nieuwsartikel zijn. Daarnaast wordt bij sommige activiteiten een uitgebreidere selectie gepubliceerd. Deze uitgebreidere selectie is alleen intern door de deelnemers of door onze leden te raadplegen.

Bij het publiceren van beeldmateriaal houden wij zoveel mogelijk rekening met de privacy van de in beeld gebrachte personen. We controleren het beeldmateriaal en indien er vervelende of gênante details op staan, zullen wij dergelijk beeldmateriaal niet gebruiken.
Neem bij bezwaar contact op via info@cecilia-online.nl.

 

Cookiebeleid

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes die jouw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je één van onze websites gebruikt.

Door gebruik te maken van cookies zorgen wij er bijvoorbeeld voor dat:

 • Het surfen op onze websites leuker en makkelijker voor je wordt
 • Je bij jouw bezoek aan onze websites niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren
 • We je speciale functionaliteiten kunnen aanbieden
 • We kunnen meten hoe onze websites worden gebruikt en waar we deze nog kunnen verbeteren

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je toestemming voor cookies kun je altijd intrekken. Wil je geen cookies ontvangen, dan kun je de instellingen van jouw internetbrowser aanpassen om het gebruik van cookies volledig te blokkeren. Sommige functionaliteiten worden dan uitgeschakeld.

Via onze websites worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele cookies zorgen ervoor dat onze websites correct kunnen functioneren. Denk bijvoorbeeld aan de ‘login’ functionaliteit.

Met Analytics cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze websites. We meten om te weten hoe we onze websites kunnen verbeteren in het voordeel van onze gebruikers. Wij gebruiken hiervoor Google Analytics.

Social media cookies zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Denk hierbij aan een Google-plattegrond, een ‘like’-knop voor Facebook, het uitwisselen van informatie zoals het delen van nieuwsberichten en het bekijken van video’s via social media. Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken. Je kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en heb je het recht op overdracht van gegevens. Je kunt bij ons een verzoek indienen om je eigen persoonsgegevens uit ons bestand, in een computerbestand naar jou te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van je toestemming, of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cecilia-online.nl.

Indien je geen e-mails meer wilt ontvangen kun je je hiervoor afmelden via de link in de e-mail of door contact op te nemen met webteam@cecilia-online.nl.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om verlies of onrechtmatig gebruik tegen te gaan. Zo hebben alleen geselecteerde personen toegang tot de gegevens die strikt noodzakelijk zijn om hun taak uit te voeren. Tevens hebben zij een geheimhoudingsverklaring getekend. De computers van deze personen zijn voorzien van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Wij versturen of ontvangen jouw gegevens op de websites via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 

 

Indien je vragen of klachten hebt of indien je wilt reageren op dit privacybeleid, dan kun je contact opnemen via info@cecilia-online.nl.