Actueel

Na een voorbereidingstijd van twee jaar, verschijnt binnenkort de fotokroniek ‘St. Cecilia in Beeld 1900 – 2008’, een rijk geïllustreerde uitgave van Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven met een boeiend verleden. De kroniek is de opvolger van het bij gelegenheid van het eeuwfeest in 2000 uitgebrachte historische boekwerk ‘Een Eeuw in Harmonie’. Bestaande losse foto’s, (pers)artikelen en andere documenten, afkomstig uit het verenigingsarchief of aangereikt door tal van sympathisanten, zijn in de afgelopen maanden geordend en bewerkt, waardoor een schitterend geheel van zo’n 220 pagina’s is ontstaan. Tijdens de zeer geslaagde Cecilie-reünie van afgelopen zaterdag in Oos Hoes, overhandigde Ger Theelen als voorzitter van het erebestuur het eerste exemplaar van de fotokroniek in dummyvorm aan voorzitter Léon Strikers van St. Cecilia.

Snel bestellen
De kloeke kroniek, een onmisbare aanwinst voor elke boekenkast, wordt momenteel in kleurendruk gerealiseerd door Drukkerij Alberts te Maaseik. De verkoopprijs is vastgesteld op het zeer populaire bedrag van 20 euro per exemplaar. Deze vóórintekenprijs geldt tot 1 mei aanstaande, daarna kost de uitgave 25 euro. Belangstellenden kunnen ‘St. Cecilia in Beeld 1900-2008’ alvast bestellen door een mailtje te sturen naar mfc.tholen@hetnet.nl of te bellen naar Jos Jacobs (tel 046 485 7150), Pierre Lumens (tel 046 485 4000) of Math Tholen (tel 046 485 7453).