Actueel

Op zaterdag, 22mei en maandag, 24 mei droeg de harmonie op een bijzondere manier bij aan een prachtig en sfeervol Pinksterweekend.
Zaterdag omstreeks 18.00 werd er vanaf “Oos Hoes” afgemarcheerd naar de dijk nabij de Oude Veerstraat, om daar de onthulling van een beeld van troubadour en tekstschrijver wijlen Chel Savelkoul muzikaal te omlijsten.
Niet alleen speelde de harmonie liedjes van Chel, die door neef Jo Savelkoul gearangeerd waren, maar ook waren er zangoptredens van Cecile van Didden – Kirkels, Lou Kirkles en Jean – Paul Savelkoul. De vele toehoorders waren getuige van een mooi programma dat door Ger Hoofwijk op een even mooie manier gepresenteerd werd. Het afsluitende lied:” Heur ich de Maas weer rousje” gezongen door Nicole, de dochter van Chel, zorgde voor enkele emotionele momenten.
Vanaf de dijk ging de rondgang verder naar Staai waar een serenade werd gebracht aan het diamanten echtpaar Goossens – Hoofwijk om vervolgens, na een tussenstop bij “Onger de Kestaanjelebaum”, richting gouden echtpaar Brouns – Spee op de Houtstraat te marcheren, om daar een muzikale aubade te brengen ter gelegenheid van hun 50 jarig huwelijk.
Twee dagen later waren we present bij de jaarlijkse Pinksterprocessie. Ook daar waren we net als op zaterdag goed vertegenwoordigd, het getal 100 werd ook nu weer behaald, zelf overschreden. Onder een stralende hemel werd de processie dat wat we er steeds van verwachten: een mooie rondgang door ons dorp.
Een bijzonder moment deed zich voor kort na de processie. Zowel Koninklijke harmonie Aurora als ook wij liepen zoals gebruikelijk nog door enkele straten alvorens terug te keren naar de thuishaven.
Ongeveer ter hoogte van cafe Aurora kwamen we elkaar tegen, en ontstond er even een moment van : wat nu?
John Maassen loste dit echter op een goede manier op door ons halt op te plaats te laten maken, en ook het musiceren af te slaan. Aurora kon nu hun musiceren voortzetten, en Fons Jennen zorgde in het midden van zijn korps voor een doorgang waar wij doorheen konden.
Een respectvolle geste van beide harmonieen, waardoor de jarenlange goede samenwerking ook nu weer duidelijk zichtbaar in de praktijk werd gebracht.