Actueel

Op zaterdag 2 juli kwam (voorlopig) een eind aan een periode van hard werken voor veel jonge Cecilianen. In Oos Hoes was namelijk de uitreiking van de muziekdiploma’s en veel muzikanten waren met ouders, broertjes en/of zusjes aanwezig. Het was een ware regen van puntenlijsten en oorkondes: Maar liefst 13 A-diploma’s, 3 B-diploma’s en 4 C-diploma’s konden worden uitgereikt aan de 22 muzikanten. Enkelen scoorden zelfs met lof!
Namens Muziekschool Artamuse was Helen Hendriks (hoofd van de muziekafdeling) in Beeg aanwezig om de jonge Cecilianen te feliciteren en de diploma’s uit te reiken voor alle instrumenten m.u.v. de klarinet, want les op dit instrument wordt bij St. Cecilia in de eigen opleiding gegeven. Deze diploma’s werden dan ook uitgereikt door Wil Lemmens, coördinator opleidingen van de harmonie.

Het A-diploma werd uitgereikt aan Sophie Mangham (saxofoon), Guusje Duijsens (trompet), Anouk Vrencken (trompet), Menno Pernot (trombone), Teun Lumens (trombone), Gijs Vogten (slagwerk), Bart Koevoets (slagwerk), Jop Caris (slagwerk), Annet Schmeitz (klarinet), Ellen Bijlmakers (klarinet), Michelle Vrencken (klarinet), Selina Gijenes (klarinet) en Vera Pernot (klarinet).
Het B-diploma was er voor Jodi Omloo (dwarsfluit), Stan Lumens (trompet), Merel van Daal (klarinet) en Lieke Duijsens (klarinet)
Het C-diploma voor de meer gevorderden was er voor Janneke Lassche (saxofoon), Floor van Daal (saxofoon), Sjoerd Pernot (tuba), Jort Lemmens (slagwerk) en Fleur Zelissen (klarinet)
Er waren nog enkele leuke muzikale intermezzi via de duo’s Vera Pernot en Ellen Bijlmakers (klarinet), Anouk Vrencken en Guusje Duijsens (trompet) en Jort Lemmens (drumstel) en aan het eind van de ceremonie ging de hele groep op de foto. Daarna was het tijd voor de consumptiebon e.d. Een proficiat is zeer op zijn plaats voor alle leerlingen.
Michelle Vrencken, Janneke Lassche en Gijs Vogten waren afwezig en ontbreken helaas dus ook op de foto.