Actueel

Gisteren vond de jaarvergadering plaats in Oos Hoes. De gebruikelijke administratieve en financiële stukken over 2012 passeerden de revue. Verder was aandacht voor de begroting, het jaarprogramma en de herverkiezing van John Maassen als lid van het bestuur. Natuurlijk was er ook aandacht voor 10 jubilarissen. Voorzitter John Maassen en Beschermvrouw Ria Pernot hadden een hele klus met de uitreiking van de versierselen en de bloemen. En passant werd van iedere jubilaris (een deel van) de doopceel gelicht.
Voor 10 jaar: Floor van Daal, Floor Lassche, Janneke Lassche, Reineke Vogten, Jack Heijligers (allen bronzen insigne van de VNM) en Hein Pörteners (vermiljoenen insigne van de LBT).
Voor 25 jaar: Petra Bongers, Hylke de Witte en Noël Tholen (allen zilveren insigne van de VNM) Marjolein Vola ontving het zilveren insigne van de LBT. Voorts was voor iedere jubilaris nog een mooi bos bloemen.
Allen van harte gefeliciteerd met jullie insignes en diploma”s.