Actueel

De afgelopen weken hebben diverse jonge solisten van St. Cecilia succesvol deelgenomen aan solistenwedstrijden van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen en de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen.
In Merkelbeek trad op zaterdag 23 september Sander Mordant op en hij behaalde het mooie resultaat van 87 punten met Cas His Solo van Jo Zinzen. Dit was goed voor een 3de plaats in de rangschikking. In juni zal Sander dan ook deelnemen aan de Nederlandse kampioenschappen te Heel.
Een groep solisten toog vervolgens naar Buchten om deel te nemen aan het Huub Urlings solistentoernooi op 24 maart jl. Ook daar werden mooie resultaten behaald, met o.a. een tweede plaats voor Michelle Vrencken. Hierbij moet worden vermeld dat sommigen op die dag ook nog deelnamen aan de repetitiedag in het Trevianum te Sittard. Respect voor deze inzet en een felicitatie voor de resultaten namens de hele Cecilia-familie.

Jeugddivisie: Ellen Schmeitz altsax 81 pt
Annet Schmeitz klarinet 82 pt
Vera Pernot klarinet 82 pt
5e divisie: Michelle Vrencken klarinet 81 pt (2e plaats)
3e divisie: Selina Gijenes klarinet 83 pt
Tom van den Bergh klarinet 84 pt
1e divisie: Janneke Lassche altsax 82 pt