Actueel

St. Cecilia is zaterdagmiddag 1 november gestart met ‘Meer met muziek’. Juffrouw Sanne Lemmens en de jonge spruiten hebben samen een heel leuk eerste muziekuurtje beleefd in ons verenigingslokaal ‘Oos Hoes’.
‘Meer met muziek’ is een nieuwe muziekopleiding voor jongere kinderen van groep 1 tot en met 3. Het doel is deze jeugd in een klein groepje spelenderwijs kennis te laten maken met muziek in allerlei vormen. Het belang van muziek wordt inmiddels steeds duidelijker. Denk maar aan stimulering van spraak- en taalontwikkeling, muzikale ontwikkeling, motoriek, geheugen en concentratie.
Een ‘les’ duurt een klein uurtje en vindt eenmaal per veertien dagen plaats, op zaterdag vanaf 17.00 uur. Sanne Lemmens en Lizzy Helgers begeleiden de jongelui het hele traject. Lizzy is er overigens in het begin nog niet bij, vanwege haar zwangerschap. Sanne zal daarom ondersteund worden door Kim Breuls.
Het eerste blok van acht lessen duurt tot en met 7 februari. Geïnteresseerd, vragen, wil je nog instappen? Neem dan contact op met Wil Lemmens, onze coördinator opleidingen. Ook voor blok 2 van ‘Meer met Muziek’ zijn nog plaatsen beschikbaar.