Actueel

Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven is op zoek naar een secretaris! Voel je je thuis in het (muzikale) verenigingsleven? Wil je graag een vrijwillige bijdrage leveren aan onze harmonie? Kun je omgaan met het Microsoft Officepakket (Excel, Word, PowerPoint)? Lees dan snel verder!

De secretaris maakt onderdeel uit van het bestuur. Het bestuur bestaat nu al uit acht enthousiaste leden, waarbij ieder lid een eigen aandachtsgebied of commissie heeft. Die commissies verzetten veel werk, en doen dit grotendeels zelfstandig, waardoor het bestuur zich kan richten op het besturen van de vereniging. Wil jij als secretaris aansluiten en ons negende bestuurslid worden?

Als secretaris ben je ongeveer één keer per maand aanwezig bij de bestuursvergadering en ben je daarnaast gemiddeld 2 uur per week bezig met je secretaris-taken. De secretaris:

  • Vertegenwoordigt de vereniging in geschrifte naar buiten en zorgt dat belangrijke mededelingen terecht komen bij het bestuur, de verschillende commissies of het PR Team voor externe/interne publicatie;
  • Maakt voor het begin van het seizoen een jaarkalender, in overleg met de verschillende commissies en geledingen, en geeft deze door aan het PR Team voor publicatie;
  • Verzorgt uitnodigingen voor bestuurs- en algemene vergaderingen;
  • Stelt in overleg met de voorzitter een agenda voor de bestuurs- en algemene vergadering vast;
  • Maakt beknopte notulen/besluitenlijst van elke bestuurs- en algemene vergadering;
  • Agendeert inkomende en uitgaande brieven, stukken;
  • Draagt zorg voor het verenigingsarchief;
  • Geeft inlichtingen over de vereniging aan derden;
  • Toetst de beslissingen van het bestuur aan reglementen en statuten.

Het is mogelijk om het takenpakket van de secretaris op te splitsen in kleinere “pakketjes” die je kunt delen met iemand anders. Zo kun jij bijvoorbeeld de inkomende/uitgaande post oppakken, terwijl iemand anders de notulen maakt van de vergaderingen maakt en weer iemand anders zorg draagt voor het archief. Dat is allemaal bespreekbaar! 

Over Harmonie St. Cecilia

Harmonie St. Cecilia Grevenbicht-Papenhoven werd opgericht op 15 maart 1900. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een veelzijdige muziekvereniging met ongeveer 350 leden, onderverdeeld in muzikanten en slagwerkers, vrienden, handlangers, trawanten en andere onmisbare ondersteunende leden. Al onze leden zijn met elkaar verbonden, door de muziek die we maken en de gezelligheid die binnen de vereniging zeker niet ontbreekt. Het motto van onze vereniging is dan ook: “in harmonie verbonden”.

“In harmonie verbonden” gaat natuurlijk verder dan alleen de vereniging. We voelen ons namelijk ook erg verbonden met ons publiek en met onze gemeenschap. Met bijzondere aandacht voor de jeugd proberen we ons maatschappelijke steentje bij te dragen. Zo staat onze vereniging altijd paraat om de verschillende activiteiten binnen onze gemeenschap muzikaal op te luisteren. Daarnaast organiseren we buitengewone concerten en nemen we deel aan nationale en internationale concertwedstrijden, waarbij we proberen om ons publiek muzikaal te raken met een verrassend programma.

In 2020 vieren we onze 120e verjaardag met een aantal speciale activiteiten. Al deze activiteiten staan in het teken staan van het motto: 120 jaar in harmonie verbonden!

Meer weten?

Heb je interesse in deze vacature, of heb je nog vragen? Neem dan contact op met secretaris@cecilia-online.nl.