Actueel

Helaas hebben we weer een lid verloren: Theo Smeets, telg uit een echt Cecilia-gezin en 56 jaar lid van onze vereniging, is ons op 25 maart ontvallen.

Het gezin van Hub en Thea Smeets vormde een van de pijlers van Harmonie St. Cecilia. Vader Hub Smeets was jarenlang actief in de oud-papierploeg en als vaandeldrager en bestuurslid. Bovendien traden beide zoons, Theo en Hermie, en de kleinzoons Maurice, Roland en Han ook tot de harmonie toe.

Theo was een rasmuzikant: hij begon op trompet, ook bij jeugdkapel De Wuilisse en later bij kapel De Dreesjbub’n – waarmee hij vele financiën voor de vereniging bijeen speelde. Daarna speelde hij hoorn en tuba. Ook op deze instrumenten was hij een gewaardeerd lid van het orkest. Onder leiding van August Thissen, Thijs Tonnaer en Jos Simons maakte hij vele mooie optredens mee. Theo was ook nog een periode bestuurslid.

Theo was daarnaast als muzikant actief bij diverse orkesten in de regio en als muzikaal leider en/of muzikant bij diverse blaasmuziekensembles, zoals de Beneluxkapel en Eige Wies.

In 2015 was Theo 50 jaar lid van Cecilia. Als de harmonie hem nodig had, was hij er, mits de gezondheid het toe liet. En dat was de laatste tijd helaas een probleem. Hij was nog vol plannen om terug te keren, maar het mocht niet zo zijn.
Een Ceciliaan in hart en nieren is ons ontvallen. We wensen Gigi, Roland en Maurice en de familie veel sterkte.