Actueel

Met verslagenheid hebben we op 28 oktober kennis genomen van het overlijden van ons Lid van Verdiensten Jo Eurlings. Jo was meer dan 65 jaar lid van St. Cecilia. Hij speelde in zijn jongere jaren klaroen bij de drumband en trompet in het orkest en was diverse jaren bestuurslid, met name actief in de technische en de financiële commissie. In het bijzonder stak hij veel uren in de opschoning van bestanden van de verjaardagsactie, medio jaren tachtig. Ook was hij lid van het ere-bestuur. Vanwege zijn jarenlange inzet voor de harmonie werd hij in het jubileumjaar 2000 op de feestelijke jaarvergadering benoemd tot Lid van Verdiensten.
Door gezondheidsperikelen moest hij de laatste jaren wat meer afstand van de harmonie nemen, maar zijn belangstelling bleef onverminderd. Wij wensen Mia en familie veel sterkte.