Actueel

Robin Koevoets, onze tambour-maître van de afgelopen jaren, heeft vanwege zijn drukke werkzaamheden in de bouw helaas moeten besluiten om het tambour-maîtreschap neer te leggen. We bedanken Robin langs deze weg van harte voor zijn inzet en betrokkenheid, en we zijn blij dat hij
als tenorsaxofonist actief zal blijven in ons orkest en in het korps! Na een korte zoektocht hebben we
oud-Beegtenaar Guido Salden bereid gevonden om Robin op te volgen (via klasgenootjes Michael Theelen en Kirsten Teunissen). Samen met zijn zoon Ruben gaat hij bovendien meespelen in onze slagwerkgroep. We heten Guido van harte welkom bij onze vereniging en wensen hem langs deze weg alvast veel succes en plezier!