Actueel

Op zaterdag 23 maart bereikte ons het droevige nieuws dat Ceciliaan Frans Beaumont is overleden. 

Frans was lid van onze vereniging en ontving in 2010 het gouden insigne van de bond voor 40 jaar lidmaatschap. 

Frans kwam via de familie Renet in aanraking met onze harmonie. Gedurende een aantal jaren speelde hij de bas tuba tijdens concerten en op straat. Na verloop van tijd werd Frans straatmuzikant en mochten we tijdens optochten, de taptoe en met Pinksteren op hem bouwen. Zijn eerste liefde was natuurlijk de schutterij in Buchten, en Frans heeft in 2004 uiteindelijk daar met hart en ziel voor gekozen. Toch was hij trots op St. Cecilia. Zijn belangstelling voor de harmonie was steeds aanwezig en hij genoot zichtbaar van de verrichtingen van zijn familieleden in de harmonie!

Wij danken Frans voor zijn inzet voor onze vereniging en wensen Marja en de hele familie veel sterkte toe!