Opleidingskosten

Startpagina » Opleiding » Opleidingskosten

Helaas kost een muziekopleiding geld, maar we proberen de kosten van onze muziekopleiding zo laag mogelijk te houden. Dat doen we bijvoorbeeld door gebruik te maken van allerlei overheidssubsidies, maar ook door gerichte acties en evenementen te organiseren (denk bijvoorbeeld aan het Beeg Open Air muziekfestival) en partners te zoeken die onze jeugdopleiding willen ondersteunen.

De lesgelden worden geregeld via Myouthic. Meer informatie vind je op deze website: www.myouthic.nl.

De muzikanten in onze jeugdopleiding krijgen een instrument van de vereniging in bruikleen. Ook de kleding die de leerlingen dragen binnen de C-Kids en het JEC, en de kleding van de vlaggendragers worden door de vereniging in bruikleen gegeven. Bij instroom in het harmonieorkest of het slagwerkensemble krijgen de leerlingen een uniform inclusief alle toebehoren, eveneens in bruikleen van de vereniging. Zwarte schoenen en sokken moeten zelf worden gekocht.

Neem voor meer informatie over de opleiding en bijbehorende opleidinskosten contact op met onze coördinator opleidingen via: opleiding@cecilia-online.nl.

 

Kansen voor alle kinderen

Heb je een laag inkomen en woon je in de Gemeente Sittard-Geleen? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor de “kansen voor alle kinderen”-regeling. Deze regeling biedt (financiële) ondersteuning aan ouders, voor de kosten van school, sport, sociale en culturele activiteiten. Dat betekent dat (een deel van) de kosten van bijvoorbeeld het lidmaatschap van onze vereniging kan worden vergoed. Meer weten? Kijk dan eens op de website van de Gemeente Sittard-Geleen: www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen