Actueel

Zondag 7 april stond de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer op de agenda. De traditionele jaarverslagen en rapporten passeerden de revue en een aantal (nieuwe) commissies presenteerden hun mooie toekomstplannen. Ook werd verdere invulling gegeven aan de nieuwe verenigingsstructuur, bijvoorbeeld door de verkiezing van vier nieuwe bestuursleden (Dominique Savelkoul, Jean-Paul Savelkoul, Kirsten Coenen-Teunissen en Sanne Goossens). Ter afsluiting werd een flinke bende jubilarissen in het zonnetje gezet. Ook kreeg Ria Pernot een mooie oorkonde omdat ze haar taken als beschermvrouw al 10 jaar met verve vervult en Jo Savelkoul werd geïnstalleerd als Lid van Verdienste voor zijn enorme inzet voor de vereniging.