Actueel

Op 8 april hebben we met grote verslagenheid kennis genomen van het overlijden van onze erevoorzitter Léon Strikers.

Léon was meer dan 60 jaar lid van St. Cecilia, en heeft in die jaren een grote stempel op de vereniging gedrukt als bestuurslid, vicevoorzitter, voorzitter en erevoorzitter.

Hij trad toe tot de drumband in 1960 en was negen jaar als tamboer actief. In 1965 werd hij bestuurslid en in 1973 nam hij de taak van vicevoorzitter op zich.

In de jaren negentig was hij lid, en enkele jaren voorzitter, van de Werkgroep Opleidingen en Muzikale Zaken. Ook was hij schakel met het erebestuur en contactpersoon voor de Jongeren Activiteiten Commissie (het JAC) — want ook de jeugd ging hem aan het hart. In de loop van 1999 nam hij het voorzitterschap van de vereniging op zich. Die functie vervulde hij tot 2010.

Vanwege zijn jarenlange inzet voor de harmonie werd Léon in het jubileumjaar 2000, tijdens de receptie van het eeuwfeest van St. Cecilia, Koninklijk Onderscheiden. Hij werd bovendien in 2010 benoemd tot bestuurslid van verdiensten met de titel erevoorzitter.

Dat hij moge rusten in vrede. Wij wensen Nicoline, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte.