Actueel

Nieuwjaarsconcert 3 januari 2010

Zondag 3 januari a.s. wordt vanaf 15.00 uur in Oos Hoes te Grevenbicht het 17e Nieuwjaarsconcert gehouden. De drumband zal voor de eerste keer met de nieuwe instructeur Michel Mordant optreden. De afgelopen maanden is hard gewerkt in de nieuwe setting en zij voeren...

Lees meer

Geslaagd JEC-concert

Zondagmiddag na het Kerstconcert in de Catharinakerk, waar enkele Cecilianen het Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia muzikaal ondersteunden (André en Riny van den Bergh, Reineke Vogten, Fleur en Ruby Zelissen) maar waar voor onze vereniging dit jaar geen rol was...

Lees meer

Jactiviteiten 2010

Ons onvolprezen JAC heeft de agenda's weer eens getrokken en enkele momenten, onder voorbehoud, geprikt voor 2010. Wanneer e.e.a. definitief wordt zal het in de agenda worden opgenomen. Vooralsnog worden de volgende data gemeld:20 maart: GPS-tocht19 juni: bowlen1-2-3...

Lees meer

Maasgouwtoernooi 2010

Het Maasgouwtoernooi 2010 wordt georganiseerd door de fanfare St. Caecilia Guttecoven en plaats van handeling is het MFC te Berg aan de Maas. Dit werd gisteravond duidelijk tijdens de najaarsvergadering van de muziekfederatie. De loting orkesten is als volgt:...

Lees meer

Receptie mooi slot concoursjaar

De receptie die de muzikale leiding en de muzikanten van harmonie Sint Cecilia kreeg aangeboden naar aanleiding van hun mooie 1ste prijs die behaald werd tijdens het LBM Bondsconcours in Roermond, vormde een mooi sluitstuk van een enerverend concoursjaar.Op zondag 8...

Lees meer

Mooie eerste prijs op Bondsconcours

Het harmonieorkest heeft zondag 25 oktober een mooie eerste prijs behaald op het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Voor de uitvoering van het programma 'Fiësta and Dance' behaalden de dames en heren muzikanten onder leiding van Thijs Tonnaer...

Lees meer

Marc Bongers dirigent Rothem’s Harmonie

Onze es-, bes-, contrabasklarinettist Marc Bongers is benoemd tot nieuwe dirigent van Rothem's Harmonie te Rothem-Meerssen, onder de rook van Maastricht. Marc, die momenteel studeert bij Alex Schillings, volgt Peter Heynen op, die de afgelopen vijf jaar als dirigent...

Lees meer

John Maassen Lid van Verdiensten

Zaterdagavond 26 september werd na de drumbandrepetitie in Oos Hoes formeel 'afscheid genomen' van drumbandinstructeur John Maassen. Een afscheid tussen haakjes omdat John natuurlijk aan St. Cecilia verbonden blijft als slagwerker bij het harmonieorkest en als...

Lees meer

Ereplaatsen Cecilianen op Landskampioenschappen

Zaterdag 26 september behaalden de drie namens onze vereniging afgevaardigde dames op de Landelijke Solisten Finale in de Speeldoos te Vught mooie resultaten. Een tweede, een derde en een vierde plaats was hun loon volgens de jury Jacq. Claessens en Dick Bolt. Mooie...

Lees meer

Royalty bij St. Cecilia

Binnen onze Ceciliafamilie mogen we dit komend schuttersjaar maar liefst twee koningsparen begroeten. Pierre Vola wist bij Schutterij Eendracht tijdens het gezamenlijke koningsvogelschieten op zondag 13 september de vogel naar beneden te halen. Zodoende mogen hij en...

Lees meer