Actueel

De jeugd in de picture

In een overvloed aan koormuziek heeft St. Cecilia’s jeugd zich zondag 21 december jl. prima staande gehouden. Een volle kerk was getuige van een mooi kerstconcert, door alle deelnemers overigens, in een ruim anderhalf uur durende bijeenkomst. Op ons programma stonden...

Lees meer

Zilveren Damescomité

Zondag jongstleden vond voor de 24e maal in successie de Kerst-in plaats in een stemmig versierd en gezellig Gemeenschapshuis Oos Hoes. De organisatie van deze jaarlijks druk bezochte meeting van de Cecilia-familie is vanaf het prille begin in de vertrouwde handen van...

Lees meer

Zeer geslaagde repetitiedag drumband

Afgelopen zondag 14 december werd in een ongedwongen sfeer door de drumband in Oos Hoes een repetitiedag gehouden. E.e.a. ter voorbereiding van het Nieuwjaarsconcert.Vanaf 11.00 uur werden de diverse werken in groepen en samen doorgenomen. Om 12.30 uur was er soep en...

Lees meer

Vml. Bestuurslid DC Els Laumen overleden

Op woensdag 3 december is ons voormalig bestuurslid van het Damescomité, Els Laumen, overleden. Els maakte sinds 1986 deel uit van het DC, waarvan een aantal jaren als bestuurslid. Door haar ziekte deed ze helaas enkele jaren geleden een aantal stappen terug en nam ze...

Lees meer

Lid van Verdiensten Frans Janssen overleden

Helaas heeft de Cecilia-familie op vrijdag 28 november kennis moeten namen van het overlijden van Frans Janssen, Lid van Verdiensten van onze vereniging. Frans overleed in het ziekenhuis te Sittard op bijna 84-jarige leeftijd. Ofschoon hij nooit als muzikant actief...

Lees meer

Bedrijvig weekend voor Sint Cecilia

Het weekend van 22 en 23 november was Sint Cecilia weer present in Beeg. Op zaterdagavond werd door KME Cécile, onder leiding van Jo Savelkoul, een bijdrage geleverd aan de inmiddels traditionele Beegse Mès. Het KME bracht een eerbetoon aan de inmiddels vijf jaar...

Lees meer

Cecilia’s Muziekpodium

St. Cecilia blijft in beweging en de opleiding doet weer van zich spreken. Op ZATERDAG 29 november a.s. zal namelijk tussen 16.30 uur en 17.30 uur Cecilia's Muziekpodium plaatsvinden. Dit nieuwe initiatief behelst een aantal optredens vanuit de opleidingen in een...

Lees meer

KME Cécile eert Chel Savelkoul

Op 27 december a.s. is het 5 jaar geleden dat de 'Beegse Troubadour' Chel Savelkoul overleed en ons KamerMuziekEnsemble 'Cécile' wil daarom een eerbetoon aan Chel brengen. Cécile zal daartoe twee ingetogen werken van hem uitvoeren in de beide Beegter kerken. Als...

Lees meer

Goede indruk Orkest in Catharinakerk

Het harmonieorkest liet zaterdagavond tijdens de Ceciliamis een goede indruk achter in de Catharinakerk. Onder leiding van Jo Savelkoul - en min een klein tiental afwezigen - werd bewust en geconcentreerd gemusiceerd. Het programma werd mede vorm gegeven door zang van...

Lees meer

St. Cecilia in de Catharinakerk

Traditioneel luistert Harmonie St. Cecilia in het najaar steeds een H. Mis op in de St. Catharinakerk. Voor zover mogelijk geschiedt dat steeds in de eerste weken van november. Ook dit jaar is dat het geval, want op zaterdag 8 november a.s. zal het harmonieorkest de...

Lees meer

2009 Bondsconcours Harmonieorkest

Het harmonieorkest zal in 2009 aan het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen deelnemen. Dit is vrijdag 17 oktober jl. besloten na een overleg met de muzikanten na afloop van de repetitie. Eerst was uitvoerig in de diverse secties geïnventariseerd...

Lees meer

Fietstocht succesvol nieuw leven ingeblazen

De laatste fietstocht dateerde helaas alweer van 2006. Tot dat moment was de organisatie in handen van de Jeugd Activiteiten Commissie, maar deze besloot de activiteit van haar drukke agenda te schrappen. De oproep om het stokje over te nemen werd enthousiast...

Lees meer