Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

Mooie eerste prijs op Bondsconcours
[RJ] - 26-10-2009 1:30:45


Het harmonieorkest heeft zondag 25 oktober een mooie eerste prijs behaald op het bondsconcours van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Voor de uitvoering van het programma 'Fiësta and Dance' behaalden de dames en heren muzikanten onder leiding van Thijs Tonnaer het mooie aantal van 87,25 punten. In de eindrangschikking van de 'superieure' orkesten was dit goed voor een middenmoot-klassering op een kleine 0,7 punten van Maasbracht en met de harmonieorkesten van Horst (83,33) en Kaalheide (80,42) achter ons.
Een goed gevulde zaal was getuige van een programma met 'bite', geen slappe hap en het applaus en de staande ovatie van het publiek na de laatste tonen, bezorgde menigeen kippevel. Vele loftuitingen vielen de muzikanten ten deel, en dat niet alleen vanuit de achterban.
Over-all was het gewoon een prachtig concert waarin (zoals eerder al eens vermeld) zeer moeilijke werken ten gehore werden gebracht. Ook de performance van de sopraan Gaseul Son was een lust voor oor en oog.
Helaas was de uitvoering op enkele momenten van samenspel niet zo sterk als de generale repetitie, anders had er mogelijk nog een kleine verrassing in gezeten.
De drie bussen zetten rond 17.00 uur koers naar Grevenbicht, waar een feestelijke intocht plaatsvond en waar tot in de kleine uurtjes goed gefeest werd en menig 'vat bier' werd verdeeld onder de Cecilianen en achterban. Na de laatste vier keer op rij lof te hebben gespeeld, was het vandaag niet het geval, maar St. Cecilia weet ook dit resultaat goed te vieren en zo hoort het ook. De foto's die binnenkort verschijnen zullen dit alleszins laten zien. Een proficiat aan dirigent, orkestleden, backstage-band, bestuur en allen die meeegewerkt hebben aan dit resultaat.
De uitslag:
Mheer (94,92) Simpelveld (90,08) Margraten (89,08) Maasbracht (87,83) St. Cecilia (87,25) Horst (83,33) en Kaalheide (80,42)
Ubachsberg behaalde in de concertafdeling slechts 88 punten (90 punten is hier de ondergrens, vandaar de term slechts)


Marc Bongers dirigent Rothem's Harmonie
[RJ] - 8-10-2009 16:20:23


Onze es-, bes-, contrabasklarinettist Marc Bongers is benoemd tot nieuwe dirigent van Rothem's Harmonie te Rothem-Meerssen, onder de rook van Maastricht. Marc, die momenteel studeert bij Alex Schillings, volgt Peter Heynen op, die de afgelopen vijf jaar als dirigent bij deze vereniging actief was. Het orkest repeteert op donderdagavond. Wij wensen Marc bij voorbaat veel succes enne... de vrijdagen zijn natuurlijk voor ons!!


John Maassen Lid van Verdiensten
[RJ] - 26-9-2009 23:41:03


Zaterdagavond 26 september werd na de drumbandrepetitie in Oos Hoes formeel 'afscheid genomen' van drumbandinstructeur John Maassen. Een afscheid tussen haakjes omdat John natuurlijk aan St. Cecilia verbonden blijft als slagwerker bij het harmonieorkest en als tambour-maitre. Feit blijft evenwel dat hij na 16 jaar het instructeurschap over heeft gedragen aan Michel Mordant. John heeft, zoals voorzitter Léon Strikers aangaf, zestien jaar lief en leed gedeeld met de drumband en daarvoor vele uren opgeofferd, gesteund daarin door echtgenote Diana. Niet alleen werken schrijven en instuderen, maar daarbij ook materiaal en archief onderhouden zag John als zijn taak. Terecht werd hierbij ook verwezen naar de 'roots' van John voor wie zijn pa en onze erevoorzitter Arnold natuurlijk altijd een voorbeeld was. Het bestuur had voor John een verrassing in petto, want met een unaniem bestuursbesluit was besloten John voor zijn verdiensten te benoemen tot Lid van Verdiensten. Hiervoor mocht hij uit handen van de voorzitter de prachtige oorkonde met zilveren penning ontvangen, terwijl er voor Diana een bloemetje was. Bovendien was er een couvert met inhoud voor hun samen. Een groot applaus van de aanwezige drumband- en (ere)bestuursleden ondersteunde de ze woorden. Op de ALV in maart/april zal e.e.a. formeel worden bekrachtigd natuurlijk, maar dat zal geen enkel probleem zijn. Tilly Vola overhandigde namens de drumband als groepscadeau een verwenarrangement voor de sauna (sauna, massage, zonnebank, hapje en drankje) voor hun twee, want daar heeft hij nu tijd voor (na 25 oktober zei John) en een wijnpakket. John dankte iedereen voor de ondervonden steun en wees op het belang van een hechte groep, die ook nog kwaliteit herbergt. Voor aanvang van de korte 'receptie' betrok John toch ook nog even Tilly en Pierre Vola in de huldiging. Zij ontvingen vanuit de drumband een cadeau dat hun als koningspaar door het komende seizoen moet leiden. Een groot deel van de drumband toog vervolgens naar de café voor deelname aan een door René en Jacqueline georganiseerde Popquiz.

Klik op de foto voor het originele formaat (met leesbare tekst op de oorkonde!).


Ereplaatsen Cecilianen op Landskampioenschappen
[RJ] - 26-9-2009 22:56:29


Zaterdag 26 september behaalden de drie namens onze vereniging afgevaardigde dames op de Landelijke Solisten Finale in de Speeldoos te Vught mooie resultaten. Een tweede, een derde en een vierde plaats was hun loon volgens de jury Jacq. Claessens en Dick Bolt. Mooie resultaten, zeker omdat het al een prima prestatie is een uitnodiging voor deze unieke wedstrijd te krijgen.
Fleur Zelissen, klarinet, behaalde in de vijfde divisie 88 punten en een tweede plaats. Ruby Zelissen behaalde eveneens op klarinet in de tweede divisie 88,5 punten, en daardoor een derde plaats, en Ellen Janssen scoorde op dwarsfluit eveneens in de tweede divisie 88 punten goed voor een vierde plaats. Dames, van harte gefeliciteerd met een mooi seizoen solistensuccessen.


Royalty bij St. Cecilia
[RJ] - 20-9-2009 22:37:35


Binnen onze Ceciliafamilie mogen we dit komend schuttersjaar maar liefst twee koningsparen begroeten. Pierre Vola wist bij Schutterij Eendracht tijdens het gezamenlijke koningsvogelschieten op zondag 13 september de vogel naar beneden te halen. Zodoende mogen hij en koningin Tilly als koningspaar de schutterij vertegenwoordigen. Frans Beaumont presteerde het in Buchten de vogel te overmeesteren. Frans is geen onbekende tussen de koningen want hij wist al vier keer eerder de titel in de wacht te slepen. Hij zal ongetwijfeld met koningin Marja weer goed voor de dag komen.
Wij wensen beide koningsparen proficiat en veel succes.


Cecilia 110 van 3 t/m 6 juni 2010
[RJ] - 8-9-2009 13:17:16


In 2010 viert onze vereniging haar 110-jarig bestaan en wel in het weekend van 3 t/m 6 juni 2010. De huidige gedachten gaan uit naar een tentfeest en een werkgroep is inmiddels enkele weken actief ter voorbereiding van het evenement met een breed programma 'voor elk wat wils'. In een extra ingelaste vergadering is het bestuur gisteravond accoord gegaan met de voorstellen van de projectgroep voor dit feest van de harmonie. Bovendien bestaat volgend jaar het onvolprezen jeugdorkest van St. Cecilia, het JEC, reeds 25 jaar. Ook dit zilveren jubileum zal gepaste aandacht krijgen binnen het feest.
Noteer dus al in uw agenda 3 t/m 6 juni Cecilia 110 en alle ideeën op het gebied van hulp (financieel of via handjes en voetjes) zijn meer dan welkom. Binnenkort meer over programma en werkzaamheden.


Nieuwe instructeur voor Drumband
[RJ] - 7-9-2009 18:16:44


Zaterdag 5 september was de vakantie ten einde voor de drumband en werd gestart met de repetitie. Een hele frisse start met een nieuwe instructeur, want na ruim 16 jaar o.l.v. John Maassen te hebben gemusiceerd, zal dit vanaf zaterdag onder leiding van Michel Mordant gaan plaatsvinden.
John had vorig jaar te kennen gegeven ermee te willen stoppen. Een werkgroep bestaande uit vice-voorzitter Hub Renet, bestuurslid Tilly Vola-Stoffels en drumbandlid Kirsten Theunissen is toen op zoek gegaan naar een nieuwe instructeur. De werkgroep is hier heel zorgvuldig mee bezig geweest, maar door wat tegenslagen duurde het wat langer dan gepland. Inmiddels is het gelukt, want op vrijdag 28 augustus 2009, na uiteraard de goedkeuring van het bestuur te hebben gekregen in een extra ingelaste vergadering, vond een laatste positief gesprek plaats met Michel Mordant, onze nieuwe instructeur.
Zaterdagavond werd Michel geïntroduceerd bij de drumband en gaf hij zijn eerste repetitie.
Michel is 47 jaar, gehuwd, heeft 2 kinderen en is tevens instructeur bij de drumband van fanfare Concordia te Einighausen en van het jachthoornkorps van Schutterij St. Salvius Limbricht. Verder geeft hij les aan Kreato te Thorn en aan de Muziekschool in Eschweiler. Hij is bij ons reeds actief geweest als jurylid tijdens een Trio-concert in 2006.
We wensen Michel en de hele drumband heel veel succes toe en een prettige en vruchtbare samenwerking. In een volgend Cecielke zal de redactie hem diverse wetenswaardigheden proberen te ontfutselen.
Aan John natuurlijk heel veel dank voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Van John zal nog op gepaste wijze afscheid worden genomen op een later tijdstip.


Gezinsuitbreiding
[HS] - 6-9-2009 13:26:40Op 20 augustus werd het gezin van ons drumbandlid Michaël Theelen verrijkt
met de geboorte van hun tweede zoon Rafaël.

Wij wensen Michaël, Jessica en Renzo van harte proficiat!


Lovende reacties Ensemble Cécile
[RJ] - 9-8-2009 18:10:25


Na afloop van de mooie en prettige huwelijksmis van Lizzy en Arno Helgers-Maassen op zaterdag 8 augustus kregen de muzikanten van het ensemble Cécile menige lovende reactie. Dat doet de muzikanten natuurlijk deugd en het moet gezegd, er werd inderdaad mooi gemusiceerd, het was een afwisselend programma en de zang van Valerie Savelkoul was de 'finishing touch'. Een spontanegift van de familie Maassen werd in dank aanvaard en zal zoals zich dit hoort aan de penningmeester worden overhandigd. Dat zal ook gebeuren met de ontvangen bijdrage voor het opluisteren van de H. Mis in de St. Augustinuskerk op zondag 9 augustus te Geleen. Ook daar waren mensen aanwezig die 'het niet droog hadden kunnen houden'. Het doet genoegen dergelijke reacties te krijgen, want dan hebben we het goed gedaan. Een woord van dank aan Jo Savelkoul voor de uren werk die hij in de arrangementen heeft gestoken en aan Cécile van Didden voor de repetitieruimte.


Ensemble Cécile en drumband in aktie
[RJ] - 4-8-2009 9:10:11


Zaterdag 8 augustus a.s. zullen Lizzy Maassen en Arno Helgers in het huwelijksbootje en onze vereniging zal daar vanzelfsprekend acte de présence geven. Met zoveel Cecilianen in de familie kan dat niet anders zijn. Het voormalig prinse-, konings- en nu dan bruidspaar zal natuurlijk door de drumband naar de kerk worden begeleid en tijdens de huwelijksmis in de Catharinakerk zal het Ensemble Cécile de muzikale omlijsting voor haar rekening nemen. Gelet op de vakantie is dit in de vorm van een klarinetkwartet, met verrassing. Nadere details over het gevarieerde, verrassende programma kunnen op dit moment niet gegeven worden. 's Avonds op de receptie zal de drumband nog een serenade aan het bruidspaar brengen en een delegatie van het bestuur zal de drumband vergezellen om haar gelukwensen aan te bieden aan een steunpilaar van onze drumband en haar partner. Wij wensen alvast een fijne dag en veel geluk samen.


Beroemdheden
[TV] - 24-7-2009 23:22:05


In het licht van het WMC is door André Rieu een oproep gedaan aan koperblazers om samen met hem en zijn orkest tijdens de uitvoeringen dit jaar op het Vrijthof te spelen. Audities zijn gedaan en uiteindelijk bleven ruim 400 blazers over. Ook 3 van onze muzikanten maakten deel uit van het Rieu-orkest: Paul Janssen (hoorn), Jens Goossens (sousafoon) en Han Coenen (bassist). Na dagen van oefenen volgde op vrijdag 10 juli het eerste optreden voor wel 10.000 toeschouwers op het Vrijthof in Maastricht. Paul had een plaats op het podium, temidden van het Rieu-orkest, Jens (in Cecilia uniform) en Han maakten deel uit van de grote groep blazers die het Vrijthof opliepen en waarvan je dacht, er komt geen einde aan.

Een geweldig optreden volgde, het was echt indrukwekkend.
Complimenten aan Paul, Jens en Han!8e Platzconcert ‘Blaasmuziek’
[RJ] - 17-7-2009 23:58:19


Op vrijdag 17 juli werd alweer het 8e Platzoncert gehouden en wel op het plein voor de Catharinakerk. Ofschoon de weersvooruitzichten niet zo gunstig waren en een behoorlijk onweer de dag inleidde, scheen toch om 20.00 uur nog de zon. Er was echter wel sprake van een fikse wind, die menige partij en partituur vleugels gaf, dus kon met recht gesproken worden over ‘BLAASmuziek’, in het Engels: WIND Music.
De muzikanten waren gewapend met bossen wasknijpers en dirigent Thijs Tonnaer moest ook improviseren met één hand aan de partituur. De voorzitter opende om 20.30 uur met een kort welkomstwoord en speaker Hub Renet leidde door het programma. Een mooi aantal belangstellenden, inclusief onze beschermvrouwe, was zittend, staand of (op de fiets) hangend aanwezig om de verrichtingen te zien en te horen. Een echte logeplaats was er dit keer voor Harie Pernot c.s. Het programma bevatte muziek uit alle windstreken zoals Rusland, Spanje, Zweden, Duitsland, Engeland, Mexico en Zwitserland. Van de concourswerken werden uit Danceries twee delen (2 en 4) gespeeld en La Fiesta Mexicana helemaal, met bovendien een toelichting over kerkklokken, feest, mariachiorkesten, azteekse dansers etcetera. Als toegift werd Boney M discoparty gespeeld en om 21.50 uur was het concert afgelopen. Voor foto's houden wij ons natuurlijk steeds aanbevolen.


8e Platzconcert dit jaar vóór de St. Catharinakerk
[RJ] - 13-7-2009 20:13:37


Vrijdag 17 juli a.s. zal het inmiddels traditionele Platzconcert worden gehouden. Het is alweer de achtste editie en dit jaar is gekozen voor de locatie Aan de Greune Paol en wel op het plein voor de Catharinakerk. Het aanvangstijdstip is bepaald op 20.30 uur.
Ieder jaar mag de harmonie zich verheugen in een grote belangstelling voor dit concert en de uitvoering van 2008 met zangsoliste Linda Koolen, Lou Kirkels op fagot en Willy Magel op doedelzak ligt nog vers in het geheugen.
Op het programma staan onder meer enkele twee Engelse Dansen en enkele Spaanse werken zoals twee pasodobles en een fantasie met muziek uit Andalusië. Een werk dat de taferelen van een Mexicaans feest beschrijft zal een prominente plaats op de pupiter krijgen en ook Duitsland, Zweden en Rusland komen muzikaal aan de beurt.
De straat zal met toestemming van de gemeente worden afgesloten en er is dus voldoende ruimte om het concert mee te maken. Het is handig om zelf een stoeltje mee te nemen.
Tot ziens vrijdag a.s.


Vlag op vakantie
[RJ] - 7-7-2009 20:20:09


Binnenkort, nog een dikke twee weken, start voor velen weer de zomervakantie. Bij uitstek is dit natuurlijk een gelegenheid de Cecilia-vlag 'in den vreemde' te promoten. Het maakt daarbij helemaal niets uit waar u naartoe gaat. Dorp, regio, provincie, Nederland, Europa, Zuid-pool, het is niet belangrijk. We kunnen alle foto's gebruiken.
Nu zijn we bijna door de voorraad horizontale (normale) vlaggen heen, maar verticale zijn er nog genoeg. Kosten zijn nog steeds € 25,00 per stuk. U kunt ook een vlag huren voor € 5,00. U levert ze dan na uw vakantie weer ongeschonden in nietwaar? Lucienne Kropman ging u voor en maakte de foto in India. De telling op de site geeft op dit moment 100 officiële vlagmomenten, een paar rugzakjes en een paar hobbyfoto's. U heeft dit de afgelopen periode in de pers en op deze site kunnen lezen.......................Wie volgt?


Prima fietstocht
[MB] - 29-6-2009 12:14:14


Hoewel de vooruitzichten 's morgens nog onzeker waren, kon zondag 28 juni jongstleden in prima zomerweer gestart worden met de jaarlijkse fietstocht van ons Erebestuur. De ongeveer 40 deelnemers verzamelden zich rond 13 uur bij Oos Hoes om daarna voorzien van een papieren instructie richting Illikhoven te vertrekken. Het erebestuur had haar best gedaan om voor menigeen onbekende paden en straatjes in de route op te nemen. Na ongeveer 10 kilometer in de benen te hebben, konden de fietsers een versnapering nuttigen bij café "De Oude Tramhalte" in Roosteren.
De weg werd vervolgd via Ophoven, Echt naar de visvijver bij Dieteren, de volgende pauzeplaats. Na lekkere koffie en vlaai, en het tellen van de banken rond de visvijver was het zaak om de rondvliegende kogels van het plaatselijke schuttersfeest te ontwijken. Via Baakhoven, Holtum en Buchten fietsten de deelnemers terug naar Oos Hoes alwaar een heerlijke barbecue klaarstond verzorgd door Gertie Habets, John Maassen en Omar Habets. Terwijl iedereen lekker aan het peuzelen waren, maakte Pierre Lumens bekend dat de groep van Tilly Vola gewonnen had. Daarna was het nog goed toeven op het terras voor Oos Hoes.
Een woord van dank aan de leden van ons Erebestuur voor de prima organisatie is zeker op z’n plaats! Tot volgend jaar!

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275