Nederlands English
 
  Donderdag 13 December, 2018

Laatste site-update
24-11-2018 15:30:33 [HS]

 
 
   
 

 Nieuws

HULP GEVRAAGD!
[HS] - 6-4-2005 22:50:39


Dit jaar zal concours Hippique wederom op Hemelvaartsdag alsook op de zaterdag erna plaatsvinden. We zijn dringend op zoek naar buffethulp voor beide dagen. Per dag hebben we zeker een 50-tal personen nodig om de zaak goed te laten draaien.
Het evenement op zaterdag zal ongeveer even groot zijn als op Hemelvaartdag zelf.
Per ploeg zal ongeveer 4 tot 5 uur gewerkt worden.
De opbrengst is niet gering en kunnen we als vereniging goed gebruiken. Exacte tijdstippen volgen nog, maar de uren zullen liggen tussen 10.00 en 19.00 uur/20.00 uur. Data: 5 en 7 mei a.s. Als je kan, meld je dan aan.
Stuur je aanmelding naar: vola@home.nl .

Groetjes en alvast bedankt voor de medewerking.

Namens het damescomité,

Tilly Vola-Stoffels


Paasconcert
[MB] - 5-4-2005 13:50:36


Afgelopen Paasmaandag verzorgden harmonie Concordia Obbicht alswel ons eigen orkest het traditionele Paasconcert. St. Cecilia was dit jaar en deed om deze reden het voor-de-pauze gedeelte van het duo-concert. Al dan niet onder het genot van een ellipsoide bestaande uit eiwitten, werden de luisteraars door een Russisch getint programma gevoerd. Achtereenvolgens passeerden de Russlan & Ludmilla overture van Glinka, 5 delen uit het Gayaneh ballet van Khatchaturian, een goede bekende van de club, en tenslotte de Mars van de Mijnenvegers.
Obbicht speelde na een korte break muziek gestoeld op het verhaal 'The Lord of the Rings' en oude bekenden als El Camino Real en Deep Purple Medley.
Bijzonder aan dit concert was dat het het laatste optreden van Obbicht was onder leiding van dirigent Jan van Hulten. Hierbij werd uiteraard even stilgestaan en Jan werd bedankt voor zijn prettige samenwerking. Meteen werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de nieuwe dirigent Jean Cosemans te introduceren.


Klinkende solistenresultaten
[RJ] - 23-3-2005 10:04:19


Op zaterdag 19 en zondag 20 maart nam een aantal muzikanten van harmonie St. Cecilia deel aan solistenwedstrijden te Grubbenvorst en te Buchten.
Jort Lemmens nam zaterdag deel aan de Limburgse Kampioenschappen van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen te Grubbenvorst en behaalde daar op kleine trom een mooi resultaat met 83˝ punten.
Op zondag 20 maart namen 10 solisten van St. Cecilia succesvol deel aan de 25e editie van het solistenconcours georganiseerd door fanfare St. Jozef Buchten. Het concours vond plaats onder auspiciën van de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen en geldt als voorronde voor de Limburgse Solistenfinale.
In Buchten werden verdienstelijke resultaten behaald door Dana Salden (klarinet, 80) Ruby Zelissen (klarinet, 86), Floor Lassche (klarinet, 82), Inge van Cleef (alt-saxofoon 81) en Fleur Zelissen (klarinet, 78). Bovendien wist Ruby Zelissen in de jeugddivisie de beker te winnen.
In de 5e divisie namen Etienne en Dominique Savelkoul deel op respectievelijk trombone en trompet. Zij behaalden beiden 82 punten.
Paul Janssen scoorde in de 4e divisie op hoorn het fraaie aantal van 84 punten.
Valerie Savelkoul behaalde op klarinet eveneens met 84 punten een prima derde plaats in de 3e divisie. Jean-Paul Savelkoul behaalde tenslotte op alt-saxofoon 85 punten in de 1e divisie.

Overzicht klinkende resultaten Buchten:

Jeugddivisie Ruby Zelissen klarinet 86 punten, 1e plaats
Floor Lassche klarinet 82 punten
Inge van Cleef alt sax 81 punten
Dana salden klarinet 80 punten
Fleur Zelissen klarinet 78 punten
5e Divisie Dominique Savelkoul trompet 82 punten
Etienne Savelkoul trombone 82 punten
4e Divisie Paul Janssen hoorn 84 punten
3e Divisie Valerie Savelkoul klarinet 84 punten, 3e plaats
1e Divisie Jean Paul Savelkoul alt saxofoon 85 punten


Algemene Ledenvergadering 20 maart 2
[RJ] - 20-3-2005 15:23:26


Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging kwamen de gebruikelijke onderwerpen aan bod. De verslagen leidden tot weinig opmerkingen en de financiële aspecten werden uitgebreid toegelicht. Het bestuursbeleid werd door de vergadering bekrachtigd, rekening 2004 akkoord en begroting 2005 eveneens akkoord. Nieuw kascontrolelid is Kirsten Teunissen.
In de bestuurssfeer zijn enkele mutaties; Vice-voorzitter Hub Renet en secretaris Raymond Jennen zijn opnieuw voor 4 jaar herkozen. Riny Hipwood-Kriens is de nieuwe penningmeester en André van den Bergh de administrateur / boekhouder. Arnou Zelissen gaat als 2e secretaris het secretariaat ondersteunen en gaat het vervoer verder verzorgen samen met Jacq. Heijligers, die ook de buffetcie nader zal gaan ondersteunen.
Aansluitend aan de huishoudelijke zaken werden de volgende jubilarissen in de bloemen gezet; Riny van den Bergh-Coenen en Nicole Demas (25 jaar, zilver), Theo Smeets (40 jaar, goud), Wim Jennen en Vic Nelissen (50 jaar, goud met zirconia), Chrit Tholen (60 jaar, goud en 2 zirconia's) en last but not least Hub Smeets (70 jaar, goud, 2 zirconia's en kroontje). Vervolgens werd Wil Schreurs benoemd tot Bestuurslid van Verdiensten en werden Annie Tholen-Houben, Fien van Schijndel-Kitzen en Danielle Nelissen-Schaeken benoemd tot Erelid van verdiensten. Aan het eind van de vergadering werden 7 ballen uitgeloot voor de verkopers van de bloembollen en werden 10 CD's verloot met daarop de integrale opname van het bondsconcours 2004 door St. Cecilia.


Club van Honderdlid Ber Diris overle
[RJ] - 8-3-2005 17:57:46


Zaterdag 5 maart j.l. is op 88-jarige leeftijd Ber Diris overleden. Abusievelijk werd in een eerder bericht vermeld dat hij de verenigingsnestor was. Ber was sinds het overlijden van Jac. Tholen vorig jaar januari de op een na oudste Ceciliaan. (De oudste is George Hoofwijk te Sittard) Karakteristiek was zijn vele fietsen in een zeer typerende houding. Ber was altijd vol belangstelling voor onze harmonie en werd met name door Math Tholen en Jo Eurlings altijd op de hoogte gehouden. De uitvaart zal vrijdag 11 maart a.s. plaatsvinden om 11.00 uur in de Catharinakerk alhier. Wij wensen de familie (kinderen tot en met achterkleinkinderen) sterkte vanwege dit verlies.


Halfvastenstoet Maaseik
[RS] - 2-3-2005 19:11:16


In tegenstelling dan wat eerder bekend is gemaakt zullen we dit jaar NIET verzamelen bij café de grens maar direct bij de harmoniezaal te Maaseik. Iedereen dient uiterlijk om 14.30 uur aanwezig te zijn. We zullen in de stoet nummer 66 hebben.

Nagekomen verslagje:
Na lang binnen gezeten te hebben, wat voor sommigen een alcoholische uitdaging was, werd rond 16.00 uur de opstelplaats ingenomen, we waren just in time. Aanvankelijk dreigde de optocht per uitzondering eens goed door te lopen, het was koud en de meeste bezoekers zaten thuis...., bij de Zusters van Liefde in de straat van de GB stokte het helemaal. Het sneeuwde bovendien. Interessant fenomeen was een grote hoge heg met daarboven allemaal blauwe pluimen.....het is op foto vastgelegd. De optocht trok verder in de sneeuw en het ging allemaal met horten en stoten. Amerikaans counteren was nodig om via een andere straat de route te vervolgen, we passeerden weer eens een vastzittende vrachtwagen / optochtwagen (waar kennen we dat van he...) en zongen enthousiast Jingle Bells. Het aantal toeschouwers werd steeds minder en het gevoel bestond dat we onze eigen optocht liepen...17.45 uur arriveerden de verschrikkelijke sneeuwmuzikanten bij het hospitaal. Leuk, Maaseik.


Spooktocht JAC
[MB] - 20-2-2005 1:10:24


Met als thema een zekere heer Vlad de Spietser, voor de intimi Dracula, werd op zaterdag 19 februari j.l. door het JAC de traditionele dropping georganiseerd. Een vijftal groepen werd door de omgeving Berg - Nattenhoven - Obbeeg en Beeg gestuurd, inclusief geplande en incidentele omwegen. Onderweg werd hen door een aantal nogal enthousiaste posten de stuipen op het lijf gejaagd. Enkele posten waren zo waarheidsgetrouw of geheimzinnig dat zelfs passanten bezorgd vroegen wat er aan de hand was, zoals bij de brug in Obbicht. Na afloop werd onder luid gejuich bij Marloes Wijshoff een taart in het gezicht geduwd. Zij had namelijk de weddenschap verloren dat zij niet zou schrikken tijdens deze dropping. Niemand is schrikvrij gebleven en dat is de verdienste van JAC en ondersteuning. In Oos Hoes werden de deelnemers getracteerd op tomaten- of erwtensoep en een broodje.


Geen deelname aan Landskampioenschap
[RJ] - 9-2-2005 19:25:18


Vrijdag j.l. is besloten, in volledige overeenstemming tussen DB, de spelende bestuursleden, muzikale leiding en muzikanten van het harmonieorkest niet gebruik te maken van de uitnodiging van de FKM om alsnog deel te nemen aan de Federatieve Kampioenschappen te Tegelen op 19 maart a.s. De korte voorbereiding, de vele nieuwe inspanningen, terugvallen op oud repertoire, de kans om iets te winnen versus iets te verliezen etc. maakten dat er afwijzend besloten is. We zijn tevreden met het prachtige resultaat van het bondsconcours en zijn inmiddels na de nieuwjaarsconcerten volop bezig met een Russisch programma. Daar geven we de voorkeur aan.


Nieuwjaarsconcert
[RS] - 16-1-2005 17:50:45


Vandaag vond het traditionele nieuwjaarsconcert van onze harmonie en drumband plaats in gemeenschapshuis "Oos Hoes" te Grevenbicht. De drumband opende het concert onder leiding van instructeur John Maassen. De volle zaal genoot van de ritmische en melodische klanken die de drumband in hun nieuwe uniformen te horen brachten. Na een korte pauze betrad het harmonieorkest onder leiding van Thijs Tonnaer het podium. Diverse prachtige soli werden ten gehore gebracht. Aan het applaus was te horen dat het publiek de muziekkeuze wist te waarderen.


Prinselijke hoogheden
[RS] - 9-1-2005 10:10:20


Gisteren vond weer de jaarlijkse prinsoetreuping plaats in gemeenschapshuis "Oos Hoes". Onder het motto 'v'r gaeve ůch de sjläötel tot eine sjoane vastelaovend in Beeg' werden in Las Vegas stijl de prinselijke hoogheden uitgeroepen. Straat muzikant Ron Mangham met zijn vrouw Anita werd uitgeroepen tot Prins van de Zawpense. Ook niet onbekend bij onze vereniniging is het senioren prinsenpaar Frans en Yvonne Pernot.
Als klap op de vuurpijl is trombonist Jeroen Tholen uitgeroepen als jubileumprins van de Louvermen in Buchten. Samen met zijn Kim zal hij het vastelaovessezoen in Buchten muzikaal gaan regeren.
Vanmiddag vindt in Oos hoes de kčnjermiddig plaats alwaar het JEC de middag muzikaal zal opluisteren.

Langs deze weg willen we de prinselijke hoogheden alvast feliciteren !!


Nieuwjaarsconcert Schouwburg Sittard
[RJ] - 4-1-2005 8:21:39


Nieuwjaarsconcert Gemeente Sittard-Geleen 2 januari 2005

Zondag 2 januari was ons orkest op uitnodiging van de gemeente Sittard-Geleen en het Geleens Mannenkoor Mignon in de stadsschouwburg present voor het verzorgen van een nieuwjaarsconcert voor gasten en relaties van het gemeentebestuur van onze stad.
Vertegenwoordigers van Landelijke, provinciale en gemeentelijke politiek, militaire en geestelijke overheid, bedrijfsleven en verenigingen waren uitgenodigd voorafgaand aan de Nieuwjaarsreceptie aanwezig te zijn bij een licht concert verzorgd door Mignon en St. Cecilia. Ook beide verenigingen hadden kaarten gekregen voor familieleden, relaties of belangstellenden.
Vanaf 13.00 uur werd het podium ingericht en vanaf 13.30 uur werden de gezamenlijke stukken doorgenomen i.c. The Exodus Song (o.l.v. John Gerits, dirigent Mignon) en Der Fliegermarsch uit Der Fliegende Rittmeister (o.l.v. Thijs Tonnaer, dirigent St. Cecilia) en werd ook nog tussen deze bedrijven door apart gerepeteerd. De gemeente stelde 4 consumpties ter beschikking en die konden in het artiestencafé worden gebruikt. Helaas was daar achteraf gezien iets te weinig tijd voor.
De benedenzaal van de schouwburg liep om 14.45 uur aardig vol, maar kennelijk had toch niet iedereen gebruik gemaakt van de uitnodiging. Rond 15.00 uur werd het podium betreden en begon burgemeester Dijkstra met zijn nieuwjaarstoespraak. Hij werd terzijde gestaan door de heren Dormans en Hanssen, respectievelijk plv. voorzitter van de raad en loco-burgemeester.Voorzitter Ben Ketelslegers van Mignon loodste de zaal daarna door het concertprogramma met korte opmerkingen over de programmablokken. Op het programma stond onder anderen:
Ouverture Orpheus in de Onderwereld, Persischer Marsch en Egyptischer Marsch, Belle of the Ballen de Typewriter door St. Cecilia. Mignon zong onder meer de Einzugsmarsch uit der Zigeunerbaron
Mien Limburgs Landj, Shenandoah, De Zilvervloot, The Rhythm of Life, Ciocolina en Hey look me over! Gezamenlijk werden daarna de Exodus Song en Fliegermarsch uitgevoerd. De aanvankelijk geplande Radetzky Mars kwam overigens in navolging van het Weense Nieuwjaarsconcert te vervallen, vanwege de vreselijke gebeurtenissen door de Tsunami in Zuid-Oost Azië.

Dat het concert in de smaak viel, was op te maken uit het applaus in de zaal. De Fliegermarsch werd spontaan begeleid door het publiek en dit werk werd na het applaus ‘vanaf de Trio’ nog eens dunnetjes herhaald. De burgemeester dankte alle medewerkenden en was lovend over de samenwerking tussen beide verenigingen uit 2 delen van de nieuwe stad. Een samenwerking die helemaal naar de wens van ‘de burger’ is. Gelet op de reacties uit beide verenigingen alsmede de beide dirigenten zal een herhaling van deze samenwerking zeker tot de mogelijkheden behoren, een goede planning is hierbij natuurlijk onontbeerlijk.

Na het optreden togen de muzikanten naar het artiestencafé waar nog menige consumptie werd gebruikt. Een overschot aan bonnen werd met wisselend succes omgezet in chocoladerepen en het bestuur ging daarna verder het college de hand drukken, de nieuwjaarswensen te wisselen en aansluitend naar de foyer om daar samen met leden van erebestuur en diverse Cecilianen die het concert hadden bezocht nog het glas te heffen.
Kaarten concert 2 januari 2005
[RJ] - 24-12-2004 13:57:34


Kaarten voor concert 2 januari 2005 in Stadsschouwburg Sittard (concert samen met mannenkoor Mignon) zijn inmiddels ontvangen en verkrijgbaar bij secretariaat.
Gaarne een beetje tijdig aangeven.


Koen Cuijpers zilver op Landskampioe
[RJ] - 22-12-2004 14:26:59


Koen Cuijpers wint zilver op Landskampioenschap

Tijdens de Federatieve Finale Jonge Solisten op zondag 18 december jl., behaalde Ceciliaan Koen Cuijpers een zeer verdienstelijke tweede plaats in de eerste divisie. Ondanks het feit dat hij ziek was, behaalde hij 92 punten voor zijn vertolking van ‘Sonata’ van Francis Poulenc. Hij greep daarmee net naast de eindoverwinning.
Koen nam in Berlicum voor de laatste keer deel aan een solistentournooi als amateur-muzikant daar hij in september gestart is op het Conservatorium te Maastricht bij klarinetdocent Jan Cober. Terugblikkend op 2004, kan gesteld worden dat de klarinettist uit Geleen toch een uniek record heeft gevestigd met het winnen van alle 6 voorconcoursen in 2004, een tweede plaats op de Limburgse Finale (half punt van winnaar Jean Pierre Vaessen) en de tweede plaats te Berlicum. Alle bekroningen waren boven 92 punten.


Jubileumconcerten KME 10 jaar
[RJ] - 12-12-2004 16:00:00


Op zaterdag 11 en zondag 12 december werd herdacht en gevierd dat 10 jaar geleden het KME Cécile voor het eerst voor het voetlicht trad. De aanleiding was de najaarsvergadering van de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen in de schouwburg te Sittard. Ons werd gevraagd een muzikale bijdrage daaraan te leveren. In het afgelopen decennium zijn diverse optredens geweest in wisselende bezettingen in Beegt en omstreken, maar ook in bijvoorbeeld in Maastricht, Veldhoven, Wychen en ook in het buitenland zoals in Heinsberg en omstreken. Diverse contacten met andere ensembles en koren zijn gelegd en dat leidde in dit jubileumweekend tot enkele concerten op zaterdag en zondag met medewerking van het Maasland Kozakken Koor, het JEC, de gebroeders Ramakers, een projectslagwerkgroep ‘Dakota’ met leden uit onze drumband en het accordeonorkest Swentibold. Natuurlijk speelde KME zelf ook mee, in wisselende bezettingen. Petra Bongers leidde ons door de avond door vanalles over de werken te vertellen. TV Limburg had de week vantevoren in het programma Toeten en Blazen nog een special over KME uitgezonden (woensdag) en op dinsdag presenteerden we zelfs het weer (op de lokatie Heuvelsweg)
Het KME opende als oktet met als bezetting Riny van den Bergh, Sandra Sillen, Marc Bongers, Koen Cuijpers, Raymond Jennen, André van den Bergh, Petra Bongers en Cécile van Didden o.l.v. Jo Savelkoul. Gespeeld werd ‘Arrival of the Queen of Sheba’ van Händel in een arrangement van Jo Savelkoul. Daarna gingen zij verder als Gemengd Kwintet: (Riny, Sandra, Jo, André en Cécile) en werden een werk van Bach en delen uit ‘Schilderijententoonstelling’ van Moussorgsky vertolkt. Vervolgens schoof Bert Ramakers aan voor een gezamenlijke uitvoering van Bozje Bozje van Antonin Dvorak. Na wat heen en weer geschuif op het podium was het de beurt aan het klarinetkwintet: (Marc, Koen, Raymond, Jo en Cécile) die 4 werken speelden; Hongaarse dans nr. 5 (Brahms), A Study in Contrasts (Sammy Nestico),
Fantasie (René Ruijters) en A Christmas Jazz Medley gearrangeerd door Lenny Niehaus
Rick Maassen wist de zaal weer muisstil te krijgen met ‘Memories of the seashore’ van Keiko Abe een solo voor Marimba. Hij kreeg daarna versterking van het slagwerkensemble ‘Dakota’ (12 leden van de drumband van St. Cecilia o.l.v. John Maassen). Zij speelden dan ook het werk met dezelfde naam.
Na de pauze vormde het vocale gedeelte het zwaartepunt. De drie broers Ramakers, met mevr. Vergoossen aan de piano vertolkten een aantal kerstliederen uit Duitsland, Italië, het vrolijke Winter Wonderland en Secondo Coro di Cavalieri (uit de opera ‘Oberto’ van Guiseppe Verdi). Na een kort changement was het podium helemaal voor het onvolprezen Maasland Kozakken Koor onder leiding van Bert Ramakers. Pierre Martin nam de microfoon en kondigde op zijn Mestreeechs e.e.a. aan. Uitgevoerd werden klassiekers uit de Russische school zoals Ei Uchnjem en Svatij Bozje. Verder volgden Russische en Duitse liederen met als slotwerk Der Trunkene Pope.
De Finale werd gevormd door het MKK met het KME in een gezamenlijke uitvoering van een compilatie uit de Ouverture 1812 (arr. Jo Savelkoul). Een geweldig einde van een mooie muziekavond voor een aardig gevulde zaal met een aandachtig publiek. Het laatste deel uit 1812 werd nog eens herhaald en na de dankwoorden volgde nog een nazit in de café. Naast het dankwoord van de voorzitter waren er flessen wijn voor de muzikale leiders en ook bloemen voor Cecile en Riny die hun huiskamers ter beschikking stelden voor een aantal repetities.
Zondag 12 december stond deel 2 op het programma. Vanaf 11.00 uur was het podium voor ons eigen JEC, Jeugd Ensemble Cecilia o.l.v. Herman Smeets. Allereerst werd Lang zal hij leven gespeeld voor Jean-Paul Savelkoul, voor zijn zeventiende verjaardag. Hij genoot met volle teugen ervan.
Het programma bestond verder (regulier) uit Baby Elephant Walk, Supertramp, Lemon Tree en The Beatles in Concert. Spontaan en ongedwongen werd gemusiceerd en dirigent Herman Smeets leidde de toehoorders door het programma. Speciale aandacht was er voor de 3 trombonisten en de vier oudere jongeren op klarinet. Dirk van Cleef vestigde natuurlijk op zijn manier de aandacht op hemzelf en het drumstel. Goed gedaan boys en girls. Een groot applaus was hun beloning.
Daarna was de beurt aan Accordeon Orkest Swentibold o.l.v. Leo Hölsgens om het feest af te sluiten. Swentibold speelde een serieus concert met o.a. de mars Frei Weg, Sinfonia alla Barocco, Fantasia Veneziana en verdere impressies uit Italie (een aantal composities rondom Venetië), Frankrijk, Spanje, Rusland, plus een tango en een sfeervol kerstnummer. Een zeer gevarieerd programma dat goed en geconcentreerd werd uitgevoerd. Het publiek, helaas wat minder in aantal dan zaterdagavond, kon dit zeker waarderen en applaudisseerde dan ook diverse keren enthousiast.
Condoleance
[RS] - 2-12-2004 9:52:19

Koninklijk Erkende Harmonie St. Cecilia wil langs deze weg de Koninklijke familie heel veel sterkte toewensen met het verlies van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden.

Rust in Vrede.


<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 > >>

Totaal 763 nieuwsberichten.


Nieuws RSS

 
 

Naar boven

 

 
Leden-Zone -  Algemeen -  Geschiedenis -  Successen -  Harmonieorkest -  Drumband
KME Cécile -  JEC -  JAC -  Erebestuur -  CD -  Gastenboek -  Contact

         

Privacybeleid

Secretariaat: Postbus 31; 6120AA Born
Rabobank Swentibold reknr. NL32 RABO 0117 2017 66
Registratienr. KvK Zuid Limburg 40186275